Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Контролінг»

Контрольна робота з предмету „Контролінг” за 3 курс МАУП

Карточка работы:56723б
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету „Контролінг” за 3 курс МАУП
Предмет:Контролінг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медичний і фармацевтичний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Особливості контролінгу інвестиційних проектів 4 2. Роль діагностики в управлінні підприємством 11 Висновки 17 Список літератури 18
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В сучасних умовах розвитку господарської сфери життя суспільства, що характеризуються подальшим загостренням і конкурентною боротьбою на світових ринках, усе більш складними і диверсифіковані як технологічними, так і організаційними моделями виробництва, надзвичайною інформаційною насиченістю і комунікативністю, ефективність зовнішньоекономічної діяльності, як і економічної активності взагалі, тісно пов’язана з цілями і методикою використання інструментів маркетингу. В умовах розвинутого ринку розробка і застосування стратегій діяльності – одна з найважливіших функцій керівників фірм вищої ланки. Стратегія відіграє ключову роль у стабільному функціонуванні підприємства на світовому ринку. Від правильності розробки та реалізації стратегії підприємства залежать величина його прибутків, обсяги реалізації товарів та послуг, рівень попиту на продукцію та конкурентні переваги підприємства в цілому.
Объём работы:
15
Выводы:В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні усе більш важливого значення набуває не тільки налагодження ефективного функціонування господарсько-економічної діяльності підприємств, організацій, інших суб'єктів, що господарюють, але і координація їх між собою, забезпечення їхньої раціональної єдності і взаємодії. Умови, що диктує сьогодні ринок, ніколи ще не були такими твердими, короткостроковими і найвищою мірою мінливими по всіх параметрах. Унаслідок цього з'являються високі вимоги до здатності підприємств, що оперують на ринку, пристосовуватися до цих умов. Необхідність адаптації до процесів трансформації в економіці України змушує підприємства освоювати нові види продукції і технології, розширювати виробництво продукції і послуг. Реалізація цих мір, у свою чергу, зажадає залучення відповідних інвестиційних ресурсів.
Вариант:нет
Литература:1. Абдулжанов А.Г., Баширов И.Х. Маркетинг. Дослідження. Організація. Впровадження. - Донецьк: КАССІОПЕЯ, 2001.-316 с. 2. Академия рынка: маркетинг / Пер. с англ. - М., 2000. 3. Ансофф И. Стратегическое управление. - М., 2000. 4. Азарян Е.М., Донець Л.И. Митний маркетинг. - Донецьк: Юго - Схід, 2001. С. 192. 5. Азоєв Г. Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1996.-208 с. 6. Бланк И.А. Торговий менеджмент. - К: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 2002.- 408 с. 7. Болт Г. Дж. «Практичний посібник з керування збутом» : Пер. З англ. / Научн. Ред. і авт. Предисл. Ф.А Крутиков. - М. :Економіка, 2003.- 271 с. 8. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. - М., 2002. 9. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник / Г. Д. Гордеев, Л. Я. Иванова, С. К. Казанцев и др. / Под ред. Л. Е. Стровского. - М., 2001. 10. Градов А. П. Стратегия экономического управления предприятием: Учеб. пособие. - СПб., 2003. 11. Гладина Е. А., Медведєв М. И., Муртазалиев М. М. Альбом наочних приладдя по маркетингу: Учеб. Посібник - М: 2003.-150 с. 12. Голубків Е.П. Основи маркетингу: Підручник. — М.: Финпресс, 1999. 13. Голубків Е.П. Маркетинг: Словник-довідник. — М.: Справа. 2000. 14. Голубков Е.П., Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 2001. 15. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха-маркетинг. - М., 2002. 16. Іванець В. М. «Маркетингова стратегія підприємств АПК». Кримський гос. Аграрний Університет. - Сімферополь.: «Таврія», 2002.-348 с. 17. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. - М., 2002. 18. Кириленко И. Г., Макаренко П. М., Мірошник Л. Ю. « Ринкова економіка і державне регулювання»: Монографія. - Дніпропетровськ. - Пороги, 2000.- 457 с. 19. Ковальов А. И., Войленко В. В. Маркетинговий аналіз. - М.: 111 с. 20. Коноплев В.Т. « Міжнародний маркетинг».- Донецьк : Південно-Схід, 2001.- 320 с. 21. Крилова Г. Д., Соколова М. И. Практикум по маркетингу: ситуаційні задачі і тест-контроль : Учеб. Посібник / Під ред. акад. А.Н. Романова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1999.- 240 с. 22. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. — Издательский Дом «Вильямс», 2001. 23. Киреев И. Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — №5. 24. Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива. Пер. с французького. - Спб.: Наука, 2003.-589 с. 25. Моррис Р. Маркетинг: ситуації і приклади : Пер. с англ. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1999.- 192 с. 26. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. "Анализ данных на компьютере". — М.: Финансы и статистика,2003. 27. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (45)