Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Державне регулювання економіки

Карточка работы:35791ф
Цена:
Тема: Державне регулювання економіки
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Міжнародна економіка
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1.Державний нагляд і контроль на страховому ринку: зміст та основні завдання 4 2.Умови ліцензування діяльності страхових компаній. Сучасна практика 9 3.Санація і банкрутство страхових компаній. Законодавче забезпечення 16 4.Регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній 19 5.Міжнародний досвід та можливість його виконання на українському ринку 21 Висновки 25 Список використаних джерел 26
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Одним з важливих індикаторів стану економіки будь-якої країни ринкової орієнтації є розвиток страхової галузі, що забезпечує надійні гарантії відновлення поруше¬них майнових прав та інтересів на випадок втрат, заподіяних непередбачуваними об¬ставинами. В Україні процес становлення страхового ринку здійснювався одночасно з переходом економіки від адміністративно-командної до ринкової системи управління. Саме на цей період припадає створення поряд із Держстрахом перших альтернативних страхових організацій, що призвело до зародження і розвитку страхового ринку України. Розвитку цього ринку перешкоджало кілька чинників, зокрема складність проведення приватизації та "епопея" з трастами, до яких ще додалися національні та політичні процеси.
Объём работы:
25
Выводы:Незважаючи на труднощі, сьогодні в Україні діє понад 300 страхових компаній, 1500 філій та представництв, близько 50 брокерів та безліч страхових агентів. Функцію нагляду за діяльністю на страховому ринку України, після ліквідації Укрстрахнагляду, виконує Міністерство фінансів разом з Лігою страхових організацій. Державна політика щодо розвитку вітчизняного страхового ринку супроводжувалася: вдосконаленням нормативно-правового забезпечення, було внесено суттєві пропозиції до законодавчих актів з питань страхування до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, міністерств та відомств, вперше на більш тривалий строк Постановою КМУ від 2 лютого 2001 р. № 98 затверджено Програму розвитку страхового ринку України на період 2001—2004 рр.; впровадженням вітчизняними страховиками нових видів страхування та підвищенням надійності їхньої роботи; збільшенням кількості страхувальників (переважно за рахунок юридичних осіб).
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про страхування”. 2. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності . 3. Залєтов О.М. Державна політика на страховому ринку України // Фінанси України. — 2001. — № 11. 4. Програма розвитку страхового ринку України на період 2001–2004 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2001 р. № 98 // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 6. — Ст. 222. 5. Мюллер П. Міжнародне перестрахування, як необхідний елемент залучення українського страхового ринку в міжнародні ринки страхування та перестрахування // Страхова справа. — 2001. — № 2 (2). 6. Костенко Н. Нерезидент тут править бал // Галицькі контракти . — 1998. — № 25. 7. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. — К.: Знання, 1997. — 216 с. 8. Барановський О.І. Розвиток страхового бізнесу в Україні // Фінанси України. — 2002. — № 8. — С. 85 — 94. 9. Ларіонова Л. Страховий ринок в Україні: Яким йому бути? // Фінан¬си України. — 2001. — № 8. — С. 99 — 101. 10. Левант Н.А., Журавлев Ю.М. Перестрахование в условиях становления и развития рынка // Финансы. — 2001. — № 7. — С. 51 — 56. 11. Осадець С. Проблеми впровадження в Україні європейських стандартів страхової діяльності // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: теорія і практика. — Львів: Діло, 2002. — С. 188 — 190. 12. Пугай Г.О. Нагляд за страховою діяльністю //Фінанси України. — 2002. — № 12. — С. 85 — 91. 13. Самойловський А. Страховий бізнес в Україні // Вісн. Нац. банку України. — 2002. — № 11. — С. 41 — 45.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (172)