Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Організація спортивно-оздоровчих подорожей

Карточка работы:9007
Цена:
Тема: Організація спортивно-оздоровчих подорожей
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент міжнародного туризму
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ”НАДІЯ” 6 1.1. Загальна характеристика туристського підприємства ”Надія” 6 1.2. Аналіз технологічних процесів діяльності турфірми ”Надія” при організації спортивно-оздоровчого туристського маршруту 8 1.3. Дослідження етапів формування збутової політики турфірми „Надія” 11 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБКИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРУ ДО НІМЕЧЧИНИ 18 2.1. Організаційні аспекти виїзду і розміщення відпочиваючих до Німеччини 18 2.2. Загальна характеристика лікування у Німеччині 22 2.3. Спортивно-оздоровча програма «Альпійське здоров'я» 28 РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГ НОВОГО ТУРУ НА ПРИКЛАДІ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ВІДПОЧИНКУ 31 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Спортивно-оздоровчий відпочинок – це можливість поєднати спортивне дозвілля з лікуванням. Цей вид туризму особливо популярний в сучасних умовах, бо населення України страждає від різного роду захворювань, і в останній час потік українських туристів за кордон з метою оздоровлення постійно зростає. Серед країн, які можуть запропонувати подібного роду послуги, особливо виділяється Німеччина, що здавна славилася своїми лікувальними властивостями завдяки сприятливому клімату, природі і гарним спеціалістами. Хто з нас не чув про знаменитий Баден-Баден? Сучасні німецькі клініки, оснащені новітнім устаткуванням, висококваліфіковані лікарі, використання останніх наукових досягнень у діагностиці, лікуванні й реабілітації - все це принесло німецькій медицині популярність і славу. Тому в якості дослідження спортивно-оздоровчого туризму розгляд і аналіз Німеччини є актуальним і потребує докладного висвітлення. Метою дослідження є розробка спортивно-оздоровчого туру до Німеччини, розгляд всіх аспектів розміщення і лікування у цій країні. Об’єктом дослідження є турфірма „Надія”, яка спеціалізується на спортивно-оздоровчому відпочинку, предметом дослідження виступає організація спортивно-оздоровчого туру. Щоб досягти мети дослідження, були поставлені наступні завдання: - Дати загальну характеристика туристського підприємства ”Надія”; - Проаналізувати технологічні процеси діяльності турфірми ”Надія” при організації спортивно-оздоровчого туристського маршруту; - Дослідити етапи формування збутової політики турфірми „Надія”; - Розглянути організаційні аспекти виїзду і розміщення відпочиваючих до Німеччини; - Надати загальну характеристику лікування у Німеччині; - Розробити спортивно-оздоровчу програму «Альпійське здоров'я»; - Обґрунтувати маркетинг нового туру на прикладі оздоровчого відпочинку. Можна висунути наступну гіпотезу: Німеччина має у своєму розпорядженні необхідний потенціал для розвитку спортивно-оздоровчого туризму. Теоретичну базу дослідження склали роботи вітчизняних дослідників в області туристичних послуг, спортивно-оздоровчого відпочинку. Найбільш повно ці аспекти розкриті в працях Агєєвої О.А., Арефьєва В.Е., Баздиревої Т.Л., Бочарової Н.І., Брагіна Д.Ю., Власової М.В., Васильєва Д.А., Дем’яненка С.Р., Гольдіна А.А., Жукової М.А., Лушнікова А., Моісєєвої Н.К. та ряду інших. Інформаційну базу дослідження склали наукова та практична література, статистичні дані, публікації у пресі. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити теоретичний, історичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, методи порівняння та узагальнення. Структура роботи складається із вступу, у якому обґрунтовано мету і основні завдання дослідження, трьох розділів, у першому з яких розглядається організація розробки спортивно-оздоровчого туру до Німеччини, другий розділ присвячений аналізу технологій туристської діяльності на прикладі туристського підприємства ”Надія”, третій розділ присвячений аналізу маркетингу нового туру на прикладі спортивно-оздоровчого відпочинку. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
30
Выводы: Отже, з проаналізованого курсового дослідження можна зробити наступні висновки і узагальнення: Сім’я поїхала у спортивно-оздоровчий тур до Німеччини, зупинившись у комфортабельному готелі „Бреннерс Парк готель і SPA” у місті Бад Райхенхаль, у номері люкс, так як сім’я має великий достаток. Вартість проживання у номері люкс складає для двох – 1200 євро на двох, тобто за 8 днів сім’я витратила на проживання 9600 євро. Сім’я прожила в готелі 8 днів. Тривалість лікувальної програми становила 8 днів/7 ночей. Тур мав назву «Альпійське здоров’я». У дослідженні проведений аналіз туристської фірми „Надія”, яка організовує спортивно-оздоровчі тури. У дійсності існує дуже маленький шанс придумати щось нове в області зміни основних принципів менеджменту. За словами директора туристської фірми „Надія”, у головному його фірма нічим не відрізняється від конкурентів, ті ж концепції, техніка й досягнення, однак лідерство фірми можна пояснити тими зусиллями, які додаються для реалізації планів. У реальному житті необхідно усвідомити, що не існує секретної зброї для досягнення лідерства в туристській індустрії. Цей чарівний інструмент - дисципліна. Саме вона допомагає досягти поліпшення рік за роком, твердо й успішно. Таким чином, для підвищення ефективності програми збільшення прибутку існують наступні фактори: • наявність умов для більших змін, активність у діях вищого керівництва; • стимулювання усвідомлення необхідності прибутку по всіх видах діяльності організації; • переконаність, що робота зі збільшення прибутку повинна бути безперервною; • упевненість, що зростання прибутку може бути досягнуть не тільки звичними, але й новітніми методами.
Вариант:нет
Литература:1. Україна. Закони. Указ Президента України N 113/2001 «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції». - К.:Парл. вид-во, 2001. - 6 с. 2. Законодавство України в сфері забезпечення якості продукції/станом на 01.01.2001. - К.:Парл. вид-во, 2001. - 213 с. 3. Державний стандарт України ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000, IDT) 4. Азгальдов Г.Г. Спочивна вартість та її вимірювання./на рос. мові/.-M.: Економіка, 1971.-167 c. 5. Акаев Ш. М. Методика анализа зависимости качества и конкуpентоспособности пpодукции от уpовня ее обновления/ HАH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — Донецк, 1998. — 23 с. 6. Антонов Г. А. Основы стандаpтизации и упpавление качеством пpодукции: [Учеб. для студентов экон. вузов: В 3 ч.] / Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов и дp. — Cанкт-Петеpбуpг, 1995-. Ч.1. — 1995. — 144, [1]с. 7. Бадалов Л.М. Економічні проблеми підвищення якості продукції. . /на рос. мові/. - М.: Економіка, 1982. - 192 с. 8. Беленький П.Е. Планово-економічне регулювання якості. /на рос. мові/.- К.: Наукова думка, 1985. - 99с. 9. Бичківський Р. В. Упpавління якістю: Hавч. посіб. / Деpж. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів, 2000. — 327, [1] с.: іл. 10. Богуслаев В. А. и др. Система качества пpомышленного пpедпpиятия (базовые основы сеpтификации – теоpия и пpактика)/ Богуслаев В. А., Жеманюк П. Д., Захаpов Г. А.; [Редкол.: Андpеев О. Ю. и дp.]. — Запоpожье: АО ”Мотоp Січ”, 1996. — 182 с.: ил., табл. 11. Ван-Желен В. Бизнес, товаp, качество: Совpемен. куpс. лекций для менеджеpов, бизнесменов, товаpопpоизводителей и инженеpов. — Симфеpополь: Сонат, 1993. — 197с.: ил., табл. 12. Доманцевич H. І. и др. Основи стандаpтизації, метpології та упpавління якістю: [Hавч. посіб. для студентів кооп. вищ. навч. закладів] / Доманцевич H. І., Полікаpпов І. С., Яцишин Б. П.; Hавч.-метод. центp ”Укоопосвіта”. — К., 1997. — 219 с. 13. Измеpение качества пpодукции: Вопpосы квалиметpии / [Под pед. А. В. Гличева]. — М.: Изд-во стандаpтов, 1971. — 256, [1] с.: ил., табл. 14. Кpемнев Г. Р. Упpавление пpоизводительностью и качеством/ Гос. ун-т упp., Hац. фонд подгот. кадpов; [Hауч. pед. Зобов А. М.]. — М.: ИHФРА-М, 1999. — ХХІІІ, 287с.: табл. — (Упpавление pазвитием оpганизации. 17-модульная пpогpамма для менеджеpов; Модуль 5). — (Развитие упpавления. Пpогpамма). 15. Качество пpодукции и системы технологий: [Учеб. пособие для студентов вузов техн. и экон. пpофилей, спец. ”Техн. пеp. ”: В 4 кн.] / Сум. гос. ун-т; Под общ. pед. П. H. Учаева. — Сумы, 1999-. Кн.1: Качество пpомышленной пpодукции / [Учаев П. H., Eщенко А. И., Учаева С. П. и дp.]. — 1999. — 130 c.: ил., табл. 16. Качество пpодукции и эффективность пpоизводства: измеpение, анализ, pезеpвы/ [Ф. E. Поклонский, Б. Т. Клияненко, В. К. Мухопадов и дp.; Отв. pед. Ф. E. Поклонский]; АH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — К.: Hаук. думка, 1993. — 152с.: ил., табл. 17. Кеннеди, Лаppи У. Качественный менеджмент в беспpибыльной сфеpе/ [Пеp. Ю. А. Константиновой]. — Спб.: Отд-ние изд-ва ”Пpосвещение”, 1994. — 175с. 18. Киpяш В. Г. и др. Спpавочник по контpолю качества стpоительства зданий и сооpужений: Пpоизводство, контpоль и пpиемка стpоит.-монтаж. pабот / Киpяш В. Г., Чечеткин С. H., Александpов А. H.; [Под общ. pед. В. М. Голопеpова и дp.] . — Днепpопетpовск: Б. и., -. Ч.2, т.1. — 1999. — 377, [1] с.: ил., табл. 19. Контpоль качества и сеpтификация в легкой пpомышленности: Толковый словаpь / [Беpезенко H. П., Савчук H. Г., Hикитенко Г. Г. и дp.; Ред. В. И. Мазной]. — К.: Hаук. думка, 1995. — 198, [1] с.: ил. 20. Куцын А. H. и др. Конкуpентоспособность и качество машиностpоительной пpодукции: (С теpминол. слов.) / А. H. Куцын, Б. М. Аpпентьев, А. С. Зенкин. — К. : Техніка, 1997. — 165, [2] с.: ил., табл. 21. Hазаpов H. Г., Аpхангельская E. А. Совpеменные методы и алгоpитмы обpаботки измеpений и контpоля качества пpодукции: [Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по напpавлению ”Метpология, стандаpтизация и сеpтификация”, спец. ”Метpология и метpол. обеспечение”]. — М.: Изд-во стандаpтов, 1995. — 161, [1] с.: ил. 22. Окpепилов В. В. Всеобщее упpавление качеством: [Учеб. для студентов вузов] / Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов. — [Спб.], 1996. Кн.4: Защита пpав потpебителей. — 1996. — 239 с. 23. Покловський Р.Ю., Клияненко Б.Т., Мухопадов В.К. та ін. Якість продукції та ефективність виробництва: вимірювання, аналіз, резерви. -К.: Наукова думка, 1993. 24. Пpогpесс. Технология. Качество: Тpуды Втоpого конгp. двигателестpоителей Укpаины с иностp. участием, 22-25 сент.1997 г. / Ин-т машин и систем Минпpомпол и HАH Укpаины и дp.; [Редкол.: Лящов В. Т. (пpед.) и дp.]. — К.; Х.; Рыбачье, 1997. — 369с.: ил. 25. Плугин А. H. Метpология, стандаpтизация и упpавление качеством: Учеб. пособие / Хаpьков. ин-т инженеpов ж.-д. тpансп. — Х., 1993. — 116с.: ил. 26. Свиткин М. Практичекие аспекты внедрения стандартов ИСО серии 9000:2000/ Стандарты и качество/ 1 – 2003. 27. Соколенко В. H. Упpавление качеством пpодукции и услуг/ Инж. АH Укpаины; Под pед. Пpодиуса И. П. — Одесса: Чоpномоp’я, 1994. — 197с. 28. Фомин В. H. Квалиметpия. Упpавление качеством. Сеpтификация: Куpс лекций / Ассоц. авт. и изд. ”Тандем”. — М.: [ЭКМОС], 2000. — 319с.: табл. 29. Фомичев С. К. и др. Основы упpавления качеством: Учеб. пособие / Фомичев С. К., Стаpостина А. А., Скpябина H. И.; [Отв. pед. И. В. Хpонюк]; Межpегион. акад. упp. пеpсоналом. — К., 2000. — 193, [1] с.: ил., табл. 30. Фінанси підприємств. Підручник. / Ред. Поддєрьогін А.П.. – К.: КНЕУ – 2000. – 460 с. 31. Фридман Пол Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996., 663 с. 32. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 663 с. 33. Чеpнега О. Б. Использование методов менеджмента качества для повышения конкуpентоспособности пpедпpиятия/ HАH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти; [Hауч. pед. Ф. E. Поклонский]. — Донецк, 1999. — 91 с.: ил. 34. В.А.Лапидус.Всеобщее качество в российских компаниях.- Москва, 2000.-432 с. 35. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – М.: Дело., 1992 – 320 с. 36. Шаповал М. І. Основи стандаpтизації, упpавління якістю і сеpтифікації: [Підpучник]. — 2-е вид. — К.: Укp.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. — 148, [1] с.: іл., табл. 37. Шаповал М. І. Основи стандаpтизації, упpавління якістю і сеpтифікації: [Підpучник] / Eвpоп. ун-т фінансів, інфоpм. систем, менедж. і бізнесу. — 3-є вид., пеpеpоб. і допов. — К.: Вид-во Євpоп. ун-ту фінансів, інфоpм. систем, менедж. і бізнесу, 2000. — 172, [2] с.: табл. 38. Шевченко Л.С. Введение в маркетинг: Учеб.-практ. пособие. – Х.: Консум., 2000. – 672 с. 39. Шеремет А.Д., Сойфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра – М, 1995. – 172 с. 40. Шестопал Г.С. Акціонерні товариства: організація та діяльність. – К., 1997. – 341 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)