Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Аналіз впливу навколишнього середовища на здоров’я населення запорізької області

Карточка работы:5649б
Цена:
Тема: Аналіз впливу навколишнього середовища на здоров’я населення запорізької області
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Еколог
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 І. Літературний огляд 5 Іі. Вплив навколишнього середовища на здоров’я населення запорізької області 12 2.1. Екологічна ситуація в запорізькій області 12 2.2. Стан здоров’я населення запорізької області 17 Висновки 22 Список використаної літератури 23
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Відтоді як існує людина, її здоров'я формувалось і продовжує формуватись під впливом природних факторів на організм. До навколишнього середовища людина пристосувалась у процесі еволюції і без нього жити не може, оскільки воно є спільним з її внутрішнім середовищем. З початку ембріонального зародження і до кінця свого життя людина контактує з компонентами навколишнього середовища (повітрям, водою, ґрунтом, продуктами харчування тощо). Життєдіяльність організму перебуває у безперервному динамічному взаємозв'язку з факторами навколишнього середовища. Ця взаємодія не повинна порушувати адаптаційних механізмів організму людини. Під дією різних подразників внутрішнього і зовнішнього середовищ людини в її організмі створюються безумовні та умовні рефлекси, що зумовлюють підтримання динамічної рівноваги, в основі якої лежить обмін речовин та енергії між організмом і навколишнім середовищем. Актуальність обраної теми визначається тим, що фактори навколишнього природного середовища мають ефективно впливати на здоров'я і забезпечувати нормальний перебіг усіх процесів життєдіяльності людини. Проте на сьогоднішній день спостерігається зворотне явище – зовнішнє середовище негативно впливає на стан здоров’я населення. Комплексним показником стану людського суспільства є рівень здоров'я самих людей. За сучасними уявленнями, здоров'я – це природний стан організму, що перебуває в повній рівновазі з біосферою і характеризується відсутністю будь-яких патологічних змін. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, "здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність захворювання чи фізичних дефектів". Стан здоров'я віддзеркалює динамічну рівновагу між природним середовищем і організмом. На здоров'я людини впливають спосіб життя, генетичні фактори та фактори навколишнього природного середовища. Гомеостазом вважають відносну динамічну сталість внутрішнього середовища та деяких фізіологічних функцій організму людини й тварин, що підтримується механізмами саморегуляції в умовах коливань внутрішніх і зовнішніх подразників. Здоров'я людини, забезпечене гомеостазом її організму, може зберігатись і в разі деякої зміни факторів навколишнього природного середовища. Такі зміни зумовлюють появу в організмі людини відповідних біологічних реакцій, але завдяки процесам адаптації вони не призводять до негативних наслідків у здоров'ї в певних межах зміни факторів. Для кожної людини ці межі неоднакові. Процес адаптації залежить від індивідуальної реактивності організму та сили дії факторів навколишнього середовища. Критерієм ступеня адаптації є збереження гомеостазу незалежно від тривалості дії фактора, до якого сформувалася адаптація. В умовах захворювання настає компенсація, тобто боротьба організму за гомеостаз. При цьому включаються додаткові захисні механізми, які протидіють виникненню і прогресуванню патологічного процесу. У випадку сигналів великої небезпеки і недостатності включених механізмів виникають стресові захворювання, такі як цукровий діабет, коронарна хвороба, гормональні дисфункції, професійні хвороби тощо. Метою курсової роботи є аналіз впливу навколишнього середовища на здоров’я населення Запорізької області. Об’єктом дослідження є навколишнє природне середовище, екологічна ситуація, що склалася в Запорізькій області та її вплив на здоров’я населення. Предметом дослідження є стан здоров’я населення Запорізької області, який прямо залежить від екологічної ситуації в області. Основним завданням роботи є огляд літературних джерел, що висвітлюють екологічні проблеми суспільства на сучасному етапі розвитку, а також аналіз екологічної ситуації в Запорізькій області та її вплив на здоров’я населення.
Объём работы:
20
Выводы:Отже, з усього викладеного вище можна зробити висновок, що стан навколишнього середовища, екологічна ситуація, прямо впливають на здоров’я населення. І, нажаль, на сьогоднішній день можна констатувати, що цей вплив далеко не позитивний. З аналізу стану здоров’я населення Запорізької області видно, що негативний вплив людини на навколишнє середовище має зворотний зв’язок, тобто так само навколишнє середовище негативно впливає на стан здоров’я населення області. Сучасні шляхи розвитку ведуть до нестабільності, поглиблення кризи. Настав час гармонізувати життєдіяльність суспільства на таких принципах: ? зміна філософії життя людини, суспільства, в основу якої мають бути покладені культурні й духовні традиції, настанови на збереження соціально-екологічної цілісності середовища існування; ? визнання людини, родини, етносу, суспільства, нації, держави вищою цивілізаційною цінністю; ? всебічний розвиток освіти, особливо екологічної, як рушійної сили цивілізаційного розвитку; ? визнання стабільності суспільства, соціумів, поселень метою гармонізації життєдіяльності людства; ? екологічне оздоровлення природних об'єктів, ландшафтів як середовища існування й домінанти життя, зменшення техногенного навантаження на них; ? спрямування технологічних та інноваційних змін на підтримання стабільності й динамічної рівноваги довкілля й розвитку.
Вариант:нет
Литература:1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. 2. Гор А. Земля у рівновазі: Екологія і людський дух. – К., 2001. 3. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Балова О.К. Екологія. – К.: Знання, 1999. 4. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Є.П. Желібо, В.В. Зацаринний. – К.: Університет "Україна", 2005. 5. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К., 1991. 6. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища шк., 2001. 7. Крисаченко В.С. Екологічна культура. – К.: Либідь, 1996. 8. Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. – К.: Знання, 1999. 9. Офіційний сайт Запорізької області. // http://file.menr.gov.ua/publ/regobl02/dpsir/Zaporogska. 10. Салтовський О.І. Основи соціальної екології: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1997. 11. Статистичний огляд основних показників здоров’я населення України та ресурсів охорони здоров’я за 2000-2005 роки. – К., 2006. 12. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Сфера, 1995. 13. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. 14. Шевчук Л.Т. Основи медичної географії: Текст лекцій. – Львів, 1997. 15. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О. та ін. Гармонія життєвих сил Дніпра: Еколого-духовні нариси. – К.: Либідь, 2002.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (239)