Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Державне управління»Державне регулювання економіки»

Видавнича справа поліграфія і книжкова торгівля як галузь соціально-культурної сфери: інноваційні технології управління

Карточка работы:56561б
Цена:
Тема: Видавнича справа поліграфія і книжкова торгівля як галузь соціально-культурної сфери: інноваційні технології управління
Предмет:Державне регулювання економіки
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Адміністративний менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:Вступ 2 Розділ 1. Видавнича справа поліграфія і книжкова торгівля як галузь соціально-культурної сфери 5 1.1. Організаційні форми видавництв та видавничих структур 5 1.2. Аналіз ринку поліграфічних послуг, видавничої справи та книжкової торгівлі 11 Розділ 2. Правові аспекти регулювання видавничої справи та книжкової торгівлі 16 2.1. Цілі видавничої справи, суб’єкти та об’єкти 16 2.2. Законодавче регулювання видавничої справи 19 Розділ 3.Аналіз видавничої діяльності підприємства на прикладі підрозділу „Українська Поліграфічна група” ТОВ „Поліграфімпорт”. 22 3.1. Економічна оцінка діяльності фірми і конкурентів 22 3.2. Аналіз конкурентного середовища фірми та його вплив на управління діяльністю підприємства 35 Висновки 46 Список використаної літератури 48
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Із середини 90-х років більшість українських поліграфічних компаній купували досить прості машини. Після дефолта, коли внутрішній ринок залишили західні виробники, то найбільш різкий ріст позначився на ринку дорогого комбінованого устаткування. В даний час знову усе більш зростає попит на машини середнього класу. Найбільш активна фаза формування українського ринку припала на 1999-2001 року. До цього часу в силу невисоких фінансових можливостей українські компанії купували недорогі машини з можливістю печатки в 4-6 кольорів. Тоді цього було цілком достатньо, тому що попит на поліграфічну продукцію тільки формувався. Згодом український ринок залишили західні виробники продуктів харчування. Вітчизняні компанії одержали гарний шанс зайняти залишені "без бою" позиції, але для цього було необхідно, принаймні, красиво упакувати свою продукцію, щоб вона виглядала на рівні західної. Виробники етикеток і упакування відреагували дуже оперативно і з 2000 року почали активно купувати дуже дорогі 8-10-секційні комбіновані машини з декількома трафаретними й оздоблювальними модулями. Вартість таких машин досягає чи навіть перевищує мільйон євро, що для поліграфічного устаткування дуже висока ціна. Коли в минулому видавництва випускали в світ книги, які вони самі вважали вартими прочитання, і пропонували книгарям їхній асортимент, виходячи дуже великою мірою з власних уявлень, то тепер вони чимраз більше вважають себе активними учасниками ринку. Видавництва вивчають побажання, потреби та інтереси своїх клієнтів і намагаються спрямуванням і добором книжкової продукції, задовольняти попит покупців. Чимраз більше видавництв намагаються знайти своє місце в ринку і вибудовують свою програму та організаційну структуру саме до нього. На сьогоднішній книжковий ринок впливають такі фактори: 1. Конкуренція у виробництві споживчих товарів — отже, і в “книжковій промисловості” — стає дедалі жорсткіша. 2. Книга для багатьох утратила свою самостійну цінність і зазнає дедалі гострішої конкуренції з боку інших засобів інформації та розваг. 3. Тиск витрат на підприємство. 4. Попит дуже великою мірою вже задоволений. дійти до нових потенційних читацьких верств надто важко — а ще важче їх утримати. 5. Площа полиць у торговельних приміщеннях обмежена, і за цей “життєвий простір” між видавництвами точиться гостра боротьба. Все це веде до чіткої професіоналізації видавничої справи й кінець кінцем призводить до того, що підприємство може вирости, лише завдавши збитків конкурентам. Видавництвам потрібно завжди знати які співвідношення ціни, якості, сервісу й обсягу продажів існують на ринку, які його тенденції й обсяги, що починають конкуренти, у чому вони сильніше або слабкіше. Перед тим, як витрачати чималі гроші на рекламу, непогано б зрозуміти, а чи буде ефект від неї. Якщо підприємство збирається розширюватися в регіони, то необхідно завжди знати положення в кожнім з них. Вона сформувалась як відповідь на удосконалення та ускладнення збутової діяльності в умовах нарощування обсягів виробництва продукції. Це означає, що на зміну "ринку продавця" прийшов "ринок покупця", тобто тепер необхідно виробляти саме ті товари, які погодиться купувати споживач. В основу розвитку виробництва закладають дані, які одержують у результаті вивчення різних ринкових сегментів, окремих груп населення, підприємств тощо, яким буде адресовано нову продукцію. Виробництво та збут в умовах "ринку покупця" і становить зміст маркетингової діяльності. Предметом дослідження даної роботи виступає маркетингова діяльність підприємства. Мета даної роботи – визначити сутність і зміст видавничої справи та вплив державного регулювання на діяльність видавництв. Для досягнення мети роботи були поставлені наступні завдання: • Розглянути сутність та необхідність управління видавничою діяльністю, • З’ясувати сутність видавничої діяльності, • Провести аналіз виробничої діяльності на підприємстві, що займається видавничою діяльністю. Об'єктом дослідження виступає підрозділ „Українська Поліграфічна група” ТОВ „Поліграфімпорт”. Для написання роботи була використана методична, наукова та учбова література провідних вітчизняних та зарубіжних економістів та маркетологів.
Объём работы:
45
Выводы:Видавнича справа - це сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції. Складовими частинами видавничої справи є: • видавнича діяльність - сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції; • виготовлення видавничої продукції - виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами; • розповсюдження видавничої продукції - доведення видавничої продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами. Відносини у сфері видавничої справи регулюються Законом України «Про видавничу справу», Конституцію України, законами України "Про інформацію", "Про авторське право і суміжні права", "Про державну таємницю", "Про підприємництво", іншими нормативно-правовими актами. Державна політика у видавничій справі визначається Верховною Радою України і ґрунтується на принципах дотримання свободи у видавничій справі, протидії її монополізації, зміцнення матеріально-технічних, організаційних, правових і наукових засад видавничої справи, гарантії соціального і правового захисту її працівників. Державна політика у видавничій справі спрямовується на підтримку розвитку національного книговидання, наповнення україномовними виданнями ринку, фондів бібліотек, забезпечення потреб навчальних і наукових закладів, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органів, підприємств, установ і організацій необхідними виданнями державною мовою. Державна політика підтримки культур національних меншин у видавничій справі здійснюється через відповідні органи виконавчої влади із залученням національно-культурних товариств. Особливості та сутність видавничої діяльності розглянуто на прикладі підприємства ТОВ „Поліграфімпорт”. ТОВ „Поліграфімпорт” - одна з лідируючих компаній в Україні із продажу поліграфічного устаткування, видаткових матеріалів і наданню сервісних послуг.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України 2. Закон України «Про видавничу справу». ВВР – 1997. №32 3. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 № 2460-XII 4. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23.04.1991 № 987-XII 5. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII 6. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 № 3855-XII 7. Сороко Л. М. Основы голографии и когерентной оптики.- М.: Наука, 1971, 616 с. 8. Строук Д. Введение в когерентную оптику и голографию. Пер. с англ.- М.: Мир,1967, 320 с. 9. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга. 2002. 10. Азоев Г.Л., Челноков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО “Типография НОВОСТИ”, 2001. 11. Ансофф Игорь. Новая корпоративная стратегия.- СПб.: Питер Ком, 1999.- 416 с. 12. Белошапка В.А., Загородний Г.В. Стратегическое управление: принципи международной практики: Учебник.-К.:Абсолют-В,1998.-352 с. 13. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.-М.:ИВЦ "маркетинг", 1997. 14. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов.-М.: Русская деловая литература,1998.-768 с. 15. Малаева Т. Оценка конкурентоспособности фирм. (Методический подход) // Бизнес Информ. 1998. №17- 18 16. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций.- М.:ИНФРА-М; Новосибирск, 1999.- 287 с. 17. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров. Модуль 4. – М.: Инфра-М, 2000. 18. http://www.hologr.com
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (84)