Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Економічна система сучасного капіталізму

Карточка работы:39353ф
Цена:
Тема: Економічна система сучасного капіталізму
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси та кредит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Основоположні засади капіталізму та Макс Вебер 5 2. Теорії трансформації капіталізму 11 3. Глобалізм – новий етап розвитку капіталізму 15 4. Майбутнє сучасного капіталізму в Україні 22 Висновок 24 Список використаної літератури 27
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Капіталізм, що постав на руїнах феодальної системи був справжнім. Він ще не знав, що він капіталізм, і не знав, що він справжній. Але він добре знав, що йому заважають стани і державна опіка. Тому подорослішавши і увійшовши в силу він якось непомітно, навіть для себе, загубив перші та зі злобною агресивністю відкинув другу. Справжній капіталізм був самокерованою системою вільного ринку. Його панування у світі швидко далося взнаки. Воно було чудовим. Породжена ним індустріальна революція спричинила таке карколомне зростання темпів економічного розвитку, що підвищення життєвого рівня вперше в історії людства стало помітним протягом життя одного покоління. Капіталізм дав Європі беззаперечну перевагу і зробив її лідером і паном світу. Капіталізм грунтується на приватній власності, пресловута священність якої ( до речі вираз введений Адамом Смітом) базується на моральній бездоганності її походження. Все це вивірено і узгоджено із строгими канонами пуританського протестантизму, і не потрібно дивуватися що найдоброякісніший капіталізм є там де сотні років панував цей протестантизм, або ж його далекосхідні "аналоги" на основі конфуціанства та буддизму. Другий стовп сучасного капіталізму - корпоративна (акціонерна) власність. Ринок був і в Єгипті, і в Римі і навіть в Росії. Але там капіталізм не зародився. Сучасний капіталізм зародився у Венеції та інших торгових містах-державах північної Італії де вперше і дуже ефективно появилися акціонерні товариства. Жителі цих міст складалися грішми і "натурою" на корабель і товар, наймали команду, і в разі успішного торгового походу отримували прибуток і дивіденди. Саме корпорації зробили сучасні "капіталістичні" країни таким як вони є, саме корпорації, а не якісь багаті диваки побудували залізні дороги і металургійні комбінати , хмарочоси Нью-Йорку, найбільші у світі кораблі , мости і канали. Приватна власність для капіталізму важлива і священна, але вона лише одна із цеглин з якої складається велична споруда сучасного індустріального чи постіндустріального суспільства. На мою думку українська суспільна криза і метання в зачарованому трикутнику "соціалізм-феодалізм-капіталізм" пояснються двома факторами - "не священність" і нелегітимність в очах більшості українців теперішньої "приватної" власності і недорозвиненість корпоративної складової капіталістичних відносин. Отже, обрана тема курсової роботи є актуальною та потребує поглибленого вивчення.
Объём работы:
25
Выводы:Стійкість економічної системи сучасного капіталізму - це необхідна, але недостатня умова для економічного зростання. Коли ж економічна система нестійка, то навіть не може бути мови про вихід із кризи, а не те, щоб можна було говорити про розвиток. Якщо забезпечені умови стійкості, то тоді можна говорити про умови економічного зростання, серед яких принаймні дві є головними. По-перше, економічне зростання неможливе без раціональної структури економіки, а згідно із законами розвитку вільного ринку цю функцію можна виконати лише за допомогою державного регулювання. При цьому широко відома трифазна послідовна стратегія розвитку Джефрі Сакса (перший етап - фінансова стабілізація, другий - розбудова ринкових структур і третій - структурна зміна економіки). Зазначимо, що реалізація конкурентних переваг Портера та інноваційної теорії М. Тугана-Барановського можуть бути ефективними лише при втручанні держави в економіку, тобто за умов державного регулювання. Розвиток може задовольнити лише трифазна паралельна стратегія економічного розвитку, в основі якої лежить структурна зміна економіки. По-друге, для стимулювання виробництва, розв'язання соціальних проблем потрібна ефективна і справедлива податкова система, яка б у межах грошово-фінансової системи ефективно взаємодіяла із банківською системою. Ця взаємодія має дві сторони: якщо банківська система покликана забезпечити стійкість економічної системи, то податкова - її ефективність і якість. Якщо ж банківська система відірвана від реального сектору економіки і, отже, робить економічну систему нестійкою, то вже ніяка податкова система не врятує її від краху, а державу від втрати незалежності. Викладене робить очевидними такі твердження: Таким чином, найголовнішими умовами досягнення стану економічного зростання, переходу на шлях технологічно розвинутих держав є: 1) стійкість економічної системи на основі підпорядкування банківської системи інтересам власного виробництва, що забезпечить від'ємний зворотний зв'язок. Це досягається втручанням держави в економіку. Саме таким був перший крок нового курсу Ф. Рузвельта. 2) національні гроші мають працювати насамперед на національну економіку, а не на іноземну. 3) забезпечити умови національної безпеки в усіх сферах: економічній, фінансовій, оборонній, харчовій, екологічній, соціальній тощо. Виконання цих умов можливе лише за умови стійкості економічної системи. Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки: Для того щоб ввести Україну в коло технологічно розвинутих держав, потрібно: 1. Змінити курс реформ від ринкового фундаменталізму до реформ моделі змішаної економіки, моделі розвинутих держав, враховуючи їх три фундаменти: економічний; політологічний; соціологічний та культурологічний, а також до опори на сукупність економічних теорій, серед яких базовими мають стати інноваційна теорія М. Тугана-Барановського та Кейнса. 2. Фундаментальним механізмом, який є необхідною умовою виходу із кризи та переходу до стану економічного зростання, забезпечення умов національної безпеки в усіх сферах і національних інтересів України, є стійкість економічної системи. Стійкість економічної системи забезпечується: 1) цілеспрямованим системним державним регулюванням економіки; 2) підпорядкуванням банківської системи інтересам реального сектору економіки України; 3) підтримкою власного виробництва і захисту внутрішнього ринку. Щоб увійти в коло технологічно розвинутих держав, потрібно за умов стійкості економічної системи виконати ще три стратегічні умови економічного зростання, які передбачають державне регулювання: забезпечити інноваційний розвиток і конкурентні переваги вітчизняним підприємствам, досягти раціональної зміни структури економіки і добитися ефективної взаємодії банківської і податкової систем. Враховуючи глобальну політику геоекономіки, стратегію свого розвитку потрібно розробляти виключно власними силами, враховуючи досвід інших держав. Головну небезпеку та перепону для стійкості економічної системи України, реалізації її прогресивного курсу реформ із входженням в коло технологічно розвинутих держав становить постійно зростаючий ринковий фундаменталізм.
Вариант:нет
Литература:1. Paul Hirst and Grahame Thompson. "Globalization in Question", Bodmin: MPG Books, 1999 2. Белопольский Н. Г. Энвироника - наука о развитии и совершенствовании общества и мира. - Донецк-Мариуполь. ИЭП НАН Украины, 1997. - 331 с. 3. Білорус О. Г. та ін. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. К., 1998. 4. Веніамін Сікора. "Перехід від відсталого несправедливого і застійного капіталізму до успішної європейської ринкової економіки (уроки українського досвіду – перша стадія)". В збірнику "До новітнього українського світогляду і стратегії (нариси)", Київ: Економіка і право, 2002. 5. Володимир Юрій Данилів. "Солідарність і солідаризм", Київ: "KM Academia", 2000 6. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии ХХІ века. М., 2002. С. 235. 7. Наступні 1000 днів: Заходи економічної політики для України. Німецька консультативна група з питань економіки. - К. - Листопад 1999 - 150 с. 8. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева - М.: Academia, 1999. - 640 с. 9. Олександр Шморгун. "Інтелектуальні корені українського солідаризму". // Перехід-IV, випуск 9 10. Павловский М. А.. Путята Т. В. Теоретическая механика. - К.: Вища шк., 1985. - 328 с. 11. Павловський М. А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. - К.: Техніка, 1999. - 336 с. 12. Павловський М. А. Шлях України. - К.: Техніка, 1996. - 152 с. 13. Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. - К.: Междунар. деловой центр, 1998. - 432 с. 14. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1999. - ХХVI. - 262 с. 15. Тетчер М. Стратегии для меняющегося мира. М., 2003. 16. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 1994; Фукуяма Ф. Государственное строительство. Власть и мировой порядок в ХХІ веке // Cornell Un. Pr. 2004. 17. Экономическая безопасность. Производство-финансы-банки / Под ред. В. К. Сенчагова, - М.: ЗАО «Финстатинформ», 1998. - 621 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)