Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Задачі з економіки підприємств

Карточка работы:30662-2019ф
Цена:
Тема: Задачі з економіки підприємств
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2019
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Задача
Задание:Задача 1 Підприємство придбало виробниче обладнання, первісна вартість якого – 400000 грн., ліквідаційна вартість – 40000 грн., а очікуваний термін корисного використання – 5 років. Визначити: 1) розмір амортизаційних відрахувань методом прискореного зменшення залишкової вартості протягом 5-ти років експлуатації обладнання; 2) суму зносу на кінець кожного календарного року; 3) зaлишкову вартість на кінець кожного календарного року. Задача 2 Обсяг реалізованої продукції підприємства у 2018 році становив 300 млн. грн., а середній залишок обігових коштів – 500 тис. грн. Визначити рентабельність обігових коштів. Задача 3 Розрахувати процент зниження витрат на виробництво продукції, якщо відомо, що виробнича програма підприємства становить 600 виробів А, 820 виробів Б, собівартість яких відповідно дорівнює 95 та 185 грн./шт. Планом на наступний рік передбачено збільшити випуск продукції А на 25%, Б – на 50%. Оптова ціна продукції А – 150 грн., Б – 250 грн.
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
5
Выводы:
Вариант:10
Литература:1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення: 07.12.2019). 2. Бойчик І. М. Економіка підприємства: підручник. К. : Видавництво Кондор. 2016. 378 с. 3. Дмитрієв І. А., Шевченко І. Ю. Економіка підприємства: навчальний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Х.: ХНАДУ. 2018. 292 с. 4. Економіка підприємства : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко. Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». 2011. 208 с. 5. Небава М. І. Адлер О. О., Лесько О. Й. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Частина 1. Економіка підприємства : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ. 2011. 117 с. 6. Попова В. Д., Кизима Н. М. Особливості нарахування амортизації та її вплив на відтворення основних засобів. Молодий вчений. 2018. № 10(1). С. 374-380.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (788)