Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Історичні передумови розвитку документознавства

Карточка работы:9070
Цена:
Тема: Історичні передумови розвитку документознавства
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Документознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:1. Історія розвитку діловодства як передумова виникнення документознавства ... 3 2. Становлення документознавства як науки ........................................... 19 Висновки ...................................................................................................... 23 Список використаної літератури ............................................................... 25
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:
Объём работы:
23
Выводы:Розбудова держави вимагає не лише сучасного рівня еко¬номічного прогресу. Вона неможлива без відродження і розвит¬ку культури управління. За роки створення нової України на¬громаджено певний досвід практичного розв'язання різноманіт¬них за обсягом, характером і значенням управлінських завдань. Одержано чимало оригінальних рішень, викликаних особливо¬стями перехідного періоду управління, становленням економіки, впровадженням різних форм підприємництва. Організаційні основи управлінської діяльності в такому кон¬тексті набули характеру вирішальної умови ефективності уп¬равління як різновиду інтелектуальної праці. Його технологічна частина загальні вимоги до управлінського стилю, організації документаційного забезпечення управління, операційної діяль¬ності різних категорій працівників, кадрового діловодства тощо, визначаються тією культурою управлінського професіоналізму, від якої залежить успіх будь-якого підприємства і держави в цілому. Новим господарським структурам сучасної України, вільної від адміністративно-командної системи, необхідно критично проаналізувати організацію діловодства в минулому, взяти з неї все цінне, обмежитись необхідним мінімумом документів та справ, не "роздуваючи" їх до непотрібних розмірів; вдоскона¬лити управління. У створенні суверенної України можна відзначити як певні досягнення, так і наявні труднощі, відчутні недоліки, невико¬ристані можливості. Хочеться вірити, що багатий на кадровий і науково-технічний потенціал український народ зможе подола¬ти всі перешкоди і вийти на цивілізований шлях розвитку зав¬дяки програмній самоорганізації, в якій право, управління, його культура посідатимуть провідне місце. Зі становлення України як незалежної самостійної держави відчувається необхідність у створенні науки про документ або комплекс наукових документознавчих дисциплін. Теорія та історія документа являються важливими для аналізу історії документів та для вироблення сучасних підходів. До загальнотеоретичної проблематики відноситься насамперед функціональний аналіз документів, вивчення їх особливостей як матеріальних об’єктів із зафіксованою в них інформацією, питання класифікації і типологізації документів і т.п. Вивченням загальнодокументних питань покликано займатися документознавство.
Вариант:нет
Литература:1. Бездрабко В.В. Управлінське документознавство. – К., 2006. 2. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. 3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Ученик. – 7-е изд., стер. – К.: Знання, 2006. 4. Палеха Ю.І. Документацій не забезпечення управління: Підручник. – К.: МАУП, 1997.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)