Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психокорекція»

Психологічні особливості та методи реабілітації хворих на виразку шлунку

Карточка работы:23471-2017ф
Цена:
Тема: Психологічні особливості та методи реабілітації хворих на виразку шлунку
Предмет:Психокорекція
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Психологія / Практична психологія /Психологія праці та управління
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Визначення поняття «виразка шлунку» та його класифікація 4 1.1. Виразкова хвороба як психосоматичне захворювання 4 1.2. Класифікація гастродуоденальных виразок 5 2. Психологічні особливості хворих на виразку шлунку 7 3. Характристика методів реабілітації хворих на виразку шлунку 11 3.1. Особливості медичних методів реабілітації 11 3.2. Психотерапевтичні методи реабілітації хворих на виразку шлунку 14 Висновки 18 Список використаних джерел 19  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вивчення психологічних особливостей хворих на виразкову хворобу шлунку є дуже актуальними, яка пояснюється поширеністю захворювань виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, що становлять в різних країнах від 5% до 15% дорослого населення 8. При цьому кількість хворих гастродуоденальними виразками має тенденцію до зростання і збільшення таких ускладнень, як виразкові кровотечі, перфорація, пенетрація, пілородуоденальний стеноз, малігнізація та їх поєднання. Виразкова хвороба має велике медико-соціальне значення, так як хворіють особи молодого і найбільш працездатного віку, а загострення і ускладнення призводять до тривалої втрати працездатності та ранньої інвалідизації. У гендерному відношенні чоловіки хворіють на виразку шлунку частіше у віці від 21 – 39 років, а жінки – у 30 – 49 років. Середній вік захворюваності у жінок на дев’ять років вищій, ніж у чоловіків. Сучасне консервативне лікування дає лише 30 – 40% стійкого одужання. Малоефективним є і хірургічне усунення ускладнень внаслідок недостатньо ефективною реабілітації хворих в післяопераційний період. Так, лише від наслідків неадекватного лікування цих захворювань в США помирає близько 15000 чоловік на рік. Не кращим чином це відбувається і в нашій державі. Мета роботи полягає у визначенні, характеристиці особливостей та методів реабілітації хворих на виразку шлунку.  
Объём работы:
16
Выводы:Отже, в сучасній науковій думці відсутнє єдине трактування поняття «виразка шлунку». Вітчизняні науковці вважають термін «виразкова хвороба» невдалим, та вважають це більше даниною традиції. У зарубіжній літературі застосовується термін «хронічна виразка шлунка або дванадцятипалої кишки», що відображає основні патогенетичні ознаки захворювання. В залежності від різних особливостей, зокрема патогенетичних виразки шлунка класифікується за декількома типами. Ф. Александер першим досліджував психологічні особливості хворих на виразкову хворобу. Ним була висунута гіпотеза про те, що виникнення та перебіг виразкової хвороби пов’язані з проявами так званого орального інтрапсихічного конфлікту. Конфліктна ситуація виникає, коли потреби, пов’язані зі сферою переживань, виявляються фрустрованими. Фрустрація призводить до регресії і супроводжується потребою нагодувати себе. Вона реалізується в стимуляції секреторної функції шлунка навіть без схильності до частих перетравлень, що призводить до пошкоджень тканин травних органів. До методів реабілітації хворих на виразку шлунку відносять медичні та психотерапевтичні. Завдання медичних полягає у у поліпшенні крово та лімфообігу в зоні ураження, прискорення загоєння слизової оболонки шлунка зменшення диспепсичних розладів. До них відносяться методи імпульсної електротерапії, магнітотерапії, лазеротерапії, пелоідотерапія, кріомасаж та ін. Специфіка психотерапевтичних методів полягає у впливі на нервово-психічні складові етіопатогенезу захворювання, а також у виявленні та корекції системи чинників «агресії» і «захисту», що діють на психологічному рівні.  
Вариант:нет
Литература:1. Белов В. Особенности личности и психосоматические взаимоотношения у больных язвенной болезнью желудка (двенадцатиперстной кишки) и хроническим неспецифическим язвенным колитом / В. Белов // Журнал невропат. и психиатр. – 1971. – Т. 71. – №9. – С. 1385–1390. 2. Боголюбов В. Медицинская реабилитация / В. Боголюбов. – М. : Звезда, 1998. – 350 с. 3. Болезни органов пищеварения / Под ред. В. Ждана. – Полтава, 2016. – 530 с. 4. Василенко В. Язвенная болезнь / В. Василенко. – М. : Медицина, 1987. – 288 с. 5. Ващенко Ю. Язвенная болезнь: психологические особенности пациентов / Ю. Ващенко // Практическая психология и социальная работа. – 1998. – №9 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://orglab.kiev.ua/consulting/41 6. Губачев Ю. Психосоматические аспекты язвенной болезни / Ю. Горбачов. – Алма-Ата, 1990. – 213 с. 7. Дегтярева И. Язвенная болезнь / И. Дегтерева. – К. : Здоров’я, 1995. – 336 с. 8. Дудченко М. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в практике семейного врача / Электронный ресурс. – Режим доступа : http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/1957/1/jazv_gel_i_dvperst_kishki.pdf 9. Дудченко М. Язвенная болезнь / М. Дудченко. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – 207 с. 10. Королев А. Медицинская реабилитация: учебное пособие / А. Королев ; под ред. С. Алексанина. – СПб. : Политехника-сервис., 2014 – 184 с. 11. Любан-Плоцца Б. Психосоматический больной на приеме у врача / Б. Любан-Плоцца. – СПб., 1996. – 255 с. 12. Медицинская реабилитация : руководство для врачей / Под ред. В. Епифанова. – М. : МЕДпресс-информ, 2005. – 328 с. 13. Окороков А. Диагностика болезней внутренних органов: Диагностика болезней органов пищеварения/ А. Окороков. – М. : Мед. лит., 2002. – Т. 1. – 550 с. 14. Рысс Е. Анализ клинико-психологических особенностей больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки / Е. Рысс // Клиническая медицина. – 1986. – Т. 64. – № 9. – С. 66–69. 15. Яицкий Н. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки / Н. Яицкий. – М. : МЕДпресс-информ, 2002. – 376 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (87)