Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Стан та перспективи розвитку австрійського туризму в Києві

Карточка работы:3942ф
Цена:
Тема: Стан та перспективи розвитку австрійського туризму в Києві
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер міжнародного туризму
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Туристична інфраструктура міста Києва 7 2. Перспективні об′єкти , пов′язані з австрійцями 23 3. Видатні австрійські діячі, їх внесок в розвиток культури Києва 27 Висновок 35 Список використаної літератури 36
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми курсової роботи зумовлена тим, що туризм сьогодні є однією з найбільш прибуткових та інтенсивно зростаючих галузей світового господарства. Розвиток туризму виконує важливу роль у вирішенні регіональних соціально-економічних проблем: створюються нові робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для підвищення інвестиційної привабливості регіонів. Розвиток сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, вдосконаленню системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових засобів розповсюдження інформації тощо. Розвиток туристської сфери сприяє збереженню і розвитку культурного потенціалу регіонів, веде до гармонізації відносин між різними регіонами, країнами і народами, сприяє збереженню і оздоровленню навколишнього середовища. Слід також зазначити, що будь-яке місто, що є популярним туристським напрямом, процвітає економічно і знаходиться у більш вигідному стані в порівнянні з містами, що мають нерозвинену туристську інфраструктуру. 1-3 Сьогодні Київ - столиця незалежної України, центр її політичного життя. Тут розміщується резиденція Президента України, працює парламент - Верховна Рада, уряд - Кабінет Міністрів, знаходяться штаб-квартири більшості політичних партій і організацій. Водночас місто є найбільшим економічним, промисловим і культурним центром України. За всіх часів в Києві жили і працювали видатні державні діячі, науковці, музиканти, письменники, поети, архітектори і художники, талановиті народні майстри, що збільшували красу і славу міста Крізь Київ проходять головні транспортні магістралі, а також - найбільша ріка України - Дніпро, яка поділяє місто на дві частини. Київ - важливий політичний центр країни. Тут працюють Президент, Адміністрація Президента України, Верховна Рада (Парламент) України та Кабінет Міністрів. Київ - науковий та культурний центр. Тут розташовано багато музеїв, науково-дослідних інститутів, Академія наук України, Національна наукова бібліотека, Головна астрономічна обсерваторія; діють головні професійні театри - Національна опера ім. Тараса Шевченка, Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, Театр російської драми ім. Лесі Українки, Будинок органної та камерної музики, Філармонія. Столиця України Київ є одним із найстаровинніших міст у Європі. Вже понад 1500 років стоїть він на крутих берегах Дніпра. За давньою легендою, Київ заснували три брати: Кий, Щек і Хорив, та їх сестра Либідь, а свою назву місто отримало за ім'ям найстаршого брата Кия. Колиска Східного православ'я, Київ є святим місцем для багатьох прочан як з України, так із-за кордону, котрі приїздять молитися до Київських величних старовинних храмів і золотоверхих монастирів. Ці високодуховні пам'ятки натхнення, таланту і неперевершених здібностей народу цієї землі справедливо вважаються шедеврами давньоруської і української архітектури. Багато з них, відновлені і відреставровані, стали справжньою прикрасою столиці. Київ - це також адміністративний та фінансовий центр України. Тут знаходиться український Парламент (Верховна Рада), Адміністрація Президента, чисельні міністерства та відомства. Його фінансова складова - Національний банк України, інвестиційні компанії, фонди, представництва іноземних фінансових установ, валютні біржі, а також понад 150 комерційних банків. Понад 2000 об'єктів столиці віднесено до пам'ятників історії, культури і архітектури. Ці надбання, старовинний шарм та сучасні можливості міста на Дніпрі є справжньою принадою для туристів. Столиця України - це місто вищих навчальних закладів. Найбільш відомі з-поміж них: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Університет", Національний авіаційний університет, Національна музична академія ім. П.І.Чайковського тощо. Особливістю Києва є вдале поєднання стародавньої та сучасної архітектури. У місті більше 3 000 визначних пам'яток історії, архітектури й культури. Найбільш відомі з-поміж них - Софійський собор, Андріївська церква, Києво-Печерська лавра, Золоті ворота, Маріїнський палац, майдан Незалежності. Центральна вулиця Києва - Хрещатик, який є візитівкою міста, втіленням його неповторності та краси. Це діловий центр, місце традиційних урочистостей і народних гулянь. Хрещатик прикрашають каскади водограїв, квітники та славетні київські каштани. Для ентузіастів спорту в місті є великі стадіони, тенісні корти, плавальні басейни, гімнастичні зали та атлетичні салони. У Києві чимало кафе й ресторанів, які пропонують різноманітні українські страви та кращі зразки кухонь інших країн світу (європейських, південноамериканських, країн Близького Сходу, Китаю, Мета роботи полягає у визначенні напрямків розвитку індустрії туризму в Києві та перспективи розвитку австрійського туризму в Києві. Проблемам розвитку індустрії туризму приділяли увагу у своїх працях наступні зарубіжні та вітчизняні вчені: М.Б. Біржаков, Н.М. Бирицька, Г.О. Бондаренко, І.Н. Гаврильчак, О.П. Дурович, М.І. Кабушкін, В.О. Квартальнов, І.І. Ополченов, Т.М. Сергеєва, А.О. Чечель та ін. 1-9 Отже, базуючись на їхніх розробках, пропонуємо наше бачення напрямків розвитку індустрії туризму в Києві та околицях Об’єкт дослідження цієї курсової роботи є місто Київ. Предметом дослідження є туристична інфраструктура м. Києва. Географічні рамки даної курсової роботи це територія Києва. Хронологічні рамки курсової роботи сягають періоду від найдавніших поселень і до сьогодення. Метою написання курсової роботи є всебічне дослідження туристичних ресурсів Києва. Для досягнення зазначеної мети автор ставить перед собою наступні завдання: - дати загальну туристичної інфраструктури Києва; - дослідити перспективні об′єкти Києва пов′язані з австрійцями; - охарактеризувати внесок видатних австрійських діячів в розвиток культури Києва. Структурно робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.
Объём работы:
34
Выводы:Підсумовуючи все викладене вище, можна зробити висновок, що Київ безперечно є одним з найважливіших центрів світового туризму. Туристський потенціал міста і інтерес до Києва на світовому туристському ринку дуже високі. Разом з тим, очевидно, що можливості міста у сфері туризму на даний момент реалізуються недостатньо ефективно. Києву необхідне активніше просування, враховуючи гостру конкуренцію на міжнародному туристському ринку. Очевидно, що для реалізації даних цілей необхідне об'єднання зусиль державних органів управління, підприємств сфери туризму, інфраструктури відпочинку і розваг, всіх ключових організацій, зацікавлених в зростанні відвідин туристами Києва. Основна проблема розвитку туризму в Києві бачиться в тому, що місто відстає у визначенні правового і економічного механізму взаємин міської влади і господарюючих суб’єктів з туристськими організаціями. Це спричиняє втрату вигоди для міського бюджету. Регулювання туристської діяльності в Києві має поєднувати в собі саморегулювання, засноване на законах вільного ринку, і муніципальне та державне регулювання в особливо важливих питаннях і, зокрема, що стосуються законотворчості. Проте дуже жорстке державне та муніципальне регулювання і велика кількість законів можуть привести до підвищення цін, обмеження асортименту туристських послуг, зниження інновацій і конкуренції в галузі. Головна мета майбутньої роботи - відродження туризму як соціального явища і становлення його як прибуткової галузі економіки, направленої на задоволення потреб населення і гостей міста в туристських і лікувально-оздоровчих послугах.
Вариант:нет
Литература:1. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий. / Н.П.Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова: Уч. пособие для ВУЗов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 471 с. 2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. Изд. 4-е – М.: Финансы и статистика, 2002. - 416 с. 3. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа- М.: ИНФРА-М., 2001 г.-222 с. 4. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії.-К.:Палитра, 2002 .-130с. 5. Биржаков М.Б. Введение в туризм / Национальная академия туризма – 3-е изд. – М.; СПб.: Невский Фонд, 2002. – 318 с. 6. Гаврилишин І.П., Крачило М.П., Лугова О.І., Науменко Г.П. 7. Розвиток туризму в Украіні. Проблеми і перспективи: Збірник наукових статей.-К.:Слов'янський дiалог,1995 .-244с. 8. Гаврильчак И.Н. Туризм в России: концептуальные основы стратегических направлений развития / Санкт-Петербургский гос. ин-т сервиса и экономики. – СПб.: Издательство СПбГИСЭ, 2001. – 171с. 9. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб.пособие.-М: Нолидж,1996.-312 с. 10. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие для студ. – 3-е изд., стер. – Мн.: Новое знание, 2003. – 496 с. 11. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие. – М.: ООО "Новое знание", 2004. – 253 с. 12. Дурович А.П., Кабушкин Н.И., Сергеева Т.М., Бирицкая Н.М., Бондаренко Г.А. Организация туризма: Учеб. пособие для студ. вузов / Н.И. Кабушкин (ред.), А.П. Дурович (ред.). – Мн.: ООО "Новое знание", 2003. – 630 с. 13. Заставний Ф.Д. Географія України . – К., 2004 14. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. – 3-е изд., испр. – Мн.: ООО "Новое знание", 2002. – 409 с. 15. Качан В. Розміщення продуктивних сил України. – Забродський, 1997. 16. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 491 с. 17. Киев: энциклопедический справочник., под ред. А.В. Кудрицкого, К., 2006 18. Київ туристичний: Путівник, Держінфотур, 2005 19. Кокошко С. Економіка України. – К., 1997. 20. Мальська М.П.,Худо В.В.,Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч.посібник.-К.: ЦУЛ,2004 .-272 с 21. Ополченов И.И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2003. – 187 с. 22. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство:Навч.посібник для вищих навч.закладів культури і мистецтв III-IV рівнів екредитації .-К.:Альтерпрес,2003 .-352 с. 23. Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичноі пам'яті народу засобами туризму. Всеукраїнська науково-практична конференція (Вересень 1994р.): Тези доповiдей та повiдомлень,Ч.1 .-К.;Косiв, 2004 .-125 с. 24. Розміщення продуктивних сил, за редакцією В.В.Ковалевського, Київ, «Знання», 1998. 25. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч.посібник. - К.:Рокор, 2005 .-197 с. 26. Туризм в Україні: Статистический бюлетень .-К.:Держінфотур,2006 .-30с. 27. Туристский терминологический словарь: Спр.-методич.пособие /Авт.-сост.И.В.Зорин,В.А.Квартальнов .-М.:Советский спорт,2004.-664 с. 28. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навч.посібник для студентів,аспірантів,викладачів.-К.:Дніпро,2000 .-155 с. 29. Чечель А.О. Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецька держ. академія управління. – Донецьк, 2004. – 20 с. 30. Чудновский А.Д.,Агеева О.А., Кормишова А.В.,Расихина Л.Ф. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник/Под ред.А.Д.Чудновского.- М.:ТАНДЕМ;ЭКМОС, 2004 .-352 с. 31. Шаблий О.И. Социально-економическая география Украины. – К., 2002 32. www.oldkyiv.org.ua 33. http://www.interesniy.kiev.ua 34. uk.wikipedia.org
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)