Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальний процес»

Досудове розслідування

Карточка работы:24378-2018ф
Цена:
Тема: Досудове розслідування
Предмет:Кримінальний процес
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Практична робота
Задание:Розкрити питання: 1. Особливості досудового розслідування ( загальна характеристика як стадії) 2. Строки досудового розслідування
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розглядаючи це питання, необхідно, насамперед, з’ясувати зміст поняття «досудове розслідування». Адже правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (ст. 124 Конституції України) 1 і нині важливими є законність, обґрунтованість і вмотивованість розгляду кримінального провадження в суді та його вирішення, що потребують великої і кваліфікованої підготовчої роботи. Саме тому за законом переважна більшість кримінальних проваджень повинна проходити стадію досудового розслідування. Сьогодні кримінальний процес України розпочинається зі стадії досудового розслідування. 
Объём работы:
10
Выводы:Також у кримінально-процесуальному законодавстві існує прогалина щодо невизначеності часу проведення досудового розслідування від моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до пред’явлення повідомлення про підозру є грубим порушенням прав як підозрюваного, так і потерпілого, і, як свідчить практика, такі випадки непоодинокі. Працівники слідчих органів, прокуратури часто звертають увагу на те, що не можна формально ставитися до реєстрації в ЄРДР усіх заяв, які подаються до відділень міліції, оскільки до них дуже часто звертаються психічно хворі люди або люди в стані сильного емоційного хвилювання 6, с. 49. Саме тому оперуповноважені часто звертаються увагу на те, що, перш ніж вносити заяву до ЄРДР, вони повинні перевірити інформацію і лише після попередньої перевірки вирішити, в якій спосіб розглядати ці матеріали.  
Вариант:нет
Литература:Список використаних джерел 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Кримінально-процесуальний кодекс України, прийнятий 13 квітня 2012 року № 4651-VI Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print 3. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. – 6-те вид., переробл. та допов.. – К. : Юрисконсульт, Юстініан, 2010. – 896 с. 4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по сост. на 1 сент. 2005 г. – М. : Юрайт-Издат, 2005. – 267 с 5. Про звернення громадян : Закон України станом на 29 листоп. 2012 р. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 6. Буруковська Н. Проблеми розумності строків відкриття кримінального провадження та шляхи їх вирішення / Н. Буруковська // Слово Національної Школи Суддів України. – 2013. – № 3(4). – С. 46–51. 7. Вучков В. Наказателен процесс. Схеми и таблици. Второ преработено и допълнено издание / В. Вучков, Г. Маринова. – София : СИБИ, 2011. – 114 с. 8. Левченко М. І. Особливості стадійної побудови кримінального провадження за новим кримінальним процесуальним кодексом України / М. І. Левченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2013. – Т. 26 (65). – № 1. – С. 238–242. 9. Максименко В. Початок досудового розслідування: порівняльно-правовий аспект / В. Максименко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С. 236–239. 10. Назаров В. В. Кримінальний процес України: навч. посібн. / В. В. Назаров, Г. М. Омельяненко. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К. : Атіка, 2008. – 584 с. 11. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні. Вибрані твори / М. М. Михеенко, В. П. Шибіко, А. Я. Дубинський. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 240 с. 12. Торбас О. О. До питання визначення строків досудового розслідування / О. О. Торбас // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 3. – С. 78–84. 13. Чурікова І. В. Початок досудового розслідування у кримінальному процесі України / І. В. Чурікова // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 226–231.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)