Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Організація рекламного туру в Болгарію

Карточка работы:1308
Цена:
Тема: Організація рекламного туру в Болгарію
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджер з туризму
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТУРУ 6 1.1. Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта 6 1.2. Оцінка пропозиції 13 1.3. Вимоги до процесу обслуговування туристів під час подорожі 15 РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТ ТУРУ 17 2.1. Інформаційне забезпечення програми туру 17 2.1.1. Умови в’їзду та можливі варіанти доставки туристів у Болгарію 17 2.1.2. Оцінка території Болгарії 19 2.2. Форма туру і схема маршруту 22 2.3. Пакет послуг 22 2.4. Програма туру 24 2.5. Організаційно-технічне забезпечення туру 27 2.6. Економічне обґрунтування проекту туру 29 РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГ НОВОГО ТУРУ 35 3.1. Позиціювання та просування нового туру 35 3.2. Рекламно-інформаційна підтримка 38 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47 ДОДАТКИ 49
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Рекреаційний туризм – це відновлення фізичних й психічних сил людини засобами туризму. Рекреаційний туризм – екскурсії, відпочинок, лікування, відвідування спортивних змагань. Цей вид туризму становить 70% від усього міжнародного туризму. Це туризм активного відпочинку й оздоровлень, тому його часто називають оздоровчим. Оздоровчий туризм – це можливість поєднати дозвілля з лікуванням. Цей вид туризму особливо популярний в сучасних умовах, бо населення України страждає від різного роду захворювань, і в останній час потік українських туристів за кордон з метою оздоровлення постійно зростає. Серед країн, які можуть запропонувати подібного роду послуги, особливо виділяється Болгарія, що здавна славилася своїми лікувальними властивостями завдяки сприятливому клімату, природі і гарним спеціалістами. Болгарія знаходиться на 4-му місці по числу довгожителів у світі. На півдні країни в горах Родопи їхнє число досягає 500. Це не випадковий феномен. Це природа дарує людям здоров’я через свіже й чисте повітря, лікувальні трави й достаток мінеральних джерел. Сполучення сприятливих природних факторів, таких як тепле море з піщаними пляжами й гори з віковими лісами, гарний клімат, різноманітні по складу мінеральні води, екологічно чисті фрукти й овочі, а також високий рівень медицини лежать в основі підвищеного інтересу до Болгарії не тільки для відпочинку, але й для лікування. Сучасні болгарські клініки, оснащені новітнім устаткуванням, висококваліфіковані лікарі, використання останніх наукових досягнень у діагностиці, лікуванні й реабілітації - все це принесло німецькій медицині популярність і славу. Тому в якості дослідження рекреаційного туризму розгляд і аналіз Болгарії є актуальним і потребує докладного висвітлення. Метою дослідження є розробка рекреаційного туру до Болгарії, розгляд всіх аспектів розміщення і рекреації у цій країні. Об’єктом дослідження є турфірма „Magistr-tour”, яка спеціалізується на рекреаційному оздоровчому відпочинку, предметом дослідження виступає організація рекреаційного туру. Щоб досягти мети дослідження, були поставлені наступні завдання у курсовій роботі: - оцінити попит на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта туру; - оцінити пропозицію на ринку туристичних послуг в даному напрямку; - розробити інформаційне забезпечення програми туру; - розглянути умови в’їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну; - оцінити території, що використовуються в турі; - дати характеристику форми туру та розробити схему маршруту туру; - розробити пакет послуг, що надаватимуться в турі; - розробити програму туру; - дати характеристику організаційно-технічного забезпечення туру; - надати економічне обґрунтування проекту туру; - розробити маркетинговий план позиціювання та просування нового туру; - розробити рекламно-інформаційну підтримка туру; - надати обґрунтовані висновки, щодо проведеної роботи. Теоретичну базу дослідження склали роботи вітчизняних дослідників в області туристичних послуг, рекреаційного відпочинку. Найбільш повно ці аспекти розкриті в працях Агєєвої О.А., Арефьєва В.Е., Баздиревої Т.Л., Бочарової Н.І., Брагіна Д.Ю., Власової М.В., Васильєва Д.А., Дем’яненка С.Р., Гольдіна А.А., Жукової М.А., Лушнікова А., Моісєєвої Н.К. та ряду інших. Інформаційну базу дослідження склали наукова та практична література, статистичні дані, публікації у пресі. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити теоретичний, історичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, методи порівняння та узагальнення. Структура роботи складається із вступу, у якому обґрунтовано мету і основні завдання дослідження, трьох розділів. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
45
Выводы:Отже, з проаналізованого курсового дослідження можна зробити наступні висновки і узагальнення: Сім’я поїхала у рекреаційно-оздоровчий тур до олгарії, зупинившись у комфортабельному готелі , у номері люкс, так як сім’я має великий достаток. Тривалість лікувальної програми становила 8 днів/7 ночей. Тур мав назву «Санданські – здоров’я». Сім’я скористалася послугами туристської фірми „Magistr-tour”, яка організовує оздоровчі тури до Болгарії. У дійсності існує дуже маленький шанс придумати щось нове в області зміни основних принципів менеджменту. За словами директора туристської фірми „Magistr-tour”, у головному його фірма нічим не відрізняється від конкурентів, ті ж концепції, техніка й досягнення, однак лідерство фірми можна пояснити тими зусиллями, які додаються для реалізації планів. У реальному житті необхідно усвідомити, що не існує секретної зброї для досягнення лідерства в туристській індустрії. Цей чарівний інструмент - дисципліна. Саме вона допомагає досягти поліпшення рік за роком, твердо й успішно. Таким чином, для підвищення ефективності програми збільшення прибутку існують наступні фактори: • наявність умов для більших змін, активність у діях вищого керівництва; • стимулювання усвідомлення необхідності прибутку по всіх видах діяльності організації; • переконаність, що робота зі збільшення прибутку повинна бути безперервною; • упевненість, що зростання прибутку може бути досягнуть не тільки звичними, але й новітніми методами.
Вариант:нет
Литература:1. Автоматизація управління турфірмами // Турбізнес. – 2005. – № 8. 2. Агєєва О.А. Витрати турфірм: склад, порядок обліку й розподілу. – К.: Либідь. – 2006. 3. Агєєва О.А. Туристські фірми. – К.: МАУП. – 2005. 4. Арефьев В.Е. Туризм на Германии: предпосылки развития и проблемы полезности / В.Е. Арефьев, А.В. Чудов. – К.: Знання. – 2005. 5. Баздырева Т.Л. Болгария / Т.Л. Баздырева // Туризм Украины. – 2005. – №4. 6. Бочарова Н.И. Организация оздоровительного отдыха / Н.И. Бочарова, О.Г.Тихонова. – М.: Академия, 2001. 7. Брагін Д.Ю. Організація відпочинку. – К.: МАУП. – 2005. 8. Васильєв Д.А. Маркетингове управління туристським підприємством. – К.: РНМК. – 2005. 9. Васильєв Д.А. Удосконалювання системи внутрішньофірмового управління туристським підприємством. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка. – 2004. 10. Власова М.В. Стратегічне управління діяльністю туристської фірми в умовах конкурентного середовища. – К.: Либідь. – 2006. 11. Германия: путеводитель / под ред. И.Т.Васькина. – К.: Либідь. – 2006. 12. Германия: путеводитель / под ред. С.В. Чесновицкой. – К: Знание, 2005. 13. Гольдін А.А. Конкурентоспроможність туристської фірми: зміст, методи оцінки, стратегія забезпечення. – К.: Либідь. – 2005. 14. Дем’яненко С.Р. Основи планування туристської фірми. – К.: Либідь. – 2004. 15. Дороги, які ми вибираємо, або про стратегію перспективного розвитку турфірми // Туризм: практика, проблеми, перспективи. – 2006. – № 3. 16. Жукова М.А. Індустрія туризму: менеджмент організації. – К.: РНМК. – 2004. 17. Кваліфікаційні вимоги (професійні стандарти) до основних посад працівників туристської індустрії // Туризм: економіка й облік. – 2004. – № 6. 18. Лушников А.Т. Туризм в Болгарии: теория и практика / А.Т. Лушников // Туризм Украины. – 2005 – №11. 19. Малюхин М.А. В мире турбизнеса / М.А. Малюхин // Змеиногорский Вестник. – 2004. – №1. 20. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2005. 21. Моісєєва Н.К. Стратегічне управління туристською фірмою. – К.: Знання. – 2005. 22. Сенин В.С. Организация международного туризма / В.С. Сенин. – М.: Финансы и статистика, 1999. 23. Турбізнес учора, сьогодні, завтра // Туризм: практика, проблеми, перспективи. – 2006. – № 3. 24. Туристська діяльність // Аудит і оподатковування. – 2002. – № 12. 25. Юрік Р.А. Маркетинг як необхідний інструмент управління готелем. – К.: Либідь. – 2006. 26. www.saga.com.ua – туризм у Болгарії.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)