Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Концепція стратегічного маркетингу.

Карточка работы:31284-2020ф
Цена:
Тема: Концепція стратегічного маркетингу.
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2020
Специальность (факультет):Міжнародні економічні відносини
Тип:Реферат
Задание:Розкрити тему. Зробити презентацію до реферату
ВУЗ:Київський Інститут Міжнародних Відносин (КІМВ)
Содержание: Вступ 3 1. Сутність стратегічного маркетингу 4 2. Особливість концепції стратегічного маркетингу 6 Висновки 9 Список використаних джерел 10
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:  Актуальність теми. Сучасний маркетинг направлений на орієнтацію господарської діяльності та визначення структурної політики підприємства з урахуванням конкретного платоспроможного попиту. Зміст маркетингових досліджень підприємства передбачає розв’язання наступних завдань: комплексне вивчення ринку; виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб; планування товарного асортименту та цін; розробку заходів для найбільш повного задоволення наявного попиту; планування і організацію здійснення збуту. Ефективним вважається маркетинг, якщо його діяльність мобілізує, кооперує і координує зусилля всіх служб підприємства з метою задоволення потреб споживача та забезпечення стійкого прибутку підприємства. Розв’язанню цієї проблеми присвячені праці таких відомих авторів, таких як: Бєлявцев М. І., Бойчук І. В., Войтович С. Я., Григорчук Т. В., Длігач А. О., Іванечко Н. Р., Куденко Н. В., Павленко А. Ф., Романенко О. О. та ін. Проте, беручи до уваги теоретичну та практичну цінності попередніх наукових здобутків щодо концепції стратегічного маркетингу, існує досить багато нерозв’язаних питань. Мета роботи полягає в науковому обґрунтуванні концепції стратегічного маркетингу. Мета дослідження зумовила постановку і вирішення таких основних завдань: ? визначити сутність стратегічного маркетингу; ? обґрунтувати особливість концепції стратегічного маркетингу. Предметом дослідження є процес формування концепції стратегічного маркетингу в сучасних умовах. Об’єкт дослідження – сукупність економічних умов, що забезпечують ефективність застосування концепції стратегічного маркетингу.
Объём работы:
7
Выводы: Отже, стратегічний маркетинг орієнтує діяльність на досягнення таких стратегічних цілей як розширення частки ринку підприємства, збільшення обсягу продажів, прибутку підприємства, заволодіння провідних позицій на ринку тощо. Розглянувши сутність стратегічного маркетингу, можна зробити висновок, що стратегічний маркетинг є частиною загального стратегічного плану розвитку підприємства і потребує обґрунтованих методів розробки. Загальну концепцію стратегічного маркетингу утворюють різні концепції: виробничу та товарну концепції. На процес розробки концепції стратегічного маркетингу впливають низка факторів, які визначають політику підприємства у певному сегменті ринку.
Вариант:нет
Литература: 1. Бєлявцев М. І. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств. Маркетинг в Україні, 2015. № 1 (59), С. 24–26. 2. Бойчук І. В. Напрями стратегічно орієнтованого управління підприємствами на засадах маркетингу. Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць. Львів: Львівська комерційна академія, 2011. Вип. 13. С. 126–131. 3. Войтович С. Я. Сутність і зміст поняття «маркетингова стратегія». Економіка і регіон. 2011. № 4 (31). С. 77–81. 4. Григорчук Т. В. Маркетинг : навч. посіб. К.: Університет «Україна», 2014. 380 с. 5. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія. К.: Алерта, 2014. 272 с. 6. Іванечко Н. Р. Процес формування маркетингової стратегії. Вісник Дніпропетровського університету. 2014. №10/1. Т.22. С. 123–131. 7. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. К.: КНЕУ. 2014. 350 с. 8. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Актуальні проблеми розвитку маркетингу в Україні. Маркетинг: теорія і практика : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. К.: КНЕУ, 2015. С. 15–18. 9. Романенко О. О. Типологізація методів формування маркетингових стратегій промислових підприємств. Науковий вісник Академії муніципального управління: Сер. Економіка. 2013. Вип. 2. С. 101–108.  
Дополнительная информация: презентація 15 слайдів подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)