Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Розробка корпоративної стратегії підприємства на прикладі ЗАТ „Оболонь”

Карточка работы:994
Цена:
Тема: Розробка корпоративної стратегії підприємства на прикладі ЗАТ „Оболонь”
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Міжнародної Економіки і Підприємництва (КІМЕП)
Содержание:2.Аналіз корпоративної стратегії ЗАТ „Оболонь” та шляхи його вдосконалення 3 2.1.Оцінка фінансового стану підприємства 3 2.2.Аналіз зовнішнього середовища та внутрішнього потенціалу підприємства 3 2.3.Оцінка ефективності корпоративної стратегії товариства 31 2.4.Розробка та механізми впровадження нової корпоративної стратегії 39 Список літератури 59
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
56
Выводы:Закрите акціонерне товариство "Оболонь" є лідируючим та найбільш прогресивним приватним підприємством з виробництва пива, мінеральних вод, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв в Україні. Оцінка факторів мікросередовища, що безпосередньо впливають на господарську діяльність ЗАТ "Оболонь", а також врахування компонентів внутрішнього середовища дозволяє рекомендувати такі управлінські дії стратегічного характеру: 1. Продовжувати дотримуватись наміченого курсу інвестиційної політики, поліпшувати інвестиційний клімат, мати в наявності кредитні ресурси, нейтралізувати таким чином вплив дії інфляційних факторів. 2. Поводити дії щодо суворого добробуту та розстановки управлінських та промислових кадрів, оскільки на ринку спостерігається значний дисбаланс між пропозицією та попитом. 3. Продовжувати випуск якісної продукції з орієнтацією на різні верстви населення з різними споживчими та ціновими характеристиками . Місія ЗАТ "Оболонь" - забезпечення споживачів натуральними, якісними та доступними напоями. Головна мета діяльності ЗАТ "Оболонь" - розширення ринків продажу, збільшення прибутків, найповніше задоволення потреб споживачів. Метою маркетингу ЗАТ "Оболонь" для себе формулює таким чином: дізнатися зрозуміти споживача настільки, щоб товар чи послуга відповідали його реальним вимогам потребам. Було побудовано матрицю БКГ. Позицію "важка дитина" займають слабоалкогольні напої та безалкогольні напої ЗАТ "Оболонь". Для них характерні такі риси: малий вплив на ринку, що розвивається підтримка з боку споживачів не значна, конкурентні переваги не стабільні, потребує значних інвестицій в маркетингову діяльність з метою підвищення ринкової частки. Оскільки ЗАТ "Оболонь" значну увагу приділяє на даний момент активному просуванню слабоалкогольних напоїв за рахунок зміни дизайну, вкладання коштів у рекламну кампанію лінії слабоалкогольних напоїв та іншого, можна зробити висновок, що цей сегмент являється перспективним та таким, що спроможний зайняти належне місце "зірок" згодом. Сегмент пиво можна віднести до "зірок", що переходять у "дійні корови", адже пиво займає лідируюче положення у галузі, що поступово переходить до зрілої. Частка ринку пива ЗАТ "Оболонь" може підтримуватись або збільшуватись за рахунок зниження ціни, але в той самий час витрати на маркетинг та розробки майже стабільні оскільки споживачі достатньо обізнані про товар та прихильні до нього, доцільно впроваджувати стратегію підтримки конкурентних переваг з метою збереження ринково частки. Продукція – мінеральна вода, відноситься до "собак", що знаходяться на межі з "важкими дітьми". Це означає, що продукція збувається обмеженим об’ємом, хоча і галузь відносно нарощує темпи зростання. ЗАТ "Оболонь" має достатньо серйозно підійти до оцінки цього сегменту та вирішити питання про доцільність або його виходу з ринку або вкладення значних коштів або зайняття певної ніші на ринку та втримання цієї позиції. Для цього сегменту доцільним буде впроваджувати стратегію або "зняття вершків" або елімінації в залежності від того на скільки сильно оцінює цей сегмент підприємство і наскільки воно буде спроможним надалі бути присутнім на ринку. За матрицею "Мак Кінсі - Дженерал-Електрик" можна зробити такі висновки та пропозиції для кожного із видів продукції ЗАТ "Оболонь": пиво та слабоалкогольні напої мають високі позиції та відносяться до переможців №1, характеризуються високою привабливістю ринку і сильним конкурентним статусом, тобто мають лідерські позиції, доцільно буде впроваджувати щодо цих сегментів стратегії розвитку та підтримки конкурентних позицій за рахунок пріоритетного інвестування; безалкогольні напої мають високу привабливість ринку та середній конкурентний статус, тобто не є лідируючими, але і не відстають (переможець №2), стратегічними завданнями при цьому мають бути чітке розмежування сильних та слабких сторін продукції, здійснення цільового інвестування для одержання максимального прибутку, впровадження стратегій інтенсифікації зусиль та розвитку; мінеральна вода відноситься до категорії тих, що програють №1, тобто має середню привабливість ринків та низьку конкурентоспроможність, для цього сегменту доцільно буде впроваджувати стратегію зняття вершків та отримання прибутку хоч і мінімального, якщо ж ці стратегії не нададуть вдалого результату, то потрібно впроваджувати стратегію відходу з позиції аж до елімінації. Отже, провівши аналіз продукції ЗАТ "Оболонь" за матрицею Артура Д. Літла можна зробити такі висновки щодо продуктового портфелю ЗАТ "Оболонь", який обумовлений стадією життєвого циклу і конкурентним положенням: продукція ЗАТ "Оболонь" знаходиться в основному на стадіях зростання зрілості та спаду; загальний грошовий потік позитивний, тому що сума готівки, що генерується зрілими чи старіючими видами продукції витрачається на розвиток зростаючих видів продукції; середньозважена норма прибутку на чисті активи по усіх видах продукції задовольняє цілям ЗАТ "Оболонь"; продуктовий портфель ЗАТ "Оболонь" має достатньо видів продукції (пиво та слабоалкогольні напої), що займають сильне та провідне місце, що свідчить про достатньо збалансований портфель. Провівши матричний портфельний аналіз, в загальному можна зробити висновок, що ЗАТ "Оболонь" має необхідну продукцію у привабливих галузях, що приносять прибуток, баланс у видах продукції, що розвиваються та згасають є присутнім, головний напрямок ЗАТ "Оболонь" – виробництво пива, достатньо прибутковий і є перспективним (адже в майбутньому перейде в стадію "дійної корови"), завдяки своїм розмірам та збалансованості продукції ЗАТ "Оболонь" її портфель в змозі згладити сезонні й інші коливання бізнесу, ЗАТ "Оболонь" дійсно потребує таку кількість продукції, але потрібно скоротити реалізацію мінеральної води та кошти спрямувати на розвиток безалкогольних, слабоалкогольних напоїв та розширення частки ринку пива. Основним завданням введення в продаж продукції є диференціація продуктового ряду та досягнення задоволення потреб більшої кількості споживачів. Виробництво шампанського на ЗАТ „Оболонь” стане можливим лише за умов адекватної маркетингової підтримки та налагодженої системи дистрибуції. Так склалося, що з усіх виробників алкогольних напоїв саме виробники алкогольних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв першими апробують на ринку новинки в галузі комунікаційних стратегій. Запуск нового елітного бренду супроводжуватиметься масовою рекламною підтримкою. Таким чином, якщо всі ці заходи будуть втілені у життя і нова продукція ЗАТ „Оболонь” отримає гідну промоушн-підтримку. На даний момент для ЗАТ „Оболонь” одним із напрямків отримання додаткових конкурентних переваг та посилення своїх позицій на ринку є посилення контролю за каналом «постачання сировини – виробництво – збут продукції». В такому разі ми можемо сформувати 2 основні стратегії диверсифікації ЗАТ „Оболонь”, з яких потрібно буде обрати ту, яка є пріоритетною для розвитку і яка забезпечить більшу ефективність: 1. Альтернатива перша – посилення контролю над постачаннями вихідної сировини для виробництва за рахунок придбання у власність ЗАТ „Оболонь” підприємства, яке виробляє необхідну продукцію. 2. Альтернатива друга – створення спільного підприємства з російською групою «Петросоюз» для організації експортного збуту продукції ЗАТ „Оболонь” на ринки країн СНД.
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс України від 16.01.03. 2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91. 3. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.00. 4. Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989. 5. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприя¬тии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 6. Балацький О.Ф. Управління інвестиціями: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2004. – 316 с. 7. Бізнес-середовище в Україні: Проект “Дослідження підприємницької діяльності в Україні” // Міжнародна фінансова корпорація, Світовий банк. – К.: Видавничий дім “Козаки”, 2008. – 110 с. 8. Бидик А. Інноваційно-інвестиційне забезпечення конкуренто-спроможного розвитку підприємства: Вісник Тернопільської академії народного господарства: Наук. журнал / Ред. З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль: Ек. думка. – 2007. – Вип. 6. – С. 96-99. 9. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. Т. 1. – К.: Ника-центр, 1999. – 592 с. 10. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. Т. 2. – К.: Ника-центр, 1999. – 512 с. 11. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия. – К.: Эльга: Ника-Центр, 2005. – 276 с. 12. Бойко М. Г. Методичні засади вибору оптимальної програми розвитку підприємств: Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. / Ред. О. П. Степанов. – К.: АСК, 2006. – Вип. 1(8). – С. 473-477. 13. Бондаренко С. М. Моделювання стратегії конкуренції промислового підприємства: Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. / Ред. О. П. Степанов. – К.: АСК, 2002. – Вип. 7. – С. 404-408. 14. Виханский О. С. Стратегическое управление. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1995. 15. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с. 16. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність – К.: Вища школа, 1995. – 193 с. 17. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покро-пивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с. 18. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурмачев-ський, М. І. Горбатюк; За ред. акад.. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с. 19. Інвестиції та розвиток / В. Лановий, В. Дубровський. – К.: Центр ринкових реформ, 2005. – 162 с. 20. Інвестознавство: Підручник / За наук. ред. В. Г. Федоренка. – К.: МАУП, 2000. – 408 с. 21. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. докт. екон. наук, проф.. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2001. - 264 с. 22. Іноземні інвестиції в Україні. – К.: Редакційно-видавниче відділення УкрІНТЕІ, 2004. – 248 с. 23. Касян І. В. Інвестиційний потенціал виробничого підприємства: джерела його формування: Соціально-економічний розвиток України на межі тисячоліть: Зб. доповідей 68-ої наук. конференції студ. КНЕУ 11-12 квітня 2001р. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 119-124. 24. Кухленко А. В. Активізація інвестиційної діяльності в умовах сталого розвитку економіки України: Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. / Ред. О. П. Степанов. – К.: АСК, 2005. – Вип. 7. – С. 131-142. 25. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 412 с. 26. Маслій В. Форми та фактори інвестицій на підприємстві: Вісник Тернопільської академії народного господарства: Наук. журнал / Ред. З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль: Ек. думка. – 2006. - №9. – С. 123-126. 27. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 152 с. 28. Підприємницька діяльність: стратегія економічного розвитку / Ред. А. В. Чупіс. – Суми: Довкілля, 2001. – 216 с. 29. Покропивний С. Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: Збірник навчально-методичних матеріалів. – К: КНЕУ, 1997. – 184 с. 30. Попов О., Ломейко Є. Маркетингове обґрунтування пріоритетів інвестиційної діяльності підприємства на основі визначення стратегічних зон господарювання: Вісник Тернопільської академії народного господарства: Наук. журнал / Ред. З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль: Ек. думка. – 2007. - №5. – С. 38-41. 31. Русских К., Горюнов Д. Макроэкономический прогноз: мнения экспертов. – Инвестгазета. – 2006. - №45(474). – С. 8-11. 32. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с. 33. Фурман С. С. Концепції розвитку та адаптації підприємства в нестабільних економічних умовах: Еволюція екон. розвитку та екон. теорій: Матеріали міжнародної наук.-метод. Конференції 26-27 квітня 2000р. / Ред. І. Й. Малий, А. Ф. Павленко. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 291-292. 34. Теория и практика антикризисного управления / Под ред. С. Г. Беляева и В. И. Кошкина. — М.: Закон и право, 1996. — С. 339. 35. Теория управления / Под ред. О. В. Козловой. — М.: Экономика, 1985. 36. Хентце Й. Основные идеи стратегического менеджмента / Проблемы теории и практики управления. — 2008. — № 2.
Дополнительная информация:Лише 2 –й розділ подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)