Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління проектами / Проектний менеджмент»

Особливості управління політичними проектами

Карточка работы:19059-2016б
Цена:
Тема: Особливості управління політичними проектами
Предмет:Управління проектами / Проектний менеджмент
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Проектний менеджмент
Тип:Стаття
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:
Курс:6
Реферат:Розглянуто сутність політичних проектів, сформульоване авторське визначення політичних проектів, окреслено ознаки проектів та специфіку політичних проектів з позицій проектного управління  
Язык:укр
Вступление:В сучасних наукових та публіцистичних виданнях активно здійснюється вивчення та обговорення політичних проектів як з теоретичної, так і з прикладної позицій. При цьому, науковці, журналісти, громадські діячі, активісти, блогери, пересічні громадяни вживають термін «політичний проект» переважно не замислюючись над його змістом. Метою дослідження виступає вивчення підходів до визначення сутності політичних проектів, формування авторського визначення даної категорії та розкриття специфіки управління політичними проектами.  
Объём работы:
2
Выводы:Підхід до визначення сутності політичних проектів має враховувати ознаки проектів, які досить чітко були сформовані в роботах П. Мартіна, К. Тейта 6 та Ф. Беґ’юлі 1: наявність конкретних виділених цілей (у Ф. Беґ’юлі – результату); унікальність проекту; разовий характер (діяльність, що повторюється, виступає бізнес-процесом; проект розробляється, реалізовується, завершується); обмеженість проекту у часі; обмеженість ресурсів. Визначення політичних проектів, сформовані дослідниками, та авторське визначення враховують перелічені ознаки проектів. При цьому, політичні проекти мають певну специфіку – їх цілі та очікувані результати корегуються в процесі досягнення проміжних результатів; проекти можуть повторювати один одного з незначними модифікаціями; терміни і тривалість проектів важко визначити, оскільки вони залежать від сукупності факторів, які постійно уточнюються в процесі реалізації проектів. Ресурси для реалізації політичних проектів виділяються за потребою в межах можливого; виділення ресурсів переважно залежить від результатів реалізації попередніх етапів проекту.  
Вариант:нет
Литература:1. Бэгьюли Ф. Управление проектом: пер. с англ. / Ф. Бэгьюли. – М. : Гранд ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 202 с. 2. Грачев М. Н. «Политическое проектирование» и «политический проект»: концептуализация понятий / М. Н. Грачев // Вестник Российского университета дружбы народов. – Серия: Политология. – 2013. – № 3. – С. 117–119. 3. Кралюк П. М. Чому політичні партії в Україні не мають визначених ідеологій? (матеріали «Радіо Свобода», рубрика «Точка зору» 02.11.2015 р.) Електронний ресурс / П. М. Кралюк. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/27340205.html 4. Латфуллин Г. Р. Политическая организация : учебное пособие / Г. Р. Латфуллин, Н. В. Новичков. − СПб. : Питер, 2007. – 655 с. 5. Макух Я. Д. Термінологічні рівні поняття “проект” / Я. Д. Макух // Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац.акад. держ. упр. при Президентові України. − Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2003. − С. 35−37. 6. Мартин П. Управление проектами : пер. с англ. / П. Мартин, К. Тейт – СПб. : Питер, 2006. – 224 с. 7. Пилипенко І. Л. Політичні проекти. Електронний ресурс / І. Л. Пилипенко. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/21DNIS_2009/ Gosupravlenie/49382.doc.htm 8. Шевченко О. К. Основні політичні проекти в Україні та перспектива їх взаємодії Електронний ресурс / О. К. Шевченко // Газета «День». 20.10.2006 р. – Режим доступу : http://day.kyiv.ua/uk/article/nota-bene/osnovni-politichni-proekti-v-ukrayini-ta-perspektiva-yih-vzaiemodiyi  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (125)