Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Грошова пропозиція, її динаміка і структура

Карточка работы:3691ф
Цена:
Тема: Грошова пропозиція, її динаміка і структура
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):6104(ФЕФ)
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Грошова пропозиція: сутність, структура 4 2. Динаміка змін попиту на гроші в економіці України протягом 2001-2005 р. 8 Висновки 14 Список використаної літератури 15
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасний стан економічної ситуації в Україні визначається процесами ринкової трансформації, що зумовлює складність та неоднозначність при формуванні економічної політики держави та обумовлюється відсутністю адекватної законодавчої, інституційної бази, факторами протистояння ринковим перетворенням окремих соціальних груп населення. Основною проблемою є вибір правильної економічної політики, яка б включала фіксальну та грошово – кредитну політику держави. Важлива роль у цьому процесі відводиться грошовому обігу, його регулюванню та використанню в коригуванні поведінки суб’єктів грошово – кредитного ринку. Гроші відносяться до тих особливих історичних категорій, які завжди були найбільш актуальними в економічній думці, так як в процесі грошового обігу найбільшою мірою проявляються і реалізуються інтереси суб’єктів ринку. Через гроші, їх функції кожен індивідуум реалізує свої потреби, тому грошова система і визначає взаємозв’язок між виробництвом, обміном, розподілом і споживанням. Порушення цього взаємозв’язку неодмінно призводить до виникнення протиріч в економічному житті. Грошовий ринок є найбільш чутливим і вразливим елементом системи економічних відносин, що в свою чергу означає можливість його використання для впливу та регулювання окремих макроекономічних показників і економіки в цілому. Відображаючи рівень розвитку продуктивних сил на кожному етапі вдосконалення товарно – грошових відносин, гроші постійно удосконалюють виконувані функції і свій зміст. Ось і сучасний етап розбудови української державності вимагає зміцнення стабільності і привабливості національної грошової одиниці та формування такої грошово – кредитної політики, яка швидко наблизить народ України до цивілізованих стимулюючих норм виробництва, розподілу, обміну і споживання.
Объём работы:
14
Выводы:Будівництво незалежної держави неможливе без створення власної фінансово-грошової системи. При ведучій ролі Національного банку України в напрямі демонополізації виробництва з метою поліпшення існуючих економічних відносин сформована широка мережа банківських установ. Введена національна грошова одиниця. Однак демонополізація фінансової системи, небачено швидке розширення мережі комерційних банків відбувалося стихійно, без належної законодавчої бази і надійного контролю з боку держави. У результаті сфера банківської діяльності створила умови для численних зловживань.. Грошовий ринок як невід’ємна частина фінансового має бути регульованим державою. Для цього існує декілька засобів, які сприяють нормальному грошовому обігу на території України. Потоки грошових коштів регулюються Національним банком України із залученням до цього процесу комерційних банків та інших фінансових структур. Фінансова сфера держави продовжує знаходитися в кризовому стані. Його подолання можливе тільки при умові цілого комплексу ринкових реформ, покликаних забезпечити входження України до складу розвинених держав світу. В Україні головним суб’єктом грошово-кредитної політики є Національний банк. Крім нього, у виробленні грошово-кредитної політики беруть участь інші органи державного регулювання економіки — міністерство фінансів, міністерство економіки, безпосередньо уряд, Верховна Рада.
Вариант:19
Литература:1. Эдвин Дж. Долан “Макроэкономика” С. - П. 1994г. 2. Эдвин Дж. Долан “Деньги, банки и денежно-кредитная политика” С.-П. 1994г. 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність”. 4. Закон України «Про Національний банк України». - К, 2000. - 23 с. 5. Банковские опеpации. // Часть II. // Учетно-ссудные опеpации и агентские услуги. // Учебное пособие. // Под pед. Лавpушина О.И. - М.: ИНФРА-М, 1996. - С. 208. 6. Гальчинський А. “Теорія грошей”, - Київ: “Основи”, 1998р. 7. Демківський А.В. “гроші та грошовий обіг”: навчально – методичний посібник, - Київ: “ГРОТ”, 1999р. 8. Ковальчук В. “Основи економічної теорії” короткий курс, - Тернопіль, 1999р. 9. Лагутін В.Д. “Гроші та грошовий обіг”: навчальний посібник 3 – є видання, - Київ: Товариство “Знання”, 2001р. 10. Лютий І.О. “Грошово – кредитна політика в умовах перехідної економіки”, - Київ: “Атіка”, 2000р. 11. Скубенко В. П., Чиликин А. И. Эволюция денежных отношений и макpоэкономический пpогноз/ HАH Укpаины. Ин-т пpобл. pынка и экон.-экол. исслед. — Одесса, 1997. — 29 с.: ил. 12. Чухно А. А. Розвиток теоpії гpошей та пpактики pегулювання гpошового обігу: Спецкуpс / Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — К.: Фіpма ”ВІПОЛ”, 1999. — 113с. 13. Ющенко В. А., Лисицький В. І. Гpоші: pозвиток попиту та пpопозиції в Укpаїні. — К.: Скаpби, 1998. — 283 с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)