Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Адміністративне судочинство англо-саксонських країн на прикладі Нової Зеландії.

Карточка работы:16084-2015ф
Цена:
Тема: Адміністративне судочинство англо-саксонських країн на прикладі Нової Зеландії.
Предмет:Право
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 І. ОСНОВИ ПОБУДОВИ СУДОВОЇ СИСТЕМИ АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї 4 1.1. Місце адміністративних судів у судовій системі англосаксонської правової сім’ї 4 1.2. Нормативно-правова основа 7 ІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ 8 ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ СУДДІВСЬКОГО ПРОВАДЖЕННЯ 10 ВИСНОВКИ 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Одним з визначальних факторів правового розвитку держави є ефективність здійснення правосуддя. В країнах світу відбувається реформування системи державного управління. Адміністративна юстиція є ключовою в контексті переосмислення відносин між громадянином та державою. Вона є неодмінним атрибутом правової держави, важливою формою гарантування захисту прав і свобод громадян. Її значення полягає у необхідності здійснення неупередженого та ефективного контролю за дотриманням законності органами, посадовими і службовими особами державного управління та місцевого самоврядування. Адміністративна юстиція – це система спеціальних судових органів, відділених від загальних судів цивільної і кримінальної юрисдикції, по контролю за дотриманням законності у сфері державного управлін¬ня. У більш вузькому розумінні цього терміна – це особли¬вий процесуальний порядок розгляду адміністративних справ та вирішення адміністративно-правових спорів між громадянином або юридичною особою – з одного боку, та органом державного управління – з іншого. У різних державах світу ін¬ститут адміністративної юстиції пройшов складні та осо¬бливі етапи становлення та розвитку, які залежали від впливу історичних державотворчих змін. У результа¬ті цього у кожній країні створились власні засоби захисту прав та інтересів громадян із урахуванням конкретних традицій, звичаїв, особливостей правової сис-теми. Кожна країна намагалася запровадити ефективну модель адміністративної юстиції. Моделі, які мають між собою багато спільного і утворили правові сім’ї. Однією з таких є англосаксонська правова сім’я. Окремий інтерес викликає адміністративна судова система Нової Зеландії. І хоча окремих робіт щодо формування та діяльності судоустрою цієї країни немає, багато науковців звертають увагу на її особливості у своїх працях.
Объём работы:
9
Выводы:Правова модель адміністративного судочинства Нової Зеландії сформувалась під впливом англійського законодавства, яке наклало свій відбиток на традиції, ідеї та норми новозеландської держави. Відтоді Нова Зеландія відноситься до англосаксонської правової сім’ї. Становлення і розвиток моделі адміністративної юстиції країни є результатом послідовної реалізації ідеї поділу влади, створення балансу особистих і публічних інтересів. А також, потребою у вирішенні спорів публічно-правової сфери. Основою адміністративної судової системи став принцип творення права власне суддями. Правові норми виникають на основі тлумачення законів суддями та через призму розуміння ними правосуддя. Нормативно-правові акти мають юридичну силу нарівні з рішеннями суддів. Правова система Нової Зеландії не є кодифікованою і підпорядковується загальним правилам, що діють для всіх держав англосаксонської сім’ї. Для даної системи властива наявність спеціально створених адміністративних судів – трибуналів, які фактично являють собою частину системи управління, мають характер судів, але вони глибоко вросли в адміністративний механізм держави. Трибунали здійснюють принципі «природного правосуддя», який закладено в основі англосаксонської правової системи. Таким чином, англосаксонська правова модель новозеландського адміністративного судочинства являє собою систему норм і правил, притаманних державам єдиної правової сім’ї.  
Вариант:нет
Литература:1. Богдановская И. О. Правовые системы Канады, Австралии и Новой Зеландии: особенности развития / И. О. Богдановская // Право и политика. – 2002. – № 8. – С. 21–25. 2. Вінокурова І. Організаційні моделі адміністративної юстиції / І. Вінокурова // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 2 (18). – С. 102–107. 3. Войнолович С. Ю. Зарубіжний досвід організації систем адміністративної юстиції / С. Ю. Войнолович // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 197–202. 4. Марченко М. Н. Конвергенция романо-германского и англосаксонского права / М. Н. Марченко. – К. : Логос, 2007. – 35 с. 5. Москвич П. М. Судові системи світу: класифікація й загальна характеристика / П. М. Москвич // Проблеми законності. – 2008. – Вип. 96. – С. 202–209. 6. Оніщенко Н. М. Новий підручник з порівняльного правознавства / Н. М. Оніщенко // Часопис Київського університетуту права. – 2004. – № 2. – С. 90–102. 7. Порівняльне правознавство : підручник / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. – Х. : Право, 2012. – 272 с. 8. Решота В. В. Англосаксонська модель адміністративної юстиції / В. В. Решота // Університетські наукові записки. Львівський регіональний інститут державного управління. – 2006. – №1 (17). – С. 208–214. 9. Туркіна І. Є. Нормативність актів судової влади в англосаксонській правовій системі: управлінський аспект / І. Є.Туркіна // Публічне управління, 2013. – № 14. – С. 19–23.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)