Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Етапи процесу управлінського консультування

Карточка работы:37542ф
Цена:
Тема: Етапи процесу управлінського консультування
Предмет:Різне
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 3 1.Сутність управлінського консультування 5 2. Етапи процесу управлінського консультування 7 Висновки 25 Список літератури 26
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Консалтинг як самостійна професійна діяльність своїм виникненням зобов’язаний менеджменту. Розвиток управлінської науки другої половини ХІХ ст. позначений іменами Фредеріка Тейлора, Генрі Ганта, Харрінтона Емерсона, Френка і Ліліан Гілберт та іншими. З пожвавленням промисловості та загостренням конкурентної боротьби очевидної цінності набув так званий четвертий фактор виробництва — інформація. Запорукою успіху в бізнесі стала не лише ринкова обізнаність підприємства (щодо цін, конкурентів, споживачів), але й його управлінська інформованість (про доцільну організацію виробництва, праці, мотивацію, менеджмент). Теорія управління надавала численну кількість схем організації ефективного бізнесу та, водночас, ускладнювала оволодіння ними для окремого менеджера. Перша консалтингова фірма («Служба ділових досліджень») з’явилась на початку ХХ ст. в Чикаго. Пізніше соціолог Елтон Мейо своїм відомим готорнським експериментом започаткував розвиток мотиваційних концепцій управління персоналом, а вже у 1925 році Джеймс О.Мак-Кінсі організував консалтингову фірму, яка надавала фінансово-аналітичну та бухгалтерську допомогу. Після Другої світової війни сплеск ділової активності сприяв становленню консалтингу як офіційно визнаної професії та прибуткового бізнесу. Почалося загальне відновлення світової промисловості, фінансової і політичної систем, виникнення та закріплення на ринку більшості провідних консалтингових фірм. У цей час консалтингові фірми набувають рис повноцінних комерційних підприємств із власною стратегією розвитку, ринковою поведінкою та своїм, притаманним лише їм, асортиментом продукції. Інститут консалтингу отримує громадське визнання та набуває суттєвого значення для ринкових економічних систем. Зміст поняття «консалтинг» (з англійської — консультування), що увійшло до нашої мови як спеціальний термін, означає здійснення економічного консультування будь-якого масштабу. Консалтинг, або економічне консультування, може стосуватися як локальних суто економічних питань (фінансовий аналіз, бухгалтерія, аудит, оподаткування), так і глобальних управлінських проблем (стратегічний розвиток, реорганізація, інноваційний процес). Таким чином, управлінське консультування (management consulting) є видом консалтингової діяльності, що спрямований на надання допомоги у вирішенні управлінських проблем.
Объём работы:
25
Выводы:Зовнішні та внутрішні консультанти мають свої переваги і недоліки, але використання обох видів консультування може бути доцільним у відповідній ситуації. Залежно від величини, профілю та переліку послуг консультаційні фірми поділяють на багатофункціональні, аудиторсько-бухгалтерські, дрібні та інжинірінгові. Виділяють такі види організаційно-правових форм консалтингових фірм: одиничного володіння, партнерства, корпорації. Організаційні структури консалтингових фірм відповідають їх розмірам, профілю та видам послуг. Найбільш поширені фірми з лінійно-функціональною структурою управління, в основу якої покладено ієрархічну піраміду. Кожен рівень ієрархії відповідає певній ланці керівництва та співробітників консалтингової фірми, виконує свої функції та має окремі повноваження. Матрична структура управління використовується фірмами, які виконують водночас декілька проектів, та співробітники яких перебувають у подвійному підпорядкуванні. Структури філіалів консультаційних фірм частіше нагадують звичайні лінійно-функціо¬нальні, які є частиною загальної структури міжнародної компанії. Для невеликих консультаційних фірм придатна площинна структура управління. Управління сучасною консалтинговою фірмою відбувається на основі проектного підходу, змістом якого є планування, організація, стимулювання і контроль окремих консультаційних проектів в умовах обмеженості наявних ресурсів і необхідності їх погодження у часі. Консалтингова діяльність в Україні лише частково отримала своє юридичне визнання. Чинним законодавством необхідність ліцензування передбачена лише для окремих видів консультаційних послуг, а саме: приватизаційних та постприватизаційних, аудиту, освіти та підвищення кваліфікації.
Вариант:нет
Литература:1. Азбука управленческого консультирования: (Тезисы семинара: консультирование управления производством). — Таллин, ЭстНИИНТИ, 1981. 2. Алдохин И., Бубенко И. Теория принятия решений. —К.,1990. —160 с. 3. Булак М. Япония — стимулирование инициативных предложений на фирме «Мацусита». — БиКи, 1988. 4. Верба В. А. Управленческое консультирование: Запросы украинского и иностранного и топ-менеджмента // Компаньон. —1999. — № 12. 5. Гончаров В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала: (Опыт зарубежных фирм). — М., 1993. — 488 с. 6. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. — К., 1995. — 167 с. 7. Гвишиани Д., Мильнер ?. Организация управления: проблемы перестройки. — М., 1987. 8. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: В 2 т. — М., 1981. 9. Ладенко И. С., Поляков В. Г. Интеллект управления и консультирования. — Новосибирск: Наука, 1992. 10. Литвак Б. Принятие управленческих решений. — М., 1998. 11. Пригожин А. Становление управленческого консультирования в России // Проблемы теории и практики управления. — 1997. — № 3. 12. Рогов М. Консалтинг как бизнес. Системный подход к проблеме управления риском // Риск. — 1995. — № 1. — С. 36. 13. Юксвярав Р., Хабакук М., Лейманн Я. Управленческое консультирование: теория и практика. — М., 1989. — 236 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)