Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Шляхи вдосконалення розробки та реалізації стратегії банку на ринку платіжних карток.

Карточка работы:9645
Цена:
Тема: Шляхи вдосконалення розробки та реалізації стратегії банку на ринку платіжних карток.
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 1.Рекомендації щодо впровадження сучасних банківських технологій при формуванні ефективного банківського продукту 5 2.Пропозиції щодо формування стратегії впровадження нових карткових проектів АКБ „Укрсоцбанк” 20 Висновки 33 Список використаної літератури 38
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Нормальне функціонування економіки неможливо уявити поза системою розрахунків між суб’єктами господарської діяльності та без забезпечення надійності і своєчасності платежів. У розрахунках і платежах, що здійснюються установами банків, відбиваються практично всі види економічних відносин у суспільстві. Відсутність помітного позитивного ефекту від тривалого підтримання показників монетарної стабільності, яка до того ж останнім часом стала періодично порушуватися валютними кризами, загостреннями платіжної кризи та раптовими дисбалансами окремих ринків, стає одним із визначальних чинників загроз економічній безпеці України на сучасному етапі. Це змушує звертатися до пошуку чинників, які перешкоджають намаганням реалізувати сприятливі умови для економічного зростання. В цьому контексті сьогодні все частіше погляди звертаються до проблем розвитку платіжної системи. Сучасний стан економічної ситуації в Україні визначається процесами ринкової трансформації, що зумовлює складність та неоднозначність при формуванні економічної політики держави та обумовлюється відсутністю адекватної законодавчої, інституційної бази, факторами протистояння ринковим перетворенням окремих соціальних груп населення. Основною проблемою є вибір правильної економічної політики, яка б включала фіскальну та грошово – кредитну політику держави. Розлад платіжної системи тієї чи іншої країни часто є одним із найперших і безпосередніх проявів початку фінансової кризи. Фахівцями визнається, що в Україні відсутня працездатна платіжна система, недостатня грошова складова в розрахунках між суб'єктами господарювання, недостатніми для обслуговування обороту сукупного продукту є обсяг грошової маси та кредитний потенціал. При руйнуванні системи матеріально-технічного постачання, коли вже не працюють старі методи продажу, становлення нових іде вкрай повільно. Створення та розвиток Національної системи масових електронних платежів є надзвичайно доцільним та актуальним кроком з боку органів державної влади та НБУ. Ця система повинна вирішити численні проблеми та завдання, які зможуть суттєво покращити стан грошового обігу в Україні призведуть до поліпшення стану банківської системи, сприятимуть піднесенню рівня організації грошової системи нашої країни. Метою курсової роботи є вдосконалення операцій з пластиковими картками на прикладі АКБ „Укрсоцбанк” та оцінка тенденцій їх розвитку в Україні. Основні завдання курсової роботи: розробити рекомендації щодо впровадження сучасних банківських технологій при формуванні ефективного банківського продукту; впровадити пропозиції щодо формування стратегії впровадження нових карткових проектів АКБ „Укрсоцбанк”. Предмет дослідження: стратегія управління картковим бізнесом. Об’єкт дослідження: ринок банківських продуктів та АКБ „Укрсоцбанк”.
Объём работы:
34
Выводы:Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей. Проведення переказу грошей є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. В Україні відсутня працездатна платіжна система, недостатня грошова складова в розрахунках між суб'єктами господарювання, недостатніми для обслуговування обороту сукупного продукту є обсяг грошової маси та кредитний потенціал. При руйнуванні системи матеріально-технічного постачання, коли вже не працюють старі методи продажу, становлення нових іде вкрай повільно. Одним із підтверджень відсутності сформованого внутрішнього ринку є і переважання на ньому низькосортних імпортованих товарів. Кілька років назад на Україні з'явилися пластикові картки міжнародних платіжних систем, таких як Vіsa, MasterCard, і т.д., але, на жаль, широке використання цих видів платіжних карток на Україні на сьогоднішній день не можливо, насамперед, через те, що вони орієнтовані на забезпечені шари населення. Картки міжнародного класу здобуваються, в основному, при виїзді за кордон і для розрахунків по комп'ютерній мережі Іnternet. Інтерес українських банків до закордонних карткових систем не випадковий. Випуск таких карток дозволяє інтегруватися у світову систему банківських послуг, підняти діловий імідж банку, завоювати ринок, а головне залучити клієнтуру. Участь у міжнародній картковій системі дає можливість опанувати новітніми банківськими технологіями, використовувати гігантську інфраструктуру для здійснення розрахунків у глобальних масштабах. Разом з тим, при розробці стратегії роботи банку на ринку пластикових карток необхідно враховувати, що приєднання до міжнародних платіжних систем - справа не проста. Воно вимагає значних витрат, що під силу тільки великим банкам, і крім того - дотримання твердих вимог, установлених міжнародними картковими асоціаціями. Тому система безготівкових розрахунків, уведена на Україні рішенням № 353 від 30.12.96 року Національного банку, при якій розрахунки за товари і послуги відбуваються за допомогою банківських платіжних карток, є потрібним і своєчасним засобом підготовки всієї банківської системи до міжнародних розрахунків. Сьогодні в Україні уже функціонують кілька платіжних систем з використанням пластикових карток, деякі системи - у процесі втілення в життя. На сьогоднішній день більш третини ведучих українських банків обслуговує платіжні картки і бере участь у роботі VІSA Іnternatіonal, Europay Іnternatіonal, MasterCard Іnternatіonal, Amerіcan Express, Dіners Club і інших, менш відомих міжнародних платіжних систем. Усі вони діють на підставі "Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги і при видачі готівки" затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 1997 року № 37 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 24 березня 1997 року №86/1890, що у процесі розвитку змінюється і доповнюється. Основна функція будь-якої пластикової картки – ідентифікація її пред‘явника. Але більшість карток є не тільки ідентифікатором, а й документом, що дозволяє проводити фінансові операції: розраховуватись за товари та послуги, отримувати готівкові кошти. Такі картки “прив‘язані” до банківського рахунку, і будь-яка операція з карткою відображається на цьому рахунку. Більш 30% комерційних банків України мають локальні внутрібанківські і внутріфіліальні платіжні системи, що використовують як платіжний інструмент картки з магнітною смугою. Практична частина роботи виконана за матеріалами АКБ „Укрсоцбанк”. Платіжні картки АКБ „Укрсоцбанк” сьогодні це: • швидкий та надійний доступ до карткового рахунку з будь-якої країни світу 24 години на добу 7 днів на тиждень. • цілодобове отримання готівкових коштів більш ніж в 1240 банкоматах та пунктах видачі готівкових коштів АКБ „Укрсоцбанк” та банків-партнерів на території України, та більш ніж в 1200000 банкоматів та відділень банків в усьому світі. • проведення розрахунків за товари та послуги більш ніж у 20000000 підприємствах торгівлі та послуг в Україні та в усьому світі. • цілодобова інформаційна та сервісна підтримка службами банку. • операційне обслуговування 7 днів на тиждень. • можливість оплати комунальних та інших платежів безпосередньо з карткового рахунку у будь-якому банкоматі банку. • можливість оперативного отримання інформації про здійснені операції у вигляді SMS-повідомлень, які надходять на мобільний телефон. • можливість відкриття до карткового рахунку додаткових карток довіреним особам. • можливість встановлення індивідуальних лімітів щоденних операцій по кожній з карток. • можливість відкриття кредитної лінії на зручних та вигідних умовах. • можливість зміни ПІН-коду картки за допомогою будь-якого з банкоматів банку. • можливість отримання дисконтних карток. • можливість участі у програмах страхування. Найбільш перспективним напрямком розвитку пластикових карток на Україні на сучасному етапі є створення локальних систем дрібних платежів на основі "електронного гаманця", а, отже, необхідне освоєння технології smart-карт і стандартів їхнього застосування. Безумовно, smart-карта це не панацея, але в Україні необхідно розвивати саме цей напрямок, що є одним із самих перспективних в усьому світі. Для банків немає ніякої принципової різниці, за якою схемою працювати. Важливо одержувати при цьому прибуток і якщо витрати на впровадження нової технології в банку будуть менше витрат на підтримку вже існуючих, то банки почнуть їх застосовувати. Але суть у тім, що картковий бізнес в Україні тільки починає розвиватися і немає старих технологій, від яких у світі поступово починають переходити до нового. Отже, є можливість розвивати в державі передові технології разом із усіма ведучими країнами і не відстати в цьому напрямку. Для регулювання взаємин учасників системи необхідна відповідна база нормативних документів, які б чітко позначали гарантії і порядок резервування в системі, взаємну відповідальність учасників, необхідне інформаційне забезпечення. Тепер розробляється регламент роботи систем, типові договори між її учасниками. Необхідною умовою створення локальної карткової платіжної системи є можливість інтеграції її в інші системи, її мультивалютність, а також відсутність близька досяжна межа по обсягу емісії карт. Однак на Україні в основному картки локальних платіжних систем не є міжбанківськими картками відкритих систем. У результаті здійснення даного проекту в Україні створена сучасна інфраструктура (процесингові центри, сервісні центри для обслуговування елементів системи, виробництво основних її компонентів). Ведучі комерційні банки стануть емітентами карток, більшість підприємств торгівлі і сфери послуг - учасниками системи, що будуть приймати платежі за допомогою пластикових карток. Буде налагоджений контакт із системою міжбанківських електронних платежів і основними закордонними платіжними системами. Виплата заробітної плати, пенсій, стипендій громадянам України буде здійснюється, як правило, через банківські установи. Пункти обслуговування пластикових карток планується розмістити на 80 % підприємств торгівлі і послуг. Розрахунки з їхньою допомогою дадуть можливість у 2 - 3 рази зменшити потреба країни в готівці і залучити грошові ресурси населення в банківську систему України як кредитні ресурси (у розмірі 40-50 відсотків від щомісячних виплат і заробітної плати, пенсій, стипендій і т.д.). На сучасному етапі "електронні гроші" широко залучаються в обіг і стають важливим елементом фінансової інфраструктури економічно розвитих країн. У нашій державі засоби електронних платежів також переживають бурхливий розвиток. Нині Національний банк розпочав роботу над проектом платіжної системи нового покоління, що має врахувати перспективні потреби банківської сфери України та світовий досвід. Цей проект розрахований на реалізацію та впровадження системи нового покоління (що здійснюватиметься паралельно з функціонуванням системи електронних платежів) i на її експлуатацію протягом щонайменше 10—15 років (мінімум до 2010 р.).
Вариант:нет
Литература:1. Закон України від 07.12.2000 р. №2121-III “Про банки і банківську діяльність” 2. Закон України від 20 травня 1999 року „Про Національний банк України” 3. Закон України від 18.11.2003 ”Про телекомунікації” 4. Закон України від 5 квітня 2001 року „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” 5. Закон України від 22 травня 2003 року „Про електронний цифровий підпис”, 6. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” від 31.07.2000 р. №928\ 2000. 7. Постанова НБУ “Про здійснення операцій за допомогою кредитних карток…” № 4789 п.5.12. 8. Положення НБУ “Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки” № 195 від 20.06.97р. 9. Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджену постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 р. №135. 10. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.09.99 р. №479 11. Про впровадження пілотного проекту Національної системи масових електронних платежів, що затверджене Постановою Правління Національного банку України від 07.09.2000 № 352 . 12. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні. Закон України від 05.04.2001 р. №2346-ІІІ 13. Тимчасове положення про Національну систему масових електронних платежів, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.04.2000 № 161. 14. Бабченко О.В. Грошово-кредитна політика в Україні: 1991 - 1999. Монографія. – Тернополь, 2000. - 731, [1] с. 15. Вартанов М., Быстров Л. Пластиковые карточки: прошлое, настоящее, будущее // Финансист, №8 - 2007 16. Гайдак Д. Організація сучасного банку// Вісник НБУ, - 2006. - №2. – с. 20 – 22. 17. Гусаров В. Пластиковые деньги, или карточные продукты, эмитируемые в Украине // Финансы, учет и аудит, №12 – 2005 18. Демківський А.В. Вексельна справа: Навч. Посібник – К. Либідь 2003 19. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования //Журнал “Финансы и кредит” № 1 (91), 2006 20. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Пути совершенствования кредитной политики//Журнал “Финансы и кредит” № 4 (94), 2005. 21. Кочетков Н.В., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. «Современная система денежных расчетов », Киев 1997. 22. Канафина Р.М., Медяк Н.А. Отдельные направления развития платежных систем и расчетов//Деньги и кредит – 2006 №4 23. Коваль І, Бернікова В Огляд розвитку системи масових електронних платежів із квітня 2007 року// Вісник Національно банку України. -2008 №2 24. Кириченко, Олександр, та ін. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл./ О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К.: Основи, 1999. – 671 с. 25. Кротюк В., Андрущенко П., Карчева Г. Фінансовий стан та проблеми розвитку комерційних банків України у першому півріччі 2007 року// Вісник НБУ, - 2007. - №9. – с. 9 – 15. 26. Липис А., Маршал Е. Электронная система денежных расчетов – М., 2000 27. Лисенков Ю.М., Фетюхина Н.В. “Рынок ценных бумаг: основные термины и понятия”, Киев,— 1996 28. Маркова, О.М., Сахарова Л.С. Коммерческие банки и их операции. М.: Банки и биржи, ЮНИТЙ, 2002. 29. Международные банковские стандарты т.2/ Под общ. ред. С.И. Кимок – М., 1995 30. Михно В. Интернет-банкинг: развитие и проблемы регулирования// Банковское дело, - 2006. - №11. – с. 35 – 41. 31. Hуpеев Р. М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика: Учеб. пособие. — М.: Финстатинфоpм, 1995. — 128, [1]с. 32. Hауменкова С. В. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины. — К.: Hаук. думка, 1997. — 55 с.: 33. Нижникова Е.С. Универсализация валютной интеграции в Евразийском экономическом сообществе // Проблемы современной экономики. N 3-4. 2004. С. 70. 34. Письменна Л., Вознюк Н. Проблеми та шляхи вдосконалення обслуговування банками платіжного обороту населення// Вісник НБУ, – 2006. - №10. – с. 48 – 51. 35. Правик Л. Дослідження сучасних технологій банківського обслуговування населення// Фондовый рынок, - 2006. - №6. – с.10 –13. 36. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 280 с. 37. Прокопов Б. Рынок банковских карточек накануне нового тысячелетия // Банковский вестник, №22 – 2004 38. Пуховкіна М. Ф., Остапишин Т. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Hавч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 68, [2] с 39. Поваляев А.И. Банки и Интернет: очередная мода или новые возможности? Журнал «Банкир», 2006, №4. 40. Стратегии управления банком: российские особенности Котенков В., Сазыкин Б. Журнал «Банковские технологии», 2005, №1. 41. Савлук М. Електронні гроші: сутність та порівняльний аналіз якісних властивостей// Вісник Національного банку України – 2007. -№11 42. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Всё для Вас, 2001. 43. Фалько А.В. Банковский маркетинг. - Москва.: А/О «Московское Финансовое Объединение», 1994, 320 с. 44. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Л.А. Дробозиной. М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001. 45. Чайковський Я.І. Платіжні системи. Навчальний посібник., Тернопіль „Карт-бланш” – 2006 с.210 46. Чайковський Я.І Платіжна система України у контексті розвитку світогосподарських зв’язків// Вісник тернопільської Академії народного господарства. – 2007 47. Чухно А. А. Розвиток теорії грошей та практики регулювання грошового обігу: Спецкуpс / Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — К.: [Фіpма ”ВІПОЛ”], 1999. — 113, [2]с. 48. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2002. 49. Сайт Національного банку України. 50. Офіційний сайт АКБ „Укрсоцбанк” 51. Офіційний сайт Національного Банку України. 52. Офіційний сайт Міністерства статистики України. 53. Офіційний сайт Міністерства фінансів України.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (183)