Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Структура та зміст бізнес-плану

Карточка работы:41191ф
Цена:
Тема: Структура та зміст бізнес-плану
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджмент організації
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Економічний Інститут Менеджменту
Содержание:Вступ 3 1. Зміст та функції бізнес-плану 4 2. Структура бізнес плану 6 Висновки 17 Список використаної літератури 18
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Виникнення будь-якої підприємницької ідеї (чи то створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже наявного) ставить багато різноманітних запитань: хто є конкретним споживачем, який ринок продукту підприємства, які кошти необхідні для реалізації проекту, чи виправдовує себе проект економічно та ін. Задля визначення цих аспектів і складають бізнес-план. Чи можна обійтися без бізнес-плану? Для відповіді на це питання звернемося до досвіду підприємницької діяльності. Вітчизняна практика засвідчила, що засновники багатьох підприємств, які виникли в період перебудови, підійшли до їх створення неусвідомлено. Легкість, з якою створювались підприємства на початку 90-х років минулого століття, пояснюється передусім низьким рівнем внесків у статутний капітал, що зумовило невисоку професійну відповідальність підприємців за свій бізнес. Крім того, на початку діяльності підприємство часто не було забезпечене ні відповідною технологією, ні фінансами. Вироблення концепції та стратегії розвитку бізнесу підприємці зазвичай розпочинали на другому етапі, що підтверджує відсутність напрацювань у бізнес-плануванні. Внаслідок цього 10–15% від загальної кількості зареєстрованих підприємств досить тривалий час числилися «мертвими» (що не займаються господарською діяльністю) і зрештою оголошували про свою самоліквідацію. Необхідність розробки бізнес-плану пояснюється ще й тим, що ризик банкрутства для знову створених підприємств, особливо в перші 3–5 років, значний. Про це свідчить і міжнародна практика. Тому вміння складати бізнес-план в умовах сучасної економіки — це досить актуальне завдання.
Объём работы:
14
Выводы:Таким чином бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві найважливіші функції: 1) зовнішню — ознайомити різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї; 2) внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) — опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту. Отже, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план — це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства; це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту. Поза сумнівом, що розробка бізнес-плану — це трудомістка процедура, яка потребує тривалого часу. Водночас ця процедура досить корисна з погляду управління підприємством, адже бізнес-план чітко і детально описує процес функціонування фірми, показує, як її керівники планують досягти мети. Добре розроблений бізнес-план допомагає підприємству зміцнити, завойовувати нові позиції на ринку, сприяє залученню необхідних фінансових ресурсів і відповідає на питання, чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу і чи принесе вона прибуток? Бізнес-план допомагає передбачати майбутні проблеми і зрозуміти, чи переборні вони, що потрібно зробити для їх вирішення.
Вариант:3
Литература:1. Бізнес-планування – як основа розвитку підприємства (методичні матеріали до консультацій та семінарів з питань підприємницької діяльності) Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2006 рік 2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва. Київ: Вища школа, 2003, 719 с. 3. Людмила ШТЕФАН, Вікторія КОШЕЛЄВА Бізнес-план як складова функціонування підприємства // персонал, № 10/2007 4. http://www.rfpp.lviv.ua/ - регіональний фонд підтримки підприємництва у Львові
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)