Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Управління персоналом в ресторанному бізнесі

Карточка работы:132
Цена:
Тема: Управління персоналом в ресторанному бізнесі
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 1.1. Сутність, мета та завдання політики управління персоналом підприємства 1.2. Теоретичні аспекти формування та використання персоналу 1.3. Особливості управління персоналом в сфері ресторанного бізнесу РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМТСВІ СП ТОВ "ЕМБЛЕР" 2.1. Характеристика діяльності СП ТОВ "Емблер" 2.2. Аналіз змісту політики управління персоналом 2.2.1. Практичні аспекти планування персоналу 2.2.2. Методи відбору кадрів 2.2.3. Система підвищення кваліфікації персоналу 2.2.4. Методи мотивації працівників РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 3.1. Пропозиції щодо посилення впливу керівника на ефективність управління персоналом СП ТОВ "Емблер" 3.2. Вдосконалення системи мотивації в підвищенні ефективності роботи персоналу 3.3. Вплив якості роботи персоналу на формування іміджу СП ТОВ "Емблер" ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах становлення ринкової економіки в нашій країні особливого значення набувають питання практичного застосування сучасних форм управління персоналом, що дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність будь-якого виробництва. Успіх роботи підприємства забезпечують його працівники. Саме тому сучасна концепція управління підприємством припускає виділення з великої кількості функціональних сфер управлінської діяльності тієї, котра пов'язана з управлінням кадрової складової виробництва - персоналом підприємства. Цілком природно, що на кожному підприємстві виникає необхідність у визначенні чисельності персоналу, в ефективній системі підбору, наймання й розміщення кадрів, у забезпеченні їхньої зайнятості з урахуванням інтересів виробництва й самого працівника, у системі винагороди за працю, в обліку індивідуальних проблем працівників, поліпшенні їхніх побутових умов і відпочинку й т.д. Головний потенціал підприємства укладений у кадрах. Які б прекрасні ідеї, новітні технології, самі сприятливі зовнішні умови не існували, без добре підготовленого персоналу високої активності домогтися неможливо. Саме люди роблять роботу, подають ідеї й дозволяють підприємству існувати. Без людей не може бути організації, без кваліфікованих кадрів жодна організація не зможе досягти своїх цілей. Управління персоналом пов'язане з людьми і їхніми відносинами усередині підприємства (організації). Воно стосується не тільки сфер матеріального виробництва, але й всіх видів зайнятості. Із цих позицій тема дипломного дослідження є актуальною для розгляду й всебічного аналізу. Актуальність теми дипломної роботи зростає з підвищенням ролі персоналу в сучасному виробництві, принциповими змінами в змісті праці, викликаними застосуванням нової техніки, технологій і методів виробничої діяльності. Метою дипломного дослідження є вивчення методики планування персоналу і її застосування на підприємствах ресторанного бізнесу. У дипломній роботі об'єктом дослідження є підприємство СП ТОВ „Емблер”. Предметом дослідження є персонал ресторану, трудові відносини й поведінка людини на фірмі. Відповідно до мети дослідження визначені й завдання: - Розглянути сутність і цілі, суб'єкти й методи управління персоналом; - Дослідити особливості управління персоналом на прикладі підприємства СП ТОВ «Емблер; - Вивчити вплив ролі керівника на ефективність управління в у ресторанному бізнесі; - Дати рекомендації з удосконалювання системи управління персоналом на аналізованому підприємстві. Дослідження в області управління персоналом протягом тривалого часу здійснювалися роздроблено, у рамках різних наук: економіки, психології, соціології й інших. У сучасних умовах в області управління людськими ресурсами й зокрема управління персоналом, накопичений значний матеріал, розроблені ефективні теорії, методи й технології. Дана проблема досліджується в роботах В.П.Пугачова, А.Я.Кібанова й Д.К.Захарова, Е.Е. Старобинського й ряду інших авторів. У роботах цих дослідників дається спроба інтеграції розроблених знань в області керівництва персоналом, набору правил, принципів і технологій, які можуть бути використані керівниками в ефективному управлінні персоналом. Структура роботи: дипломне дослідження складається із вступу, трьох розділів, висновку й списку використаних джерел та літератури.
Объём работы:
74
Выводы:Отже, проаналізувавши діяльність СП ТОВ „Емблер” щодо планування й управління персоналом, можна зробити наступні висновки і узагальнення: - Одним із кращим боулінг-клубів Києва є боулінг-клуб «Страйк», що сполучає в собі й боулінг-клуб, і ресторан. Клуб "Страйк", відкритий в 1998 році. - У боулінг-клубі у даний момент працюють 163 робітники, серед яких – спеціалісти різного профілю – тут і бухгалтер, програміст, які забезпечують слідкування за фінансовою та технічною реалізацією роботи відповідно, і менеджери різних профілів і обов’язків, і офіціанти, кухарі, бармени, які забезпечують якісну кухню та обслуговування клієнтів ресторану та інші. Тобто, в даному закладі дуже різноплановий, проте, дружній колектив. - Управління персоналом у СП ТОВ «Емблер» забезпечує сприятливе середовище, у якому реалізуються творчі можливості працівників, розвиваються їхні здібності. У підсумку люди одержують задоволення від виконуваної роботи й суспільного визнання своїх досягнень. - Визначення потреби в персоналі - один з найважливіших напрямків маркетингу персоналу, що дозволяє встановити на заданий період часу якісний і кількісний склад персоналу. - Так, у СП ТОВ «Емблер» робиться ставка відношення до людей: до персоналу, клієнтів і бізнес-партнерів. - При плануванні персоналу СП ТОВ «Емблер» поставив перед собою ціль: на роботу в компанію приймаються ті, хто націлений на успіх і розділяє її основні цінності. Найбільш затребувані для СП ТОВ «Емблер» - молоді люди, які вже завтра зможуть стати «зірками» на своєму робочому місці - саме їх завданням стане донести корпоративні цінності до своїх підлеглих. Тому, крім планування персоналу, в СП ТОВ «Емблер» велике значення надається його навчанню. - На досліджуваному підприємстві застосовуються стандарті резюме кандидати, завдяки яким складається перше враження про претендента. Також СП ТОВ «Емблер» застосовує ознайомлювані бесіди, які є дуже ефективними, бо дозволяють зразу відсіяти невмілих і неосвічених претендентів, і загалом побачити інтелект, комунікабельність, щирість потенційного кандидата, тому цей метод у дуже ефективним. Також при відборі на роботи головного бухгалтера та деяких інших важливих посад на аналізованому підприємстві застосовується тестування – дуже ефективний і „мобільний” метод. - Найважливішим фактором ефективної роботи підприємства є безперервна й високоякісна підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації персоналу, що у свою чергу сприяє підвищенню його теоретичних знань, практичних умінь і навичок - Система управління підвищенням кваліфікації в СП ТОВ «Емблер» базується на наступних принципах: планомірності, систематичності й безперервності розширення знань; періодичності й обов'язковості навчання; диференціації навчальних планів і програм за категоріями працівників; забезпеченням навчального процесу. - Кількість працівників, що проходить курси з підвищення кваліфікації, зростає з року в рік, що є необхідною умовою виживання у сучасних умовах, бо персонал, особливо сфери ресторанного бізнесу, повинен слідкувати за всіма новинами у своїй роботі, щоб він міг достойно та якісно надавати пропоновані послуги. Проте недоліком все таки є те, що % працівників, які підвищують кваліфікацію, є порівняно низьким і стосується більше сфери обслуговування. Необхідно змінювати структуру відбору працівників за умовами ринку. - На СП ТОВ «Емблер» керівництво вимагає від своїх підопічних високої продуктивності праці, зацікавленості у роботі, у досягненні кінцевого результату – задоволеності клієнта, який потім повернеться, і, можливо, приведе із собою друзів. - Так, можна рекомендувати СП ТОВ «Емблер» застосування так званої компенсації за принципом кафетерій-система, при якій службовцям дозволяється вибирати в припустимих межах пакет додаткових винагород відповідно до їх потреб. - У процесі діяльності компанії «Емблер» стало очевидно, що найкраще стимулює співробітників до ефективної роботи справедлива оцінка керівництвом якості їхньої роботи. - Підприємству СП ТОВ «Емблер», відповідно до його особливостей, можливостей й традицій, необхідні розробка, впровадження й постійне вдосконалювання системи стимулів, що повною мірою б забезпечували інтереси й співробітників, і фірми в цілому. Ще більш значним і ефективними можуть бути морально-психологічні стимули. - СП ТОВ «Емблер», проводячи кампанію розвитку й підняття рівня своєї репутації й престижу, поряд із проведенням великих рекламних акцій, розробила гарний дизайн уніформи для своїх працівників. Постійне підвищення кваліфікації й професійної майстерності - прямий службовий обов'язок всіх керівників і фахівців. Виходячи із цього, робота з підвищення кваліфікації персоналу - один з основних напрямків діяльності кадрової служби
Вариант:нет
Литература:1. http://strike.kiev.ua – Офіційний сайт боулінг-клубу „Страйк”. 2. Агамірова Е.В. Управління персоналом у туризмі й готельно-ресторанному бізнесі. – М.: Академія, 2004. – 316 с. 3. Акопова Е.С. Планирование в управлении персоналом. – Ростов-на-Дону: РГУ, 2001. – 57 с. 4. Базаров Т.Ю., Єремін Б.Л., Аксьонова й ін. Управління персоналом / Під ред. Базарова Т. Ю. – М.: Академія, 2005. – 216 с. 5. Барков С.А. Управління персоналом. – М.: Юрист, 2001. – 314 с. 6. Бородін В.А. Процедура оцінки й аналізу діяльності персоналу приватного підприємства // Довідник з управління персоналом. – 2002. – № 9. – 65 с. 7. Броймер Роберт А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 290 с. 8. Бухалков М.І. Внутрішньофірмове планування. Підручник. – М.: Інфра-М, 1999. – 197 с. 9. Валова Т.В. Навчання - універсальна технологія управління персоналом // Довідник з управління персоналом. – 2005. – № 11. – 68 с. 10. Вейл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – 158 с. 11. Веснін В.Р. Практичний менеджмент персоналу. Допомога з кадрової роботи. – М.: Юрист, 2004. – 244 с. 12. Виханський О.З, Наумов А.І. Менеджмент. – М.: Юрист, 2003. – 190 с. 13. Воліна В. Методи адаптації персоналу // Управління персоналом. – 2003. – № 12. – 39 с. 14. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М.: Академия, 2001. – 345 с. 15. Галімулін В.Н. Наставництво в системі адаптації персоналу // Довідник з управління персоналом. – 2006. – № 10. – 65 с. 16. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2001. – 340 с. 17. Герчікова І.Н. Менеджмент. – М.: ЮНІТІ, 2002. – 249 с. 18. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам организации и консультантам по управлению: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1999. – 179 с. 19. Гречева О.П. Мотивация, адаптация, аттестация персонала // Кадровые технологии, 2006, № 1. – 39 с. 20. Гречева О.П. Перспективный бизнес: ставка на персонал // Кадровые технологии, 2005, № 3. – 39 с. 21. Гречева О.П. Подготовка персонала ресторана // Кадровые технологии, 2006, № 1. – 39 с. 22. Гречева О.П. Техники эффективного управления рестораном // Кадровые технологии, 2005, № 4. – 39 с. 23. Григор'єв В. Універсальний ключ // Служби кадрів. – 2001. – № 4. – 39 с. 24. Джумі Е.В. Преміальна система: новий ракурс // Довідник з управління персоналом. – 2006. – № 9. – 67 с. 25. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Учеб. пособие для вузов: Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 346 с. 26. Єгошин А.П. Управління персоналом. – Н: Березень, 2003. – 237 с. 27. Єфімова О., Єфімова Н. Економіка готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2004. – 279 с. 28. Иванникова Е.И. Барное дело. – М.: Академия, 2002. – 29 с. 29. Іванов В.Н., Пойрушев В.І., Гладишев А.Г. Основи соціального управління. – К: Основи, 2005. – 164 с. 30. Кабушкін Н.І., Бондаренко Г.А. Менеджмент готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2002. – 163 с. 31. Кабушкін Н.Н. Основи кадрового менеджменту. – М.: ЮНІТІ, 2003. – 340 с. 32. Кібанов А.Я. Управління персоналом організації. – К.: Основи, 2006. – 134 с. 33. Кібанов А.Я., Захаров Д.К. Формування системи управління персоналом на підприємстві. – М.: Справа, 2004. – 130 с. 34. Ковалев А. Г. Руководителю о работнике. Практический аспект изучения личности. – М.: Дело, 1998. – 96 с. 35. Коршунов Н.В. Обучение обслуживающего персонала ресторана. – М: Высшая школа, 2005. – 120 с. 36. Коршунов Н.В. Организация обслуживания в ресторане. – М: Высшая школа, 1999. – 278 с. 37. Коршунов Н.В. Специфика рестораного бизнеса. – М: Высшая школа, 1999. – 250 с. 38. Кочеткова А.І. Психологічні основи управління персоналом. – К.: Либідь, 2005. – 85 с. 39. Кристофер Энертон-Томас. Ресторанный бизнес. – М.: Росконсульт, 1999. – 240 с. 40. Кричевський Р.А. Якщо ви керівник. – М.: Проспект, 2001. – 49 с. 41. Кунц Т., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. – М.: Академия, 2004. – 215 с. 42. Ліфінець А.С. Основи управління персоналом. – І.: Будинок книги, 2006. – 80 с. 43. Лобанов А.А. Людські ресурси управління. – К.: Ґенеза, 2006. – 219 с. 44. Магура М.І. Пошук і відбір персоналу. – М.: Інтелсинтез, 2005. – 102 с. 45. Магура М.І., Курбатова М.Б. Навчання персоналу як конкурентна перевага. – М.: ЮНІТІ, 2004. – 218 с. 46. Маслов Е.В. Управління персоналом підприємства. – М.: Інфа-М., 2003. – 173 с. 47. Маслов Е.В. Управління персоналом. – Н.: Світанок, 2003. – 130 с. 48. Мескон М. Основы менеджмента. – М.: Дело. 1999. – 249 с. 49. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Академия, 2002. – 490 с. 50. Музиченко В.В. Управління персоналом. – М.: Академія, 2003. – 275 с. 51. Одегов Ю.Г., Журавльов П.В. Управління персоналом. – М., Фінстатистінформ, 1999. – 210 с. 52. Одегов Ю.Г., Карташева Л.В. Управління персоналом. Оцінка ефективності. – М.: Іспит, 2004. – 235 с. 53. Плошай И.В. Организация техника и управление. – М.: Экономика, 2000. – 154 с. 54. Пугачов В.П. Керівництво персоналом організації. – М.: ЮНІТІ, 2002. – 110 с. 55. Ресторанный бизнес / Эгертон-Томас Кристофер. – К.: Либідь, 2004. – 249 с. 56. Ридель Х. Бары и рестораны. Техника обслуживания. – М.: Академия, 2002. – 69 с. 57. Розов П.О. Планирование в управлении персоналом. – Х.: Олди-Плюс, 2005. – 59 с. 58. Соціологія й психологія управління / Під ред. Епифанцева С.Н. – К.: Фенікс, 2005. – 164 с. 59. Старобинський Е.Е. Як управляти персоналом. – М.: Інтелсинтез, 2003. – 204 с. 60. Травин В. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1997. – 343 с. 61. Травін В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персоналу підприємства. 2-е вид. – М: Фінпрес, 2000. – 197 с. 62. Уокер Джон Р. Введение в гостеприимство. – М.: Юнити, 1999. – 289 с. 63. Управління персоналом в умовах соціальної ринкової економіки / Під ред. Марра Р., Шмідта Г. – М.: Справа, 2006. – 243 с. 64. Управління персоналом організації / Під ред. Кібанова А.Я. – М.: Гардаріке, 2001. – 89 с. 65. Усов В.В. Организация обслуживания в ресторане. – М.: Высшая школа, 2004. – 246 c. 66. Фатеев П.Р. Обучение обслуживающего персонала ресторана. – М.: Академия, 2002. – 55 с. 67. Фуллер Д. Управляй или подчиняйся. Проверенная техника эффективного менеджмента. – Х.: Олди-плюс, 2002. – 287 с. 68. Ципкін Ю.А. Управління персоналом. – М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2005. – 176 с. 69. Шкатулла В.І. Структура кадрової служби в сучасних умовах. – К.: Либідь, 2006. – 169 с. Щекін Г. Професія - менеджер з кадрів. – М.: Справа, 2002. – 42 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)