Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська література»

Лінгводидактична термінологія в лексичній системі української мови.

Карточка работы:31167-2020ф
Цена:
Тема: Лінгводидактична термінологія в лексичній системі української мови.
Предмет:Українська література
Дата выполнения:2020
Специальность (факультет):Філологія / Українська мова та література
Тип:Доповідь
Задание:
ВУЗ:Київський Міський Педагогічний Університет ім. Б.Д.Грінченка (КМПУ)
Содержание:
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Нині перед спеціалістами різних напрямів підготовки постає чимало завдань, які вимагають, окрім фахової кваліфікації, знання методів опрацювання результатів та оптимізації процесів дослідження. Тому сучасний фахівець повинен мати певний обсяг знань у галузі наукових досліджень, що передбачає засвоєння методологічних засад наукової праці, уміння збирати й опрацьовувати інформацію, добираючи необхідні методи наукових досліджень, аналізувати одержані результати та презентувати їх у відповідній формі.
Объём работы:
7
Выводы: Отже, можна дійти висновку, що кожен етап дослідження вимагає комплексного застосування загальнонаукових та лінгвістичних методів із метою отримання повних та об’єктивних результатів, та досягнення мети наукової розвідки.
Вариант:нет
Литература: 1. Арешенков Ю.О. Основи лінгвістичних досліджень: Матеріали до спецкурсу для студентів філологічних спеціальностей. Кривий Ріг: КрДПУ, 2006. 50 с. 2. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. посібник. Х.: НТУ «ХПІ», 2009. 142 с. 3. Загорійчук А., Орловська О. В. Методи лінгвістичних досліджень. URL: http://intkonf.org/zagoriychuk-a-kpn-orlovska-ov-metodi-lingvistichnih-doslidzhen/ 4. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень : Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 212 с. 5. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень. 5-е вид. К. : Професіонал, 2008. 240 с. 6. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник. 3-тє вид. К. : Академія, 2008. 464 с. 7. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник. К. : Кондор, 2006. 206 с. 8. Методи дослідження мови / Рагимова Е.І, Полупан М.О, Загребельна А.О, Соломка А.С, Рубаненко В.І. VII студентська конференція «Перший крок у науку» (20 грудня 2015 р.). Суми, 2015. С. 204-205. 9. Петрина О. С. Методологічні засади дослідження англомовних та українських терміносистем банківської сфери. Закарпатські філологічні студії. 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 174-179. 10. Перебийніс В. С., Кадомцева Л. О. Методи структурного дослідження мови. К. : Наукова думка, 1968. 187 с. 11. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с. 12. Семотюк О. Л. Сучасні технології лінгвістичних досліджень : навч. посіб. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. 152 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (142)