Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психодіагностика»

Самоаналіз в самопізнанні

Карточка работы:23289-2017ф
Цена:
Тема: Самоаналіз в самопізнанні
Предмет:Психодіагностика
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Психологія / Практична психологія /Психологія праці та управління
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Сутнісні характеристики самопізнання 4 2. Традиції наукового вивчення самоаналізу особистості 7 Висновки 12 Список використаних джерел 13  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Пізнання себе починається з того, що особистість вивчає власні психічні та фізичні особливості, а також здійснюється процес усвідомлення себе. Психологія самопізнання починається з дитячих років і триває протягом усього життя людини. Формується вона в міру відображення зовнішнього світу. Самопізнання сфер людини займає важливе місце в її житті. Воно дає людині можливість бути всебічно розвиненою. Що більше вона себе розуміє, то більше намагається дізнатися про свій характер, темперамент, духовні якості, розумові можливості. Завдяки самоаналізу людина знаходить відсутні якості себе, які можна розвинути за допомогою певних технік, прочитання спеціальної літератури. Безліч психологів практикують тести з самопізнання, визначення темпераменту, характеру. Отримані знання допомагають визначити позитивні та негативні риси особистості. Що в свою чергу, допомагає людині працювати в напрямку власного вдосконалення, в напрямку своєї еволюції. Самопізнання людини в зовнішньому середовищі – це оцінка її поведінки, власних вчинків, можливостей, а також здібностей, необхідних для обраної діяльності і взаємин з оточуючими. Це переживання, емоції і думки, які переживає людина. Питання самоаналізу та самопізнання ще не повністю вивчене у науковій літературі. Є дослідження, які певним чином торкаються питань самоаналізу та самопізнання Г. Бєлошапка, Л. Бережнова, С. Васьківська, В. Знаков, Б. Кайгородов, А. Карпов, Ю. Конаржевський, Ю. Кулюткін, Л. Плескач, М. Поташнік, О. Тучина, В. Чайка, але вони не вичерпують всіх питань цієї проблеми і потребують подальшої розробки.    
Объём работы:
9
Выводы:Процес самопізнання людини поєднує ставлення до себе і як до суб’єкта, що пізнає свої особистісні особливості, і як до об’єкта спостереження. Ця двоїстість і унікальність процесу самопізнання особистості дозволяє говорити про рефлексію, самоспостереження, самоаналіз, складових самопізнання, як про дієві інструменти розвитку особистості. Цінність індивідуума визначається рівнем його сфери самопізнання. Справи і вчинки також відіграють важливу роль, але вміння самовдосконалюватися, пізнавати себе, свої можливості знаходяться вище цього. Все залежить від бажання, якщо воно є, то знайдуться шляхи і засоби до самопізнання, особистість зможе побудувати власний шлях. Людина самостійно вибудовує свої стосунки з іншими людьми, здатна скоювати і виправляти свої помилки. Самоаналіз дозволяє виділяти соціально прийнятні і неприйнятні дії, особливості поведінки, цілепокладання, а також орієнтуватися на загальноприйняті соціальні цінності конкретного суспільства. Пройдені етапи в особистісному житті обов’язково чомусь навчають людину. А постійний розвиток сфер самопізнання сприяє особистісному зростанню, досягненню цілей, самовладання, а також контролю. Чим краще людина себе розуміє, тим більше уваги можна приділити сферам, які менше розвинені, куди необхідно спрямувати більше енергії. Дотримання рівномірного розвитку всіх сфер самопізнання дозволить відчути смак життя, змінитися зсередини і побачити, як змінюється світ навколо нас.  
Вариант:нет
Литература:1. Городиська О. Професійний самоаналіз студента та шляхи його формування Електронний ресурс / О. Городиська. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_1_6. 2. Знаков В. Понимание, постижение и экзистенциальный опыт / В. Знаков // Вопросы психологии. – 2011. – № 6. – С. 15–24. 3. Знаков В. Три традиции психологических исследований – три типа понимания / В. Знаков // Вопросы психологии. – 2009. – № 4. – С. 14–23. 4. Кайгородов Б. Самопонимание: миф или реальнос / Б. Кайгородов. – М. : Наука, 2000. – 194 с. 5. Карпов А. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики / А. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. – № 5. –С. 45–57. 6. Тучина О. Металичностная самоинтерпретация: концепция и ее измерение / О. Тучина // Известия высших учебных заведений. Общественные науки. – 2012. – № 1. – С. 91–95. 7. Тучина О. Самоинтерпретация и рефлексивность / О. Тучина // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2012. – №5(13). – С. 1–21. 8. Тучина О. Феномен самоинтерпретации личности, типы и измерение самоинтерпретации / О. Тучина // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2011. – № 7. – С. 183–193.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (117)