Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Стратегічний менеджмент»

Тести зі стартегії підприємства за 4 курс ІЗІТ при НАУ

Карточка работы:5514б
Цена:
Тема: Тести зі стартегії підприємства за 4 курс ІЗІТ при НАУ
Предмет:Стратегічний менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Інше
Задание:1. До чинників, що сприяють розвитку стратегічного планування належать: а)зростання розмірів підприємства завдяки підвищенню комплексності та багатопрофільності діяльності; б) розвитку науково-технічного прогресу; в) необхідність встановлення ефективних зв'язків з іншими організаціями; г) зростання конкуренції внаслідок замовлення ринків; д) розвиток методології та інструментарію планування. 2. Розташуйте за порядком основні етапи еволюції розуміння та передбачення майбутнього: в) поточне планування та бюджетування; а) довгострокове планування; б) стратегічне планування; г) стратегічне управління. 3. Розташуйте за порядком основні етапи процесу стратегічного управління підприємством: ..,»•-,. б) розробка системи цілей; г) аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища; а) діагноз сильних та слабких сторін діяльності підприємства ж) прогноз тенденцій зовнішнього і внутрішнього середовища; д) розробка "стратегічного набору"; е) розробка системи стратегічних планів; з) формування системи забезпечення виконання планів, и) формування системи стратегічного управління. в) стратегічний контроль; 4. Позначте цифрою "1" фактори макросередовища, а цифрою "2" - факторі мікросередовища: 1 політичні; 1соціально-демографічні; 2 конкуренти; 1 економічні; 2 постачальники; 2 споживачі; 1науково-технічні. 5. Конкурентоспроможність продукції - це: а) перелік характеристик продукції; б) якість продукції; в) немає правильної відповіді. 6.. "Дерево-цілей" - це: а) графічне зображення зв'язків підприємства із зовнішнім середовищем; б) розподіл обов'язків в апараті керування підприємством; в) графічне зображення співпідпорядкованості цілей, що демонструє розподіл загальної мети на підпілі, завдання й окремі операції. 7. В основу стратегії диференціації покладено: а) ідею сегментації ринку; б) принципи поставки на ринок продукції з унікальними властивостями; в) орієнтацію на обмежену частину асортименту продукції; г) орієнтацію на певну групу споживачів. 8 Стратегія "скороченню діяльності фірми" включає такі складові: а) скорочення витрат різних типів на основі скорочення (припинення)випуску прибуткових товарів; б) "відсікання зайвого", тобто припинення і продаж якого-небудь виробничого підрозділу; в) "збирання врожаю": г) ліквідація.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
8
Выводы:
Вариант:2
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (93)