Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Контрольна робота по фінансам підприємства за 1 курс КНУТД

Карточка работы:12962
Цена:
Тема: Контрольна робота по фінансам підприємства за 1 курс КНУТД
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:Здача 1 ТОВ «Фарба» протягом звітного кварталу відвантажило гото¬ву продукцію загальною вартістю 250 тис. грн. Середній строк погашення дебіторської заборгованості — 60 днів. ТОВ «Фарба» звернулось до банку з проханням надати кредит у розмірі 150 тис. грн. для придбання сировини. Банк запропонував ТОВ «Фарба» два варіанти отримання коштів: 1) банк отримує рахунки-фактури за відвантажену продукцію і надає одразу 75 % від суми, а решту коштів перераховує після надходження грошей від покупця, виходячи з плати за факторинг — 10 % річних та комісійних банку — 3 %; 2) банк надає короткостроковий кредит на 3 місяці. Ставка за кредит — 24 % річних. Визначити, який варіант обере ТОВ «Фарба» Задача 2 За даними Державного бюджету за поточний та два попередніх роки : 1. розрахуйте структуру та динаміку доходів або витрат державних бюджетів за три роки (залежно від завдання) 2. визначте та проаналізуйте фактори, що впливають на формування доходів або структуру видатків Державного бюджету. Зробіть висновки Виокремте ті фактори, що на Вашу думку, мали найбільший вплив у поточному році Задача 3 Для виконання повного аналізу достатньо використати звітність за два роки: баланс підприємства та звіт про фінансові результати підприємства Завдання 1. Дати характеристику під-ва, проаналізувати основні техніко-аналітичні показники його діяльності. Завдання 2. Проаналізувати валюту балансу для отримання загальної оцінки динаміки фінансового стану, зіставити, зміни валюти балансу із змінами фінансового результату господарської діяльності. Завдання 3. Провести горизонтальний та вертикальний аналіз балансу. Завдання 4. Проаналізувати джерела фінансування капіталу. Завдання 5. Проаналізувати структуру активу балансу. Завдання 6. Вивчити склад і структуру кредиторської та дебіторської заборгованості Завдання 7. Проаналізувати оборотність дебіторської заборгованості. Завдання 8. Проаналізувати фінансову та ринкову стійкість під-ва, дати їх оцінку Показники На початок періоду На кінець періоду Відхилення Ринкова стійкість коефіцієнт автономності коефіцієнт фінансової залежності коефіцієнт фінансового ризику Фінансова стійкість Наявність власних оборотних коштів Коефіцієнт довгострокового залучення коштів Коефіцієнт маневрування власного капіталу Коефіцієнт реальної вартості основних засобів З Завдання 9. Визначити тип фінансової стійкості базового підприємства. Завдання 10. Згрупувати активи підприємства залежно від ступеня ліквідності, а пасиви залежно від ступеня зростання термінів погашення. Дати оцінку ліквідності балансу. Завдання 11. Дати оцінку ліквідності та платоспроможності підприємства, охарактеризувати динаміку і показників ліквідності. Показники На початок періоду На кінець періоду Відхилення 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності. 3. Коефіцієнт загальної ліквідності. Завдання 12. Проаналізувати ефективність використання капіталу та виконати факторний аналіз:
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:Здача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 7 Список використаної літератури 18 Додатки 19 Додаток 1 20 Додаток 2. 22
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
17
Выводы:
Вариант:8
Литература:1) Донцова Л.В. Аналіз ефективності виробничо-господарської діяльності будівельної організації.//Менеджмент в Україні і за кордоном. - №5. - 2004 2) Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. 2-е вид. Москва: «Бухгалтерський облік», 1998. - 320с. 3) Жаков В.С. Фінансовий контроль розміщення фінансових ресурсів підприємства // Аудиторські відомості. - 2000. - № 2. - 75-81 с. 4) Грищенко О.Ф. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства - http://www.aup.ru 5) Качаний Д.А. Прибуток і рентабельність підприємства// http://www. aup.ru. 6) Керимов В.Э., Роженецький О.А. Аналіз співвідношення ''витрати - обсяг - прибуток''.//Менеджмент в Україні і за кордоном. - №4. - 2006 7) Крейнина М.Н. Фінансова стабільність підприємства: оцінка і прийняття рішень.//Фінансовий менеджмент. - №2. - 2006 8) Гаків А.Ф., Єгоричев І.Г. Аналіз методик прогнозування кризової ситуації комерційних організацій з використанням фінансових індикаторів.// Менеджмент в Україні і за кордоном. - №2. - 2006 9) Маркарьянэ.А., .Герасименко Г.П. Фінансовий аналіз - Москва: «ПРІОР», 2007. - 160 с. 10) Недосекин А.О., Максимов О.Б. Найпростіша комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі множинного підходу -http://sedok.narod.ru/sc_group.html 11) Нікбахт Е. Гроппеллі А. ”Фінанси”// Київ “Основи” - 1992 р., 382 с. 12) Платоспроможність підприємства: оцінка й прийняття рішень. // Фінансовий менеджмент. - №1. - 2001. 13) Русак Н.А. й ін. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ, 2000 – 134 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)