Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Інновації \ Інноваційний менеджмент»

Розробити стратегію роботи з клієнтами середнього та високого рівня, без суттєвого збільшення витрат.

Карточка работы:30684-2019ф
Цена:
Тема: Розробити стратегію роботи з клієнтами середнього та високого рівня, без суттєвого збільшення витрат.
Предмет:Інновації \ Інноваційний менеджмент
Дата выполнения:2019
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Практична робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Зміст бізнес плану 2.1. Компанія та галузь 4 2.2. Продукція та послуги. 6 2.3. Аналіз ринку. 10 2.4. План маркетингу. 13 2.5. Виробничий план. 16 2.6. Адміністрація і персонал. 21 2.7. Організаційний план. 22 3.1. Аналіз ризиків. 25 3.2. Фінансовий план. 27 Висновки 33 Список використаної літератури 36  
Курс:2
Реферат: Даний бізнес-план розглядає можливість розробки стратегії удосконалення обслуговування корпоративних клієнтів. Сучасний етап розвитку вітчизняної банківської системи характеризується активізацією конкуренції банків у сфері залучення коштів клієнтів. Це пов’язано з практично однаковим асортиментом банківських послуг, що пропонують банки, та підсиленням конкуренції між вітчизняними банками та банківськими установами з іноземним капіталом, які активно працюють на українському ринку банківських послуг. Загострення конкуренції на ринку банківських послуг змушує банки переглянути підходи до обслуговування власних клієнтів. Крім того, досвід їх функціонування вказує на невигідність орієнтації на всю сукупність споживачів при розробці та впровадженні нових продуктів. Це потребує значних витрат на проведення рекламної кампанії та реалізацію маркетингових заходів і не дає бажаного результату через те, що лише певна частина споживачів, які справді зацікавлені в запропонованій послузі, звертаються на обслуговування до банку. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку більш досконалих форм взаємин банків з корпоративними клієнтами, створення системи оцінки клієнтоорієнтованості та конкурентного середовища банківського сектора. Це зі свого боку забезпечить підтримку його стабільного функціонування, а на рівні банків і корпоративних клієнтів – визначення їхніх конкурентних позицій та іміджу в клієнтському середовищі, ступеня надійності. Завданням інноваційного проекту є розробка стратегії роботи з клієнтами середнього та високого рівня, без суттєвого збільшення витрат. Інвестиційні витрати по проекту будуть складати 3444,9 тис. грн. Фінансовий результат проекту: 2020 рік – 1516 млн грн; 2021 – 1667 млн грн; 2022 рік - 1834 тис. грн.  
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
35
Выводы: ПАТ «Державний ощадний банк України» є державним банком, який на сьогодні є одним із лідерів ринку банківських послуг України. Аналіз галузі, в якій працює ПАТ «Державний ощадний банк України» показав, що в 2018 році банківський сектор отримав рекордний прибуток 21,7 млрд грн, зокрема 10,8 млрд грн – у 4 кварталі. Чистий прибуток банків з позитивним фінансовим результатом становив 34,4 млрд грн, збитки банків з негативним фінансовим результатом склали 12,7 млрд грн. Операційні доходи зросли на 27,5% насамперед завдяки приросту чистих процентного та комісійного доходів, а зі свого боку витрати збільшилися на 27,6%. Операційний прибуток до формування резервів зріс на 25,4%. ПАТ «Ощадбанк» надає своїм клієнтам універсальний обсяг банківських продуктів, включаючи наступне: обслуговування поточних рахунків та управління грошовими коштами з розрахунками в національній та іноземних валютах; операції на умовах спот і форвард; фіксовані депозити; кредити; торгівельне фінансування (гарантійні листи, акредитиви, операції з векселями, документарне інкасо); операції з інвестування (зберігання, брокерські послуги). Станом на 31.12.2018 р., загальні активи банківської системи України складали 1359703 млн грн, обсяги наданих кредитів – 1118860 млн грн, а сформовані резерви за активними операціями – 556445 млн грн. При цьому зазначимо, що частка непрацюючих кредитів протягом 2018 року незначно зменшилась. У ПАТ «Ощадбанк» розроблено маркетингову стратегію, до компетенції якої належить розробка комунікаційного інструментарію банку. В ПАТ «Ощадбанк» є відділ маркетингу , який здійснює свою діяльність відповідно до внутрішньобанківського Положення. Визначальною рисою роботи ПАТ «Ощадбанк» на ринку обслуговування корпоративного бізнесу є наявність чіткої відкритої клієнтської політики, що ґрунтується на професіональному управлінні ризиками при оцінці позичальника та умовами кредитування, розробленими для різногалузевих клієнтів. Принциповими вимогами були і залишаються інформаційна відкритість, достатня для аналізу фінансово-економічного стану позичальника, пер¬сональна відповідальність власників бізнесу за кредитними зобов’язаннями перед банком, наявність ліквідної застави. Побудова відносин з корпоративним сектором в ПАТ «Державний ощадний банк України» покладена на Управління корпоративного бізнесу. У процесі роботи співробітники Управління корпоративного бізнесу взаємодіють із усіма підрозділами банку. Із зовнішніми організаціями співробітники Управління корпоративного бізнесу мають право взаємодіяти в межах компетенції і повноважень, обумовлених керівництвом банку та чинних інструкцій, з метою одержання інформації, необхідної для організації роботи з існуючими та потенційними клієнтами, а також реалізації клієнтських проектів Головною проблемою ПАТ «Ощадбанк» на ринку послуг для корпоративним клієнтів, є обмеженість продуктового ряду для даного сегменту. Задля усунення цієї проблеми для ПАТ «Ощадбанк» запропоновано створити консультативний центр (call) саме для консультування преміум клієнтів та впровадження В2В для створення партнерських відносин з корпоративними клієнтами банку. Ці заходи дадуть змогу покращити взаємовідносини банку з великим та середнім бізнесом, сприятимуть розширенню клієнтської бази. Аналіз показників ефективності реалізації запропонованих заходів показав позитивну динаміку зростання доходів банку, також зростання прибутку, отриманого від надання послуг корпоративним клієнтам. Управління ризиками базується на основі Політики з управління ризиками, що обрана та використовується в ПАТ «Ощадбанк». Політика визначає ключові аспекти управління ризиками: межі застосування, принципи управління ризиками, карта ризиків, перелік відповідних внутрішніх нормативних документів, а також організаційні основи побудови процесу управління ризиками. Реалізація проекту розробки стратегії удосконалення обслуговування корпоративних клієнтів забезпечить підвищення конкурентоспроможності банківських послуг саме для преміум клієнтів, що є позитивно. Заходи, направлені на покращення сервісного обслуговування клієнтів в в ПАТ «Ощадбанк» дозволить збільшити доходи банку на 20% щороку. Період окупності інвестиційних витрат становить 1 рік.
Вариант:6
Литература:  1. Баланчук Д. В. Сегментування корпоративних клієнтів банку. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 5. С. 141–144. 2. Баланчук Д. В. Особливості послуг банку для корпоративних клієнтів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 15(1). С. 21–25. 3. Бодрецький М. В. Створення нового банківського продукту та стадії його життєвого циклу. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет / редкол. : С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. Том 14. № 2. С. 12–16. 4. Власюк С. А., Бондаренко Н. В. Сучасний стан та основні тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні. Університетські наукові записки. 2015. № 4. С. 55–63. 5. Версаль Н. І., Заваруєва О. С. Банківське кредитування корпоративних клієнтів: адекватність відповіді на виклики. Наукові праці НДФІ. 2015. Вип. 3. С. 68–80. 6. Дзюблюк О. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України. Банківська справа. 2016. № 1. С. 3–32. 7. Диба М. І., Осадчий Є. С., Суторміна К. М. Концентрація та централізація капіталу в інноваційній діяльності. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 19–22. 8. Докієнко Л. М. Фінансовий інструментарій оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2014. № 11. С. 456–465. 9. Дузік Н. П., Нікітін А. В. Продуктова стратегія та її місце у стратегічному плані банку. Молодіжний економічний дайджест : науковий електронний журнал 2014. № 2. С. 33–39. 10. Кислий О. С. Принципи управління обслуговуванням корпоративних клієнтів. Регіональна економіка. 2011. № 1. С. 95–100. 11. Ковда Н. І., Татьяніна С. М. Капіталізація банків як чинник зростання економіки України. Гроші. Фінанси і кредит. Випуск 22. 2018. С. 203–208. 12. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посібник К. : Центр учбової літератури, 2010. 344 с. 13. Легомінова С. В. Ефективність інноваційної діяльності сучасного підприємства в умовах інформаційної асиметрії. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 2. С. 55–62. 14. Маслова Н. О., Дідик А. В. Теоретичні аспекти обслуговування корпоративних клієнтів банку. Молодий вчений. 2015. № 7(1). С. 87–91. 15. Набок І. І., Вішнякова О. В. Злиття і поглинання в банківській сфері: сучасні тенденції європейського і вітчизняного ринків. Стратегія розвитку України. 2017. № 1. С. 116–120. 16. Соколов А. В., Рубан К. А. Клієнтоорієнтованість – основна цінність корпоративної культури сучасної організації. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 22. С. 113–115. 17. Троценко В. В. Аналіз кредитоспроможності корпоративних клієнтів банку в контексті управління кредитними ризиками. Управління розвитком. 2013. № 15. С. 155–159. 18. Чайковський Я. Розвиток банківського кредитування корпоративних клієнтів в Україні в умовах циклічності економіки. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. Вип. 4. С. 72–87. 19. Офіційний сайт Національного банку України URL: www.bank.gov.ua 20. Офіційний сайт ПАТ «Ощадбанк» URL: https://www.oschadbank.ua/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (78)