Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Контрольна робота з технології виробництва основних засобів за 3 курс

Карточка работы:56722б
Цена:
Тема: Контрольна робота з технології виробництва основних засобів за 3 курс
Предмет:Різне
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медичний і фармацевтичний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Організація роботи медичної сестри 5 2. Програма планування сім’ї 14 Висновки 17 Список використаної літератури 19
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасний стан вітчизняної охорони здоров'я характеризується, значною кількістю проблем, в основі яких лежать зростаючі протиріччя між реаліями нових соціально-економічних відносин, що народжуються, і колишньою, все ще діючою, адміністративною нормативно - розподільною практикою. Для вирішення пов'язаних з цим питань велике значення у загальній структурі управління медичним закладом мають якості керівників середньої ланки - старші медичні сестри. Від якісного та своєчасного виконання своїх функціональних обов'язків головною або старшою медичними сестрами залежить якість самої медичної послуги. Необхідність забезпечення гарантованої якості медичної допомоги сьогодні безсумнівна. Проблема полягає в тому, як створити таку систему управління, що дозволила б попереджати появу помилок, виявляти їх на початковому етапі і вчасно усувати. Складність полягає в тому, що медична послуга: - невловима (пацієнт, йдучи на прийом до лікаря не може заздалегідь знати результат, хоча гроші за візит уже можуть бути сплачені): - невіддільна від джерела послуг; - не може бути збережена; - має непостійну якість. Ці характеристики медичної послуги створюють серйозні труднощі для її оцінки і контролю з точки зору якості. Традиційний контроль якості роботи медсестер спрямований на виявлення помилок, які вже здійснилися, фактів неякісної роботи, за які знижуються бальні оцінки чи ставляться понижуючі коефіцієнти5,с92. Причому, нерідко в наступному не проводиться глибокий аналіз, виявлення причинних факторів і організаційних заходів щодо усунення причин виникнення помилок. Частіше приймаються адміністративні заходи, що не є оптимальним для рішення проблем як таких. Тому, створення системи керування якістю медичної допомоги, ефективних методів контролю - як лікарського, так і середнього медперсоналу - залишається актуальною задачею. Високі вимоги до працівників середньої управлінської ланки, що постійно змінюються і високій рівень складності планування, організації і контролю їх роботи вимагають пошуку нових, нетрадиційних методів дослідження. Виходячи з вищезазначених міркувань метою дос­лідження є визначення сучасного стану управління ланкою середнього медичного персоналу, яка має свою вертикаль управління і особливості взаємовідносин керівного складу сестринської ланки із підлеглими і вищестоящими.
Объём работы:
16
Выводы:Важливим і основним структурним елементом будь-якої системи охорони здоров'я у світі є організація роботи середнього медичного персоналу, що виконує, як самостійні, так і спільні з лікарями функції по наданню медичної допомоги реабілітації і профілактики захворювань. Сучасні тенденції управління охороною здоров'я визначені об'єктивними зрушеннями у суспільстві, які призводять до значних демографічних змін, що полягають в падінні народжуваності, з одного боку, і підвищенні пенсійного віку, з іншого. Поступово ці питання постають і перед вітчизняним суспільством, а це означає зростання ролі середнього медичного персоналу в досконалому запровадженні медичної практики. Таким чином, очевидним є висновок про визначне місце серед заходів щодо охорони здоров'я. Система організації роботи середнього медичного персоналу в системі вітчизняної охорони здоров'я має самостійну галузь керування, представлену спеціальними управлінськими кадрами - старшими і головними медичними сестрами. Конкретизація функціональних обов'язків дає можливість визначитися також у такому важливому питанні, як вимоги до підготовки і перепідготовки медичних кадрів середньої ланки. Результати обробки даних соціологічного дослідження дозволили дійти висновку про необхідність підвищення в першу чергу ділових і професійних якостей. Це цілком закономірно відповідає вимогам до менеджменту у ринкових умовах господарювання, становлення яких відбувається в нашій країні. Специфіка медичної допомоги, як суспільне корисної діяльності, і умови виконання службових обов'язків вимагають формування властивостей менеджера-лідера сестринської справи. Система надання медичної допомоги за участю середнього медперсоналу у вітчизняній системі охорони здоров'я і в країнах заходу має відмінності, зв'язані з тим, що обсяг самостійної роботи середнього медичного персоналу вкрай вузький і обмежений бо у функціональних обов'язках цілком підлеглий старшому лікарю. У західній системі середній медичний персонал має широкі повноваження самостійної діяльності і обмежений обсяг функцій спільних з лікарем. Крім цього визначене значне розходження в співвідношенні лікарів і середніх медичних працівників у нашій країні і за рубежем: 2,5 - 5-8 відповідно.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28.06.1996 р. 2. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” № 1057- ІV від 9 липня 2003 року 3. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 1058-IV від 9 липня 2003 року. 4. Алексеева Г. М. Опыт организации и планирования работы Совета медицинских сестер клинической больницы // Гл. мед. сестра. - 2001. - № 6. - С. 13-20 Астахова В. Перспективы обучения медицинских сестер психиатрических учреждений // Здоров'я України.-2001.-№9. - C.39 5. Грицко О.М. та інш. Впровадження позаштатного головного спеціаліста з сестринської справи в управлінні охорони здоров'я міста // Практична медицина. - 2001. - № 1. - С. 93-97 6. Коробов Л. Н. и др. Оценка качества среды обитания и ее влияния на здоровье и образ жизни средних медицинских работников //Мед. помощь. -2001.-№4.-С.11-15 7. Хейфец А.С. Основы управленческой деятельности главных медицинских сестер. Методы управления, способы и каналы передачи информации // Главная мед. сестра. - 2001. - № 5. - С. 27-32 8. Циганенко А. Я., Кривоносов М. В., Одинець Ю. В. Реформування системи первинної медико-санітарної допомоги та пріоритети стратегії підготовки сімейних лікарів // Врачебная практика.- 2001.- №1.- С.4-8
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)