Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", 2 курс, ДАСОА

Карточка работы:28407-2019ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", 2 курс, ДАСОА
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:2019
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание:Вступ 3 1. Залежність прибутків від обсягів виробництва та еластичності попиту 4 2. Доходи та прибутки в умовах монополії та досконалої конкуренції 9 3. Максимізація прибутків в ринкових умовах 16 Висновки 20 Розрахунок і аналіз закономірностей економічних виборів підприємства в ринкових умовах 21 Список використаних джерел 28  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Доходи та прибутки підприємства залежать від ряду чинників. В економічній науці розглядається залежність прибутків від обсягів виробництва та точки беззбитковості, проте у мікроекономічному вимірі ця залежність є непрямою, адже мікроекономіка враховує ринковий попит на продукцію, і збільшення обсягу виробництва може не привести до збільшення прибутку, якщо попит на даний товар є меншим, ніж обсяг виробництва. Також існує взаємозалежність між попитом на товар та ціною на нього, тому прибутки регулюються співвідношенням ціни та обсягу виробництва. Детальніше дослідити ці взаємозв’язки та можливості впливу на отримані прибутки через регулювання обсягу виробництва і є метою даної роботи.  
Объём работы:
15
Выводы:У мікроекономіці розглядаються різні ринкові ситуації та поведінка підприємств, залежно від ситуацій. Одними з найпоширеніших є монополія та досконала конкуренція, і поведінка фірм на ринку з метою максимізації доходів та прибутків також відрізняється у цих ситуаціях. Доходи та прибутки фірм залежать від обсягу виробництва, а також попиту на продукцію. Якщо обсяг виробництва перевищує попит, то потрібно встановлювати більш низькі ціни, щоб реалізувати продукцію, і прибуток в цьому разі нижчий, а коли обсяг виробництва буде нижчим за попит, тоді ціна може бути значно вищою, адже попит буде задоволеним не повністю. Для мінімізації збитків та відповідно збільшення прибутків поведінка фірм на різних ринках також є різною, тому для управління доходами та прибутками компанія повинна враховувати ринкову ситуацію, а також коригувати обсяги виробництва в залежності від еластичності попиту.  
Вариант:6
Литература:1. Архієреєв С. І., Деркач М. М., Козуб Д. А., Максименко Я. А. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. екон. спец. – Х. : НТУ «ХПІ», 2003. – 176 с. 2. Базилевич В. Д., Попов В. М., Базилевич К. С., Найдич Н. М. Економічна теорія. Політекономія : підручник для студентів вищих закладів освіти. – К. : Знання-Прес, 2001. – 581 с. 3. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка : опорний конспект лекцій. – К. : Четверта хвиля, 2005. – 248 с. 4. Базілінська О. Я., Мініна О. В. Мікроекономіка : навчальний посібник / за ред. Базілінської О. Я. – 3-тє вид. випр. – К. : «Центр учбової літератури», 2009. – 352 с. 5. Бильчак В. С., Мустафаева И. Д. Макроєкономика : учеб. пособ. / Калининградский гос. ун-т. – Калининград : Калининградский гос. ун-т, 2001. – 118 с. 6. Ватаманюк К. Л. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. – К. : Альтернативи. – 2001. – 607 с. 7. Гальперин В. М., Игнатьев С. И., Моргунов В. И. Микроэкономика: в 2 т. / под ред. В. М. Гальперина. – СПб. : Экон. шк., 2004. – Т. 1. – 349 с. 8. Горбачевська О. В., Мартін О. М. Мікроекономіка в задачах: розв’язки та пояснення : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України ; Львівський банківський ін-т. – Л. : ЛБІ НБУ, 2004. – 296 с. 9. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2005. – 393 с. 10. Мікроекономіка. Практикум : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська та ін. Економіка. Вид. третє. К. : ЦНЛ. 2017. 420 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (273)