Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Основні ознаки літературної мови

Карточка работы:16937-2016ф
Цена:
Тема: Основні ознаки літературної мови
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Туризм
Тип:Контрольна робота
Задание: Контрольна робота № 1 виконується у 4 семестрі з метою закріплення та поглиблення знань студентів мовних норм сучасної української мови у професійному спрямуванні. Її завдання: 1) засвоєння теоретичних відомостей про українську літературну мову, її походження, суспільне значення, норми, стилі, специфіку професійної мови та її роль у професійній діяльності, особливості використання мовних засобів у фаховому мовленні; 2) вироблення та удосконалення у студентів умінь і навичок правильного використання лексико-фразеологічних, морфологічних і синтаксичних засобів української мови відповідно до умов, мети і змісту комунікації. ВАРІАНТ 3 1. Основні ознаки літературної мови. Види мовних норм. 2. Особливості вживання родових форм іменників у професійному мовленні. Рід іменників на позначення назв осіб за професією, посадою, званням. Рід незмінюваних іменників, абревіатур. 3. Практичне завдання 3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю). Поколінню, що переступає рубіж третього тисячоліття, випала щаслива нагода хай умоглядно, але все ж відчути себе причетним до таких грандіозних історичних перетворень, як зміна епох. Звісно, наївно і безпідставно чекати від віку, що настає, якихось несподіваних механічних нововведень, покликаних до невпізнанності змінити життя, чи тішити себе надією на раптовий наплив незбагненних добрих див. Мова про інше: волею долі, свідомо чи несвідомо, нам дано відчути саму атмосферу цього незвичного часу. Реальність складається таким чином, що мимохіть заполонює свідомість уявленнями масштабними – від прадавнини до неозорого майбутнього… (Ігор Шаров. На рубежі // День. – 1999. – № 138) 3.2. Виправте помилки, допущені внаслідок сплутування паронімів. 1. Цей університет був оснований у 1948 році й дав країні понад 200 докторів наук та близько 300 кандидатів наук. 2. У день виборів на виборній ділянці було досить людяно. 3. Покажчиком успіхів наших студентів стала відмінно складена сесія. 4. На засіданні кафедри Степаненкові Віталію Сергійовичу було вручено вітальну адресу з нагоди ювілею. 5. На думку фахівців, цей метод дуже ефектний. 6. Під час проведення судово-медичної експертизи є досить важливим встановлення степіня і виду отруєння. 7. Досить часто процес у справах про стягнення недоїмок і штрафів навмисне затягується, тому в нагоді стає досвід попередніх поколінь. 3.3. Визначте рід незмінюваних іменників. За потребою скористуйтесь словником іншомовних слів. Осло (місто), Марокко (країна), попурі, колібрі, сапажу, ему, таксі, журі, парі, графіті, хобі, конфеті, дербі, окапі, шасі, аташе, туше, денді, леді, койне, каное, алое, тюрбо, динго, фламінго, джерсі (одяг), алібі туті, візаві, конфеті. 3.4. Провідміняти за відмінками прізвища й імена. Улянич Анатолій, Григоренко-Савчук Василь, Парубей Микола, Вертипорох Олег, Розсоха Ілля, Щур Олексій, Кобаль Андріан, Думан-Валевська Ірина, Тімер-Гусейнов Руслан, Самодідько Тарас. 3.5. Записати словами цифри та одиниці вимірювання. 1,5 акр; 2,5 кг; 2 з половиною кг; 2/3 га; 4, 5 га; 5/9 м; 3 4/7 км; 5/9 т; 3 з чвертю м; 39,2%, 5,5 тис.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: 1. Основні ознаки літературної мови. Види мовних норм 3 2. Особливості вживання родових форм іменників у професійному мовленні. Рід іменників на позначення назв осіб за професією, посадою, званням. Рід незмінюваних іменників, абревіатур 6 3. Практичне завдання 9 3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю) 9 3.2. Виправте помилки, допущені внаслідок сплутування паронімів 9 3.3. Визначте рід незмінюваних іменників. За потреби скористайтеся словником іншомовних слів 10 3.4. Провідміняйте за відмінками прізвища й імена 11 3.5. Запишіть словами цифри та одиниці вимірювання 12 Список використаних джерел 13  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Літературна мова – відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує державну діяльність, культуру, пресу, художню літературу, науку, театр, державні установи, освіту, побут людей 5, с. 19. За функціональним призначенням це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній і культурній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, засобів масової інформації 1, c. 13. Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя, увібравши в себе окремі риси північних і південно-західних діалектів. У становленні її літературних норм важливу роль відіграла художня література. Зачинателем нової української літературної мови вважають І. П. Котляревського. Його «Енеїда», «Наталка Полтавка», написані на основі живого усного мовлення народу, започаткували новий етап формування літературної мови 2, с. 44.  
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:3
Литература:1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : А.С.К., 2008. – 400 с. 2. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. 3. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – К. : Каравела, 2005. – 352 с. 4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова / М. Г. Зубков. – 3-тє вид., доповнене. – Xарків : Торсінг, 2003. – 448 с. 5. Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 224 с. 6. Плотницька І. М. Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька. – 3-тє видання. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 256 с. 7. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ та ін. ; за ред. С. О. Карамана. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 560 с. 8. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 2-ге вид., виправ. і доповнен. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)