Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Історія / Всесвітня історія»

Історія інженерної діяльності

Карточка работы:906410
Цена:
Тема: Історія інженерної діяльності
Предмет:Історія / Всесвітня історія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Автомобілі та автомобільне господарство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ 3 1. Взаємозвязок розвитку суспільства і техніки 4 2. Епоха рабів та її технічні досягнення 6 3. Історія створення автомобільної марки „КРАЗ” 11 4. Історія створення автомобільної марки „Fiat” 13 Висновки 17 Список використаної літератури 18
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Стан вивчення історії інженерної діяльності і розвитку техносфери відстає від потреб часу. Цьому є об'єктивні причини: соціальний егоїзм і обмеженість власників і правлячих олігархій, не зацікавлених в інформуванні людей про технічні аспекти існування суспільства; прагматизм та утилітаризм підприємців, менеджерів і політиків, що культивують інтереси сьогодення як пануючу рису суспільної свідомості стосовно техносфери і матеріального виробництва в цілому; технократичний снобізм науково-технічної інтелігенції, яка інколи не достатньо широко оцінює перспективи та наслідки науково-технічного прогресу; антитехнократичний снобізм гуманітарно-художньої інтелігенції, більша частина якої не хоче займатись аналізом історії техніки і пов'язаними з нею проблемами гуманізації техносфери, що також негативно відбивається на гармонізації освіти й інформованості суспільства. Наслідком цього є недостатня розробка філософських проблем техніки і вивченість властивостей техносфери, недосконалий 'контроль за її розвитком у державі. Ігнорування особливостями техносфери може мати прогресивно-негативні економічні і соціальні наслідки.
Объём работы:
17
Выводы:У першому пункті реферату розглянуто еволюцію та взаємозв’язок суспільства та техніки. Аналіз розглянутого питання дозволяє сформулюват такі основні закономірності і залежності: - хід технічного прогресу відбиває потреби суспільства, соціально-економічні фактори, взаємодію структури виробництва, керування і системи господарських відносин, розвиток фундаментальних, соціальних і технічних наук, рівень освіти; - удосконалювання машин відбувається відповідно до пізнаних законів природи на основі виробничих відносин, а також використання нових фізичних принципів дії; - розвиток техніки відбувається в результаті взаємного впливу всіх сфер життєдіяльності суспільства, включаючи науку, філософію, політичну ідеологію, мораль, мистецтво і т.д.; - розвиток техніки і технології відбувається нерівномірно. При цьому періоди поступових еволюційних змін чергуються з періодами прискорених глибоких революційних перетворень; Другий пункт реферату присвячений розвитку техніки у рабовласницький період історії. На основі дослідженого матеріалу можна сказати, що стародавні суспільства у епоху рабовласництва не були зацікавлені у використанні технічних пристроїв, щоб замінити мускульну силу рабів і домашніх тварин. Саме з цієї причини в період класичної і елліністичної грецької культури не було умов для розвитку машинного виробництва, хоча інженерний досвід та технічні навички винахідників існували повною мірою. Існувало у рабовласницьких суспільствах певне відношення до науки, яке полягало у майже повному відриві інженерної діяльності від теоретичної науки того часу. Це виражалося у розумінні науки як безкорисливого пошуку істини, вільних від практичних потреб. У третьому та четвертому пункті реферату розкрито історію створення автомобільних марок „КРАЗ” та „Fiat” їх історичний розвиток та сучасний стан.
Вариант:нет
Литература:1. Автомобильная энциклопедия Кирилла и Мефодия (2 CD). 2. Длугач Т.Б. Человек в мире техники и техника в мире человека. – М., Политиздат, 1978 – 112 с. 3. Ісакович-Лотоцький Р.Д., Севаст`янов І.В. Історія інженерної діяльності. Навчальний посібник. Ч.1. – Вінниця: ВДТУ, 2003. -123 с. 4. Поликарпов В.С. История науки и техники (учебное пособие). – Ростов-на-Дону: издательство „Фенікс” – 1998. – 352 с. 5. Шеменев Г.И. Философия и технические науки: Монография. – М.: «Высш.школа», 1979. – 120 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (141)