Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Міжнародна інвестиційна діяльність»

Міжнародні інвестиційні організації та їх роль у розвитку економік країн

Карточка работы:42141ф
Цена:
Тема: Міжнародні інвестиційні організації та їх роль у розвитку економік країн
Предмет:Міжнародна інвестиційна діяльність
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджмент управління бізнесом
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1.Регулювання міжнародних інвестицій за допомогою міжнародних організацій 5 2.Сутність та функції міжнародних інвестиційних організацій у сучасній економіці 10 3.Роль міжнародних інвестиційних організацій у сучасній економіці 13 Висновки 18 Список використаної літератури 19
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Необхідність створення організації для регулювання світової валютної системи стала зрозумілою в часи Великої депресії, котра зруйнувала світову економіку в 30-ті роки. Загальна недовіра в умовах кризи до паперових грошей підвищила попит на золото понад наявні запаси його у фінансових органах. Через це ряд країн на чолі з Великобританією був змушений відмовитись від золотого стандарту, який, беручи за міру вартості кожної валюти певну кількість золота, визначав протягом багатьох років вартість грошей як незмінну величину. Невизначеність вартісного виміру грошей, які не мали більше фіксованого співвідношення з відповідною кількістю золота, призвела до того, що обмін грошей між країнами, котрі зберегли золотий стандарт, і країнами, котрі відмовились від нього, значно ускладнився. Країни почали запасати золото і гроші, які можна було використати для його купівлі. Скоротилась кількість і частота грошових операцій, ліквідувалися робочі місця, знижувався рівень життя. Порушилось співвідношення між грішми та вартістю товарів, а також між вартістю різних валют. За таких умов світова економіка почала руйнуватись: у 1929 – 1932 рр. ціни на товари у світі впали на 48 %, а обсяг світової торгівлі знизився на 63 %. Неодноразові спроби вирішення валютних проблем на міжнародних конференціях та зустрічах не мали успіху. Необхідно було налагодити співробітництво між усіма державами для створення нової валютної системи і організації міжнародного інституту для здійснення постійного контролю за нею. На початку 40-х років Харрі Декстер Уайт (США) та Джон Мейнард Кейнс (Великобританія) майже одночасно внесли свої пропозиції щодо створення нової світової валютної системи та відповідної постійно діючої організації. Після довготривалих переговорів, що відбувались у тяжких умовах воєнного часу, міжнародна спільнота погодилась на прийняття нової системи та створення організації для контролю над нею. Вирішальна зустріч з приводу організації Міжнародного валютного фонду (МВФ) відбулася у липні 1944 р. в Бреттон-Вудсі (Нью-Хемпшир, США), де зібралися представники 44 держав. МВФ розпочав свою діяльність у Вашингтоні в травні 1946 р. у складі 39 країн. У 1944 р. СРСР брав активну участь в Бреттон-Вудській конференції і навіть підписав заключний Акт про створення МВФ та МБРР, але пізніше не ратифікував цих документів. Усі колишні республіки СРСР вступили до МВФ у травні – вересні 1992 р. Україна стала членом МВФ 3 вересня 1992 р.
Объём работы:
16
Выводы:Протистояння і взаємне нерозуміння в роки холодної війни зробили неможливим результативне функціонування багатьох міжнародних організацій. Переламним став період 1989 – 1990 років, коли за відомих змін політичного й ідеологічного життя стали можливими кардинальні зміни в двосторонніх та багатосторонніх відносинах різних країн. Нині виникли передумови створення нової моделі співіснування і співробітництва народів, особливо в економічній сфері. Реалізувати ці можливості і покликані міжнародні фінансові організації. Після Другої світової війни розлад міжнародної і національних валютно-кредитних систем і важке положення в народному господарстві воюючих країн обумовили необхідність мобілізації національних фінансових ресурсів цих держав і вживання колективних заходів для ліквідації наслідків війни. У цих цілях на міжнародній валютно-фінансовій конференції ООН, що відбулася в 1944 р. у Бреттон-Вудсі (США), було прийняте рішення про утворення як спеціалізованого органу ООН Міжнародного валютного фонду (МВФ) - для відновлення і стабілізації міжнародної і національних валютно-фінансових систем і Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР) - для сприяння приватному капіталу в розширенні інвестиційного кредитування. У результаті якщо в довоєнні роки існував лише Банк міжнародних розрахунків у Базелеві (Швейцарія), те в даний час функціонує ціла система міжнародних валютно-кредитних організацій як глобального, так і регіонального характеру
Вариант:нет
Литература:1. Білорус О. Імперативні стратегії розвитку України в умовах глобалізації./ Економіка України – 2007 – №11, с:4-13. 2. Вовк И.И., Рачков В.А.. Основные формы внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций.– СПб: 2001 –344 с. 3. Економічна енциклопедія у трьох томах – Том 1/За ред. Мочерного С.В. – К.: Академія, 2000 – 864 с. 4. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін.\ Міжнародна економіка: Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, Видавництво “АртЕк”, 2002. – 436с. 5. Колот В.М., Покропивний С.Ф., Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник..– К.:КНЕУ, 1998. – 352 с. 6. Макогон Ю.В., Кравченко В.А., Фомичева Н.В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование. – Донецк: 1999 – 496 с. 7. Международные экономические отношения /Под ред. Рыбалкина – М.: Юнити, 2002– 458 с. 8. Основи підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності./За ред. В.А.Міщенка – К.:1995 –493с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (58)