Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Податкова накладна

Карточка работы:98751
Цена:
Тема: Податкова накладна
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:
Содержание:Вступ 3 Податкова накладна 4 Висновки 12 Список використаної літератури 13 Додаток 14
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Основною одиницею офіційно-ділового стилю є документ. Документи використовуються в різних сферах людської діяльності. Одним із напрямком використання документів являється сфера бізнесу. Організація діловодства істотно впливає на оперативність, еко¬номічність і надійність функціону¬вання апарату управління органі¬зації чи установи, організаційну культуру. Управлінські документи суб'єкта діловодства повинні відповідати уніфікованим формам документів, встановленим національними стандартами, іншими нормативно-правовими актами, що містять вимоги до побудови форм, правилами створення документів. Саме тому питання правильного оформлення первинних документів являється актуальним для будь-якого підприємства. Метою даної роботи є вивчення особливостей складання податкових накладних. Податкова накладна – це документ, який призначений для документування нарахування податкових зобов‘язань з ПДВ. Податок на додану вартість є одним з податків, які формують дохідну частину державного бюджету України. Облік цього податку регламентований Законом України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 року з наступними змінами і доповненнями. В цьому законі зазначаються платники податку, об’єкти оподаткування, ставки податку, порядок його обчислення та сплати тощо.
Объём работы:
10
Выводы:Первинний облік податку на додану вартість ведеться в податкових накладних. Податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом, за допомогою комп'ютера або іншим методом. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі і якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість. Порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру книги реєстрації податкових накладних. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов'язань з продажу товарів, (робіт, послуг) продавця у книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг). Копія податкової накладної залишається у продавця товарів (робіт, послуг) як звітний розрахунковий податковий документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань із сплати податку. Порядок складання податкової накладної регулюється Наказом ДПА „Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення” N 165 від 30.05.97 (останні зміни внесено Наказом ДПА № 244 від 30.06.2005). У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону „Про податок на додану вартість” постачальник товарів (послуг) виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про податок на додану вартість” вiд 03.04.1997 № 168-97-ВР 2. Наказом ДПА „Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення” N 165 від 30.05.97 (останні зміни внесено Наказом ДПА № 244 від 30.06.2005); 3. Глуцик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник.— К.: А.С.К., 2002. 4. Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г. Податковий облік. Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка. 2005. – 328 c. 5. Кавторева Я. Документообіг: організація та ведення. – 4-те вид., перероб і доп. – Х.: Фактор, 2003 – 184 с. 6. Податок на додану вартість. - Д.: Баланс-Клуб, 2004. - 110 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)