Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Інформатика та комп'ютерна техніка»

Контрольна робота з дисципліни "Інформатика", МАУП, 1 курс

Карточка работы:23377-2017ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Інформатика", МАУП, 1 курс
Предмет:Інформатика та комп'ютерна техніка
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити питання: 1. Що таке файл, з чого складається ім’я файла, що таке повне ім’я файла? 2. Призначення команди PATH. 3. Як створити файл та вписати до нього текстову інформацію за до- помогою команд операційної системи? 4. Як скопіювати файли разом з підкаталогами в інший каталог за до- помогою команд операційної системи? 5. Як порівняти зміст двох каталогів в Norton Commander? 6. Що таке загублені кластери та як їх позбутися? 7. Архівування та розархівування файлів із включенням підкаталогів. 8. Які типи вікон використовуються у Windows і чим вони відрізня- ються? 9. Як у Windows запустити програму, для якої відсутня піктограма чи ярлик? 10. Яким чином у Windows можна закрити вторинне вікно програми, користуючись тільки клавіатурою? 11. Як у вікні Провідника виділити послідовну групу файлів за допомо- гою миші та клавіатури? 12. Як за допомогою Провідника знайти потрібний файл? 13. Як у графічному редакторі Paint зобразити суворо горизонтальні чи суворо вертикальні лінії? 14. Як у графічному редакторі Paint перемістити фрагмент малюнка в інше місце? 15. Яка інформація відображається в статусному рядку редактора Word? 16. Як у редакторі Word за допомогою миші виділити слово, рядок, ре- чення, абзац? 17. Як у редакторі Word перемістити фрагмент тексту за допомогою клавіатури? 18. Як у редакторі Word встановити вирівнювання абзацу за шириною за допомогою миші та клавіатури? 19. Як у редакторі Word змінити шрифт окремого фрагмента тексту? 20. Як у редакторі Word частину тексту надрукувати в альбомній орієн- тації аркушів паперу? 21. Як у редакторі Word встановити комбінацію клавіш для введення символу параграфа? 22. Яке призначення мають елементи рядка формул в Excel? 23. Як в Excel розташувати заголовок посередині документа? 24. Як в Excel заповнити рядок комірок однаковими числовими значен- нями? 25. Як в Excel підрахувати середнє геометричне значення масиву чи- сел?
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:1. Що таке файл, з чого складається ім’я файлу, що таке повне ім’я файлу? 3 2. Призначення команди PATH. 4 3. Як створити файл та вписати до нього текстову інформацію за допомогою команд операційної системи? 5 4. Як скопіювати файли разом з підкаталогами в інший каталог за допомогою команд операційної системи? 6 5. Як порівняти зміст двох каталогів в Norton Commander? 7 6. Що таке загублені кластери та як їх позбутися? 8 7. Архівування та розархівування файлів із включенням підкаталогів. 9 8. Які типи вікон використовуються у Windows і чим вони відрізняються? 11 9. Як у Windows запустити програму, для якої відсутня піктограма чи ярлик? 12 10. Яким чином у Windows можна закрити вторинне вікно програми, користуючись тільки клавіатурою? 13 11. Як у вікні Провідника виділити послідовну групу файлів за допомогою миші та клавіатури? 13 12. Як за допомогою Провідника знайти потрібний файл? 14 13. Як у графічному редакторі Paint зобразити суворо горизонтальні чи суворо вертикальні лінії? 15 14. Як у графічному редакторі Paint перемістити фрагмент малюнка в інше місце? 15 15. Яка інформація відображається в статусному рядку редактора Word? 16 16. Як у редакторі Word за допомогою миші виділити слово, рядок, речення, абзац? 18 17. Як у редакторі Word перемістити фрагмент тексту за допомогою клавіатури? 19 18. Як у редакторі Word встановити вирівнювання абзацу за шириною за допомогою миші та клавіатури? 19 19. Як у редакторі Word змінити шрифт окремого фрагмента тексту? 19 20. Як у редакторі Word частину тексту надрукувати в альбомній орієнтації аркушів? 20 21. Як у редакторі Word встановити комбінацію клавіш для введення символу параграфа? 21 22. Яке призначення мають елементи рядка формул в Excel? 21 23. Як в Excel розташувати заголовок посередині документа? 22 24. Як в Excel заповнити рядок комірок однаковими числовими значеннями? 22 25. Як в Excel підрахувати середнє геометричне значення масиву чисел? 23 Список використаних джерел 24  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
21
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Александров А. И. Операционная система Windows 7 (+ CD-ROM); Триумф, 100 книг / А. И. Александров, С. В. Шаталов. – М., 2010. – 192 c. 2. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка. / Л. М. Дибкова – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. 3. Гвоздев А. А., Дьяков Н. А. Операционная система Windows XP / А. А. Гвоздев, Н. А. Дьяков.– АСТ, Астрель-СПб. – Москва, 2007. – 224 c. 4. Глушаков, С. В. Microsoft Excel 2007. Краткий курс / С. В. Глушаков, А. С. Сурядный. – М. : АСТ, 2008. – 352 c. 5. Грег Харвей. Microsoft Excel 2013 для начинающих = Excel 2013 For Dummies. / Харвей Грег. – М. : «Диалектика», 2013. 6. Карчевский Е. М. Excel 2010 в примерах : учеб. пособ. / Е. М. Карчевский, И. Е. Филиппов, И. А. Филиппова. – Казанский университет, 2012. – 100 с. 7. Лебедев А. Н. : Понятный самоучитель Excel 2013 / А. Н. Лебедев. – СПб. : Питер, 2014. 8. Маккормик Д. Секреты работы WINDOWS, WORD, EXCEL. / Д. Маккормик – Белгород : Книжный клуб, 2008. – 238 с. 9. Наливайко Н. Я. Інформатика. / Н. Я. Наливайко – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 576 с. 10. Операційні системи : навч. посіб. / М. Ф.Бондаренко, О. Г.Качко. – Х.: Компанія СМІТ, 2008. – 432с. 11. Партыка Т. Л., Попов И. И. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособ. / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2003. – 400 с. 12. Свиридова М. Ю. Операционная система Windows ХР / М. Ю. Свиридова. – Академия – М., 2009. – 192 c. 13. Тлумачний словник з інформатики / Г. Г.Півняк, Б. С.Бусигін, М. М.Дівізінюк та ін. – Дніпропетровськ : Нац. гірн. ун-т, 2008. – 599 с. 14. Уэкенбах Д. Microsoft Excel 2000. Библия пользователя. / Д. Уэкенбах – М. : Издат. дом «Вильямс», 2001. 15. Франкен Г., Молявко С. «MS-DOS 6.2 для пользователя» / Г. Франкен, С. Молявко. – К., BHV. – 1994. 16. Microsoft Windows 7, Руководство администратора. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 896 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (294)