Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»Транспортні перевезення»

Учасники транспортно-експедиційної діяльності; Тарифи та тарифна політика

Карточка работы:16579-2016ф
Цена:
Тема: Учасники транспортно-експедиційної діяльності; Тарифи та тарифна політика
Предмет:Транспортні перевезення
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити 2 теор. питання (10 сторінок на 2 питання): 2. Учасники транспортно-експедиційної діяльності 33. Тарифи та тарифна політика Практичне завдання: SWOT-аналіз міжнародної транспортно-експедиційної компанії: 1. проаналізувати сучасний стан ринку транспортно-експедиційних підприємств (до 2 стор.) 2. Самостійно обрати транспортно-експедиційне підприємство і провести його аналіз на основі методики SWOT-аналіз у міжнародно-експедиторській компанії. 3. Детально описати які послуги надає компанія, навести характеристику марку транспортних засобів, осн. Напрямки діяльності підприємства (до 2 стор.) Управління діяльністю будь-якого підприємства включає в себе: 1) ситуаційний аналіз (оцінка стану справ на поточний період); 2) постановка задач (визначення напрямків розвитку бізнесу); 3) стратегічне планування (склад. Плану досягнення обраних цілей); 4) організ. Заходів щодо виконання плану; 5) контроль (перевірка досягнення результату, а у випадку їх відсутності - виявлення причин). Аналіз можливостей, ресурсів та ризиків проводиться за допмогою SWOT-аналізу. SWOT - складноскор. Слово, що утворилося від почат. Літер англійських слів: міцність, слабкість, можливості та загрози. Ідея SWOT-аналізу полягає у наступному: а) направл. Зусиль на перетвор.слабких сторін в сильні, а загроз в можливості; б) розвиток сильних сторін фірми. Написати по 5 слабких і сильних сторін, по 5 загроз і можливостей.
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание: ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 3 Питання № 2. Учасники транспортно-експедиційної діяльності 3 Питання № 33. Тарифи та тарифна політика 7 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 13 1. Сучасний стан ринку транспортно-експедиційних підприємств 13 2. SWOT-аналіз діяльності транспортно-експедиційного підприємства 15 3. Опис діяльності транспортно-експедиційного підприємства 18 Список використаних джерел 21  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Якщо покупці та продавці не в змозі самостійно здійснити транспортування свого вантажу, вони користуються послугами транспортно-експедиційних підприємств (ТЕП), які надають великий комплекс послуг з транспортно-експедиційного обслуговування (ТЕО) вантажів. Це, зокрема, такі послуги: – фрахтування суден і розрахунки за фрахтом; – розрахункові операції за зовнішньоторговими контрактами; – консультації щодо розрахункових та експедиторських операцій; – митне декларування вантажів; – завантажувально-розвантажувальні роботи; – зберігання вантажів; – автоперевезення; – оформлення товаророзпорядчої документації; – страхування вантажів; – сортування, перетарування, нагромадження, комплектація вантажних партій збірних відправлень, маркування й перемаркування вантажів, а також інші операції, які не виконуються перевізниками в пунктах перевалки та збереження вантажів.  
Объём работы:
18
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Про транспортно-експедиторську діяльність : Закон України від 01.07.2004 № 1955-IV. (поточна редакція від 03.08.2012, підстава 5060-17). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1955-15 2. Про автомобільний транспорт : Закон України від 05.04.2001 № 2344-III (поточна редакція від 28.12.2015, підстава 901-19). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://taxiservice.com.ua/zakon-ukrainy-pro-avtomobilnyj-transport.html 3. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2006. – 462 c. 4. Гурч Л. М. Логістика : навч. посіб. / Л. М. Гурч // Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : Персонал, 2008. – 555 с. 5. Тридід О. М. Логістика : навч. посібник / О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова, С. В. Мішина та ін. – К. : Знання, 2008. – 566 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (26)