Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Американська модель менеджменту

Карточка работы:17408-2016ф
Цена:
Тема: Американська модель менеджменту
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Зміст Вступ 3 1. Американський національний стереотип як основа американської моделі менеджменту 4 2. Характерні особливості американської моделі менеджменту 7 3. Сучасні тенденції розвитку американської моделі менеджменту 10 Висновки 12 Список використаних джерел 13    
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Сучасний менеджмент характеризується багатоваріантністю, гнучкістю та неординарністю господарських комбінацій, неповторюваністю дій, їх залежністю від певної ситуації. На цьому тлі на сьогодні по всьому світу формуються моделі менеджменту, розподілені за національними ознаками. Кожна з них поєднує та узагальнює в собі досвід у сфері менеджменту та його особливості розвитку на своїй території. За сучасних умов, безсумнівно, є потреба вивчення зарубіжного досвіду менеджменту. Серед світових управлінських моделей найбільшою популярністю користується американська модель, яка сформувалася ще наприкінці ХІХ ст. Сьогодні у більшості країн відбувається процес творчого осмислення та адаптації саме американського менеджменту до національних особливостей. На цій основі виникають регіонально-національні моделі менеджменту. Однак немає однозначних рецептів того, як за короткий час із мінімальними витратами забезпечити розв’язання проблем, що стоять перед вітчизняними підприємствами, як повинні змінюватися конкретні форми і методи управління в умовах дії теперішніх чинників зовнішнього середовища. Для виявлення правильних відповідей на багато питань, що закономірно виникають при виробленні нової стратегії розвитку та переорієнтації систем управління на ринкові умови, варто досконало вивчити те, що роблять і що робитимуть передові компанії провідних країн світу. Вивчення такого досвіду та пристосування його до реалій сучасного вітчизняного менеджменту зумовлює актуальність дослідження особливостей американської моделі менеджменту.  
Объём работы:
10
Выводы:Проаналізувавши характеристики американської моделі менеджменту, можна виділити її особливі відмінності. Американська модель базується на жорсткій організації системи управління при одночасній зовнішній демократичності. В її основі лежить машино-конвеєрна, електронно-формалізована система управління виробничим сектором, що може стати в пригоді будь-якій економічній системі, зокрема, вітчизняній. Організаційні структури американських компаній відрізняються децентралізованим управлінням виробничим процесом та є складними і розгалуженими. Слід розуміти, що сьогодні відбувається взаємне збагачення моделей у менеджменті, й тому відмінності у практиці менеджменту в різних країнах стають менш очевидними. Для створення та реалізації власної національної моделі менеджменту, яка дасть можливість у конкретних умовах економічного розвитку отримати найвищий результат, доцільно систематично вивчати прогресивну управлінську практику як вітчизняних підприємств, так і передову управлінську практику за кордоном (на прикладі компаній, ефективність управління якими є безсумнівною). Важливо підкреслити, що цей досвід слід використовувати саме для створення власної моделі, а не для її запозичення. Тобто, треба прагнути до систем, які переважають уже наявні за рядом параметрів, а також систем, що передбачають очікувані зміни в світовому науково-технічному та бізнесовому середовищі. Отже, багатий досвід американського менеджменту може бути використаний в українському менеджменті з урахуванням національних особливостей, наявних потреб та зовнішніх факторів впливу.  
Вариант:нет
Литература:1. Воронкова В. Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади : навчальний посібник / під ред. д. ф. н., проф. В. Г. Воронкової. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 576 с. 2. Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / П. І. Юхименко, Л. П. Гацька, М. В. Півторак та ін. – К. : ЦУЛ, 2011. – 488 с. 3. Рульєв В. А. Менеджмент : навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. 4. Ходикіна І. В. Еволюція поглядів на управління / І. В. Ходикіна // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 1, том 2. – С. 127-130. 5. Шлапак Н. С. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н. С. Шлапак, Т. В. Серкутан ; Мін. освіти і науки України ; ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». – Маріуполь : ПДТУ, 2011. – 347 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)