Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Соціальна психологія»

Психологія між особистих відносин

Карточка работы:56773б
Цена:
Тема: Психологія між особистих відносин
Предмет:Соціальна психологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медичний психолог
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Сутність колективу. Основні та первинні колективи, їхні функції 4 2. Сутність малих груп та їх функції 7 2.1. Види та спрямованість малих груп 7 2.2. Морально-психологічний клімат і його вплив на життєдіяльність колективу 8 3. Між особистісні стосунки в групах 12 Висновки 19 Список використаної літератури 20
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Спілкування – це процес встановлення та розвитку контактів між людьми, обумовлений потребами спільної діяльності. Він виконує три основні функції: ? інформативно-комунікативну (передача інформації та підтримка комунікативних зв'язків); ? інтерактивну (організація суспільної діяльності); ? перцептивну (формування суб'єктом спілкування образу іншої людини за фізичними особливостями, психологічними рисами, характером поведінки). В процесі праці в робочому колективі відбувається спілкування і виникають між особистісні відносини. Метою даної роботи є дослідження сутності між особистісних відносин в колективі організації.
Объём работы:
17
Выводы:Колектив – це відносно компактна соціальна група , яка поєднує людей, зайнятих вирішенням конкретного суспільного завдання. Кожен колектив у своєму розвитку проходить 3 стадії. Ефективність праці підвищується з кожною наступною стадією. Для підвищення ефективності праці при формуванні колективу бажано враховувати кількісний склад, а також раціональне сполучення працівників за віком і статтю. Взаємодія неформальних груп у колективі багато в чому сприяє настрою людей, їх відношенню до поставлених завдань. Тому, від сполучення формальних та неформальних стосунків залежить морально-психологічний клімат колективу. Управлінська діяльність тісно пов'язана з процесом спілкування, тобто установленням і розвитком контактів між людьми. Організація і результативність цього процесу значною мірою визначається індивідуально-психологічними особливостями його учасників та їх розумінням щодо урахування цих особливостей. Процес спілкування пов'язаний з існуванням комунікативних явищ (зараження, навіювання, переконання, наслідування) та специфічних психічних процесів, до яких відносяться емпатія, атракція, ідентифікація, рефлексія). Між співробітниками організації можуть виникати конфлікти. Вони можуть бути конструктивними та деструктивними, відкритими та прихованими, міжособистісними та міжгруповими тощо. У розв'язання конфлікту важливу роль відіграє своєчасне визначення суті конфлікту та адекватність його розуміння.
Вариант:нет
Литература:1. Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс. 2000. 2. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Менеджмент в організації / Київський економічний ін-т менеджменту - "Екомен". — 3.вид., випр. — К. : Кондор, 2004. — 596с. 3. Журавлев А.Л. Социальная психология – М.: ПЕР СЭ, 2002, - 351 с. 4. Журавлев А.Л. Социальная психология личности и малых групп: некоторые итоги исследования // Психологический журнал. - 1993. - Т. 14. - № 4. – С.56-74. 5. Журавлев А.Л. Социальная психология – М.: ПЕР СЭ, 2002, - 351 с. 6. Пайке Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. СПб.: Изд-во «Питер», 2000. 7. Сацков Н.Я. Практический менеджмент. Методы и приёмы деятельности руководителя.-Донецк:Стакер (Сер. "Деловая лит-ра"),1998.-448 с. 8. Савельєва В.С. Психологія управління. – К.2005.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (76)