Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Міжнародна інвестиційна діяльність»

Контрольна з інветсування за 5 курс ЦІПО

Карточка работы:96491
Цена:
Тема: Контрольна з інветсування за 5 курс ЦІПО
Предмет:Міжнародна інвестиційна діяльність
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Управління персоналом
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Центральний Інститут Післядипломної Педагогічної Освіти АПН України (ЦІППО)
Содержание:Вступ 3 1.Основні закони, що регулюють інвестиційну діяльність 4 2.Форми державного регулювання інвестиційної діяльності 8 3.Підтримка інвестиційної діяльності податковою політикою 10 Висновок 13 Список літератури 14
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ставши на шлях самостійного державного розвитку, Україна прийняла рішення прямувати до ринкової економіки. Однак, отримавши у спадщину від колишнього суспільного устрою перекручену структуру економіки, вона стала перед необхідністю корінних перетворень усіх без винятку напрямів життєдіяльності держави, у тому числі у сфері оподаткування. Сформована ще на початку 90-х років, податкова система України постійно змінювалась у процесі пошуку оптимальної структури, яка б відповідала перехідному стану економіки, проте зіграла свою позитивну роль на етапі становлення незалежності України. В умовах галопуючої інфляції і обвального спаду виробництва вона сприяла зламу адміністративно-командної системи господарювання і впровадженню ринкових засад в економіці. Однак з виникненням нових форм власності та методів господарювання діюча на той час податкова система перестала відповідати вимогам часу і потребувала реформування. Була поставлена мета створити таке податкове законодавство, яке було б економічно обґрунтованим, стабільним, сприяло розвитку виробництва і поліпшенню фінансового стану підприємств, не допускало проявів податкової дискримінації, вирізнялося єдиним підходом до розробки податкових законів та поліпшило інвестиційну ситуацію, що склалася в країні.
Объём работы:
13
Выводы:Будь-яка країна, що розвивається, має стратегічні цілі управління економікою — нарощування і структурна перебудова виробничих потужностей підприємств, оновлення, збільшення обсягів і розширення асортименту випуску конкурентної продукції, прискорення науково-технічного прогресу, підвищення добробуту народу, досягнення стабільного соціально-економічного розвитку. Досягнення цих цілей потребує чималих інвестиційних ресурсів, оптимізації напрямів їх вигідного і актуального вкладення та ефективного використання. Інвестиції слід розглядати також як чинник зростання надходжень обов'язкових платежів до бюджетних і позабюджетних фондів, зміцнення фінансової системи та ін. Основні напрями державного регулювання інвестиційної політики на найближчі роки визначатимуться принциповими чинниками, що стосуються джерел і спрямування інвестицій: • активізація інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання за рахунок власних і особливо залучених ресурсів; • створення сприятливого інвестиційного клімату для всіх порядних і перспективних інвесторів; • сприяння зростанню власних інвестиційних ресурсів у фінансово бідних підприємств; • мобілізація всіх законних внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів та підвищення рівня ефективності їх використання; • посилення мотивів до накопичення громадянами грошових ресурсів і стимулювання їх інвестиційного використання в реальному секторі економіки; • спрямування грошових ресурсів кредитно-фінансової сфери в інвестування реального сектору економіки; • пріоритетне стимулювання інвестицій в основний наукомісткий капітал, особливо підприємств базових галузей.
Вариант:нет
Литература:1. Герасимчук М. Резерви ринку інвестицій // Урядовий кур'єр. – 2007. – 20 груд. 2. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1998. - 390 с. 3. Омельченко А.В. Інвестиційне право. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 1999. - 176 с. 4. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. К., Видавництво "Лібра" ТОВ, 1998. -143 с. 5. Пересада А.А.. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. – 135 с. 6. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1999. - 184 с. 7. www.rada.gov.ua 8. www.minfin.gov.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (58)