Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Характер інформації навчальних видань

Карточка работы:90751
Цена:
Тема: Характер інформації навчальних видань
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Документознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1. Функціональна область навчальних видань 5 2. Види навчальних видань по цільовому призначенню і характерові інформації 8 Висновок 10 Список використаної літератури 11
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Підготовка навчальних видань - особлива область редакційно-видавничої діяльності. Справа в тім, що процес створення навчальної літератури відрізняється від створення добутків будь-якого іншого виду літератури тим, що автор і редактор повинні певним чином конструювати навчальний матеріал. При конструюванні необхідно виходити з двох положень. Навчальне видання - один з основних засобів навчання і є елементом навчального процесу. Навчальне видання відбиває визначену область знання або сферу діяльності. Ці два положення диктують ряд вимог до видань. Так, перше положення припускає, що зміст навчальної літератури повинний передбачати педагогічний вплив на того, якого навчають,. Друге положення говорить про те, що інформація, що характеризує предмет змісту навчальної літератури, спеціально відбирається й обробляється стосовно до задач того або іншого виду видання. Причому враховуються не тільки особливості діяльності або знання, але і задачі формування інформаційної культури того, якого навчають,. Педагогічні підстави навчального видання реалізуються в досягненні виховних цілей, у забезпеченні формування особистості. У самостійний комплекс навчальні видання виділяються по цільовому призначенню і по характері інформації. ДСТ 7. 60-2003 «Видання. Основні види. Терміни і визначення» трактує навчальне видання як «видання, що містить систематизовані зведення наукового або прикладного характеру, викладені у формі, зручної для вивчення і викладання, і розраховані на учнів різного віку». Саме підпорядкованість задачам навчання й утворення диктує необхідність при підготовці навчальних видань спиратися на досягнення педагогіки, враховувати основні характеристики навчального процесу. Що ж стосується змісту предмета, то воно визначається державними освітніми стандартами, що включають вимоги до знань і умінь випускників шкіл, коледжів, різних професійних училищ, вузів, а також необхідний мінімум і структуру цих знань і умінь. Предметна область навчальних видань включає спеціально відібрані знання і представлення, що відбивають закономірності тієї сфери діяльності, що формує предмет змісту навчальної дисципліни, а також методи їхнього одержання і застосування. Предметна область конструюється стосовно до виду навчального видання, читацькій адресі і цільовому призначенню.
Объём работы:
9
Выводы:Таким чином, одним з найважливіших принципів роботи редактори навчальних видань є комплексність методики редагування, облік особливостей усіх видань, що входять у комплекс по даній дисципліні. Навчальна література виходить у світ у вигляді моновидань і збірників. Програмно-методичні й учбово-методичні матеріали, а також допоміжні видання можуть бути випущені як моновидання і збірники. Навчальні видання - як моновидання. При підготовці моновидання редактор повинний переконатися в правильності оформлення навчального документа і скласти апарат видання. Оформлення включає інформацію про твердження програми (Рада відповідного учбово-методичного об'єднання (УМО), Учена рада вузу, учена рада факультету, кафедра), указівки на авторів, укладачів, рецензентів. Ці дані розташовуються на титульному листі або його обороті. При підготовці збірників допоміжних видань (практикум, збірник задач і вправ, книга для читання) добір добутків повинний здійснюватися з урахуванням навчальної програми і підручника. Апарат таких видань має розгорнутий характер і методичну спрямованість.
Вариант:нет
Литература:Антонова С.Г., Васильев В.И. и др. Редакторская подготовка изданий: Учебник под ред. С.Г. Антоновой – М.: МГУП, 2002. Антонова С.Г., Соловьев В.И., Ямчук К.Т. Редактирование Общий курс: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГУП, 1999. Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н.М.Сикорского. — М. : Книга, 1987. — 396 с. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования: Учебник для вузов по спец. «Журналистика». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. школа, 1980. Соловьев В. И., Рябинина Н. З. Редакторская подготовка периодических изданий : учебное пособие. — М. : Изд-во МГАП «Мир книги», 1993. — 100 с. Стандарты по издательскому делу / сост.: А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. — М. : Экономистъ, 2004. — 623 с. — (Книжное дело). Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. П. Гаврилов и др. — М. : Юристъ, 1998. — 536 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)