Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Практика в МінФін України

Карточка работы:9009
Цена:
Тема: Практика в МінФін України
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінансове право
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Державної Податкової Служби України (НУДПСУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Міністерство фінансів України як основний орган управління фінансовою діяльністю держави 5 1.1.Структура, функції, завдання Міністерства фінансів України 5 1.2.Діяльність і повноваження Міністерства фінансів України 10 Розділ 2. Юридичний департамент Міністерства фінансів України 12 2.1 Структура, повноваження, цілі і завдання юридичного департаменту 12 2.2 Практична діяльність відділів юридичного департаменту 19 Розділ 3. Охорона праці в Міністерстві фінансів України 25 Висновки 27 Список використаної літератури 29 Додатки 30
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, випуску та проведення лотерей, розроблення та виробництва голографічних захисних елементів. Міністерство фінансів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням. Міністерство фінансів України організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України. Виробнича практика проходилась у Юридичному Департаменті Міністерства Фінансів України. Об’єкт дослідження: Юридичний Департамент Міністерства Фінансів України. Предмет дослідження: організація роботи Юридичного Департаменту Міністерства Фінансів України. Мета практики: розглянути особливості роботи Юридичного Департаменту Міністерства Фінансів України, набути теоретичних та практичних навиків роботи Юридичного Департаменту. Після проходження виробничої практики студент повинен закріпити теоретичні знання, набуті в ході навчання використанням практичних навиків під час проходження практики. Мета роботи визначає основні завдання проходження виробничої практики: • вивчити функції Міністерства фінансів України; • проаналізувати структуру Міністерства фінансів України; • дослідити основні завдання Міністерства фінансів України; • вивчити структуру Юридичного Департаменту Міністерства Фінансів України; • проаналізувати цілі і завдання Юридичного Департаменту Міністерства Фінансів України; • дослідити практичну діяльність Юридичного Департаменту Міністерства Фінансів України; • вивчити практичні аспекти організації охорони праці в Міністерстві фінансів України. Інформаційною базою для написання звіту про проходження виробничої практики послужили нормативно-правові акти про діяльність Міністерства фінансів України, посадові інструкції та положення відділів Юридичного Департаменту Міністерства фінансів України, звіти про діяльність Юридичного Департаменту, інформація з офіційного сайту Міністерства фінансів України тощо.
Объём работы:
25
Выводы:В ході проходження практики в Юридичному Департаменті Міністерства фінансів України було з’ясоване наступне: Юридичний департамент Міністерства Фінансів України має наступну структуру. 1.Відділ координації законопроектної роботи Міністерства є структурним підрозділом Юридичного департаменту Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується і координується директором Департаменту. Відділ здійснює координацію законопроектної роботи Міністерства шляхом формування плану законопроектної роботи Міністерства та звіту про його виконання, участі у підготовці і розгляді законопроектів, що розробляються та погоджуються Міністерством. 2.Відділ претензійно-позовної роботи є структурним підрозділом Юридичного департаменту Міністерства фінансів України , діяльність якого спрямовується і координується директором Департаменту. Відділ забезпечує представлення в установленому законодавством порядку інтересів Міністерства в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у Міністерстві. 3.Відділ договірно-правової роботи є структурним підрозділом Юридичного департаменту Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується і координується директором Департаменту. Відділ здійснює правове забезпечення діяльності Міністерства шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування та додержання вимог законодавства працівниками Міністерства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків. Слід відмітити, що до претендентів на посаду юриста Юридичного Департаменту Міністерства фінансів України висуваються наступні вимоги: претендент на посаду повинен знати Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності Міністерства фінансів України; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти. На основі аналізу практичної діяльності Юридичного департаменту слід зробити висновок про відмінну роботу Юридичного департаменту. Всі завдання виконуються вчасно та в повній мірі. Таким чином, під час проходження практики були вивчені нормативно-правові акти, що розробляються Міністерством фінансів України. Проходження практики в Юридичному департаменті надало можливість проаналізувати діяльність департаменту та міністерства фінансів, дослідити механізм вирішення звернень громадян з різних причин. Отже, виробнича практика навчила користуватися теоретичними навиками, здобутими у процесі навчання, при вирішенні практичних завдань, робити обґрунтовані висновки та приймати виважені рішення при розгляді того чи іншого звернення громадян.
Вариант:нет
Литература:Конституція України від 28.06.1996 http://www.minfin.gov.ua/ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВА від 27 грудня 2006 р. N 1837 „Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України” НАКАЗ „Про затвердження Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік” НАКАЗ „Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку” Звіт про результати роботи Міністерства фінансів України за ІV квартал 2006 року та 2006 рік
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)