Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Контрольна робота по організації виробництва за 4 курс КНЕУ

Карточка работы:1295
Цена:
Тема: Контрольна робота по організації виробництва за 4 курс КНЕУ
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджер організації
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача №1 Скласти нормативний баланс робочого часу, розрахувати можливе підвищення продуктивності праці на основі обробки даних таблиці фактичного балансу: Індекс Види робіт Витрати часу, хв. Тпз Інструктаж налагодження устаткування 32 Топ Оперативний час 297 Торг Організаційне обслуговування робочого місця 34 Ттех Технічне обслуговування робочого місця 15 Твоп Відпочинок та особисті потреби 42 Тпр Нормовані перерви з організаційно-технічних причин 10 Тент Перерви, що зумовлені недоліками у технології та організації виробництва 32 Тптд Втрати, що виникли з причин порушення трудової дисципліни 18 Разом 480 Норматив часу на відпочинок та особисті потреби складає 7%, час на організаційно-технічне обслуговування робочого місця – 6% від оперативного часу. Задача №2 Визначити виробничий цикл та терміни запуску у виробництво партії деталей за послідовного, паралельно-послідовного та паралельного сполучення операцій за умов, які зазначені в таблицях 1 та 2. Таблиця 1 Величина партії деталей по варіантах Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Величина партії, шт. 200 220 180 190 240 310 270 280 250 260 Таблиця 2 Норми штучного часу по операціях № операції 1 2 3 4 5 6 7 8 Норми часу,хв. 12 18 12 20 24 10 24 9 Кількість одиниць устаткування, шт. 1 2 1 2 2 1 2 1 Задача №1 Передбачається організувати транспортування виробів із складального цеху на склад готової продукції на відстані 400 м. За технічними вимогами транспортування виробів повинно здійснюватися на електрокарах у спеціальних піддонах. Маса одного виробу - 25 кг, на піддоні вміщуються 8 виробів. Вантажопідйомність електрокару - 0,5 т, середня технічна швидкість - 4 км/год. Середній час вантажно-розвантажувальних робіт - 15 хвилин. Коефіцієнт використання електрокара в часі - 0,9. Середньодобовий вантажообіг - 60 т. Режим роботи - у дві зміни по 8 год. кожна. Визначити вид маршруту, необхідну кількість електрокарів та коефіцієнт їх завантаження. Задача №2 На підприємстві розробляється виробнича програма. Вона складає відповідно за типорозмірами виробів А – 45 000 штук, Б – 28 000 штук, В - 33000 штук. Перевідні енергетичні коефіцієнти по заготівельному виробництву для цих виробів прийняти такі: kA = 1, kБ = 1,5, kВ = 1,4. Норма витрат електроенергії у заготівельному виробництві – 80 кВт/год на виріб А. Сумарна установлена потужність енергоприймачів - 25 тис. кВт. Витрата енергії у цехах допоміжного виробництва складає 30% від витрат енергії на технологічні цілі в основному виробництві. Дійсний річний фонд часу роботи устаткування в механічному виробництві – 395 год. Коефіцієнт, що враховує нерівномірність роботи устаткування за потужністю kПТ = 0,6; коефіцієнт, що враховує нерівномірність роботи устаткування за часом kГОД = 0,8; коефіцієнт корисної дії η1 = 0,8; коефіцієнт, що враховує втрати в мережі, η2 = 0,9. Визначити планові річні витрати на електроенергію підприємства. Задача №1 На заводі річна програма випуску фланцю складає 50000 штук Норма витрат матеріалу на виготовлення одиниці виробу складає 730 г міді. Передбачена щоквартальна поставка міді в центральний матеріальний склад заводу. Страховий (мінімальний ) запас міді встановлений на 20 днів. На рік за режимом роботи складу передбачено 255 робочих днів. Мідь на складі зберігається на підлозі у штабелях. Допустима маса вантажу на 1 м2 площі підлоги - 2 т. Визначити загальну площу складу, якщо коефіцієнт її використання складає 0,65. Задача №2 Передбачається здійснювати обробку валу масою 28 кг на потокової лінії, змінне завдання якої складає 160 штук. Режим роботи лінії встановлено в дві зміни тривалістю 8 год. кожна. Регламентовані перерви передбачені в розмірі 15% від тривалості зміни. Обладнання, яким комплектується лінія має середню габаритну довжину - 1,5 м. Технологічний процес і норми часу на операції дані в таблиці: Номер операції 1 2 3 4 5 6 7 Норма часу, хв. 5,4 14,7 8,2 5,7 3,0 11,0 5,6 Необхідно визначити: такт лінії, кількість робітників та одиниць устаткування (робочих місць), ступінь їх завантаження, вибрати тип і визначити основні параметри конвеєру, визначити тривалість циклу обробки деталей.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Задача №1 2 Задача №2 4 Задача №1 6 Задача №2 9 Задача №1 11 Задача №2 13
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)