Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Історія / Всесвітня історія»

Історія інженерної діяльності

Карточка работы:906411
Цена:
Тема: Історія інженерної діяльності
Предмет:Історія / Всесвітня історія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Автомобілі та автомобільне господарство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ 3 1. Визначення та взаємозв’язок енергетичних, технологічних та наукових знань 4 2. Вплив науки на розвиток техніки в 20-21 ст. 6 3. Історія створення автомобільної марки „МАЗ” 12 4. Історія створення автомобільної марки „ТOYOTA” 14 Висновки 17 Список використаної літератури 18
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Збільшення споживання не поновлюваних запасів палива вже призвело до забруднення повітря і води, надлишку пилу і вуглекислого газу в атмосфері, зростання парникового ефекту. Усі види енергії, що використовуються людством, у кінцевому рахунку перетворюються в теплоту. Якщо ж її кількість досягне 5% від сумарної енергії сонячної радіації, то можуть відбутися необоротні зміни теплового балансу і клімату планети. Виходячи з цього повинна будуватися загальна стратегія енергетичного розвитку світу і здійснюватись перехід на нову технічну і технологічну основи, що поєднують раціональне використання природних джерел енергії з енергозберігаючими й екологічно чистими технологіями. Дослідження показали, що крім непоновлюваного органічного палива, людство може використовувати практично необмежені ресурси сонячної радіації, величезні геотермальні, ядерні і термоядерні ресурси, енергію морських припливів і т.д. Величина світових потенційних ресурсів поновлюваних природних джерел енергії (ППДЕ), принципово доступних для практичного використання, багаторазово перевищує всі перспективні потреби людства. Одночасно слід зазначити, що концентрація багатьох ППДЕ, що припадає на одиницю площі поверхні Землі, низька, тому, їх розробка при існуючих технологіях потребує великих питомих витрат на одиницю встановленої потужності. Однак удосконалювання технологій використання ППДЕ, корисно і виправдано, як у найближчому майбутньому, так і в перспективі Вже в наш час можливе широке використання сонячної, геотермальної, вітрової, припливної енергії, а також енергії біомаси.
Объём работы:
17
Выводы:У першому пункті реферату розкрито взаємозв’язок наукових знань з енергетичними та технологічними такий як і зв’язок теоретичних знань з практичними. Особливість енергетичних і технологічних знань – в їх спрямованості на виробництво і конструювання. Процес виробництва в технічному знанні включає такі етапи, як уявне конструювання об'єкту, створення проекту, розробка конструкції. Це істотна особливість, яка дозволяє бачити в енергетичних і технологічних знаннях засіб для здійснення цілей. Наведений у рефераті приклад з атомною енергією показує, як органічно пов’язані енергетичні, технологічні та наукові знання. Наукові знання дозволяють шукати нове джерело енергії - атом. Пошук в рамках енергетичних знань дає можливість спрогнозувати та оцінити як буде розвиватись атомна енергія. Технологічні знання дозволяють розробити та впровадити атомні електростанції. Другий пункт реферату присвячений впливу науки у ХХ-ХХІ ст. На розвиток техніки і технології. Зокрема розкрито вплив НТР на суспільство. В результаті чого на перший план висунулися питання соціальної значимості науково-технічної інженерної діяльності (досліджень, конструкторських і технологічних розробок, проектування і т.д.), результатом якої є створення нових технічних систем і оволодіння науково-технічною інформацією. Розвиток техніки наприкінці XX в. привів до створення технічних об'єктів, що відносяться до так званих великих систем. Під ними розуміються технічні сукупності великого числа взаємодіючих підсистем та елементів зі складною структурою зв'язків. У третьому та четвертому пункті реферату розкрито історію створення автомобільних марок „МАЗ” та „ТOYOTA”, їх історичний розвиток та сучасний стан.
Вариант:нет
Литература:1. Автомобильная энциклопедия Кирилла и Мефодия (2 CD). 2. Длугач Т.Б. Человек в мире техники и техника в мире человека. – М., Политиздат, 1978 – 112 с. 3. Ісакович-Лотоцький Р.Д., Севаст`янов І.В. Історія інженерної діяльності. Навчальний посібник. Ч.1. – Вінниця: ВДТУ, 2003. -123 с. 4. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. – М.: Наука, 1986. – 511 с. 5. Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки: Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 399 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (141)