Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Соціальна робота»

Сучасні підходи в соціальній роботі: світовий досвід

Карточка работы:56742б
Цена:
Тема: Сучасні підходи в соціальній роботі: світовий досвід
Предмет:Соціальна робота
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Соціальна робота
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1. Основні підходи в соціальній роботі 4 2. Методи соціальної роботи, як сукупність підходів 8 Висновки 18 Література 19
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Останнє десятиріччя у розвитку української педагогічної науки досить помітними є пошуки ефективних підходів у технологіях соціальної роботи. За цей час соціальні технології збагатилися новими напрямами, методами і формами роботи. Можна без перебільшення сказати, що це був період, якому притаманні тенденції, спрямовані в майбутнє. Актуальність вивчення основних технологічних аспектів соціальної роботи за ці роки обумовлюється такими важливими процесами, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві й у соціальній сфері, які тісно пов'язані між собою. Це означає, що бурхливий розвиток суспільства ставить перед центрами соціальної роботи відповідальні завдання. Дійсність народжує нові потреби, нові інтереси членів суспільства, зокрема, тих, які потребують соціальної допомоги, соціального захисту і підтримки. Соціальний запит обумовлює не лише звернення людини з тієї чи іншої важливої проблеми, а й ті форми допомоги, які можуть і повинні надавати центри соціальних служб для молоді та спеціалізовані центри в Україні. Соціальна робота є синтезом теоретичних концепцій і практичних підходів, що вирізняються за правовими, психологічними, педагогічними, соціологічними, адміністративними та іншими ознаками. Водночас це безмежний простір практичної діяльності соціальних працівників, у якому співіснують ідеї щодо природи людської поведінки і соціальних проблем, етичні норми професії, перелік технологій, послуг та стратегій втручання, чітке уявлення про логічну послідовність процесу соціальної роботи.
Объём работы:
16
Выводы:Наукове обґрунтування підходів, методів та форм соціальної роботи, їх визначення і застосування в роботі є свідченням певного рівня розвитку соціальної діяльності. Взаємозв'язок факторів, що впливають на поведінку особистості, потребують комплексного використання всіх груп методів та форм соціальної роботи, тим паче, що більшість з них у практичній діяльності перетинаються, комбінуються, утворюють нові сполучення. Можна зробити висновок, що основним завданням успішної реалізації підходів, методів та форм соціальної роботи є створення системи роботи по оптимальному використанню арсеналу тих форм та методів соціальної роботи, що пропонує досвід вітчизняної та зарубіжної роботи.
Вариант:нет
Литература:1. Андрущенко В.П., Бех В.П. та ін. Соціальна робота: Навчальний посібник. - В 7 кн-ах. - Книга II. – К.: ДЦ ССМ, 2002. – 367с. 2. Іванова О. Соціальна політика в Україні: Теоретичні аспекти: Курс лекцій. – К.: КМ Академія, 2003. – 205с. 3. Лукашевич М. П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи. – К.: МАУП, 2002. – 165с. 4. М.В. Ромм, Т.А. Ромм. Теория социальной работы. Новосибирск – 1999. – 76с. 5. Мигович І.І. Соціальна робота / Вступ до спеціальності. – Ужгород, 1997. – 191с. 6. Социальная работа: теория и практика / Под ред. Е.И.Холостовой, А.С.Сорвина – М.: ИНФРА-М, 2002. – 380с. 7. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонова. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 256с. 8. Соціальна робота: технологічний аспект: нав.пос. / за ред.. А.Й Капської. – К.:2004 – 352с. 9. Технології соціально-педагогічної роботи: навч.пос./За ред.. Капської А.Й. – К.:2000 – 372с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (128)