Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Торгівля та комерція»Товарознавство»

Організація роботи адміністратора торгового залу

Карточка работы:5643б
Цена:
Тема: Організація роботи адміністратора торгового залу
Предмет:Товарознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Товарознавство та комерційна діяльність
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 2 1. Основна частина 6 1.1.Теоретичне обґрунтування проблеми організації роботи адміністратора торговельного залу 6 1.1.1. Сутність, характеристика, функції, види торгового адміністрування 7 1.1.2. Чинники які впливають на ефективність роботи адміністратора 10 1.2. Вітчизняний та закордонний досвід формування ставлення до виконання службових обов’язків 11 1.3. Характеристика торговельного підприємства 17 1.4. Практичне розв’язання низько-ефективної роботи торгового адміністратора 18 1.4.1. Аналіз і оцінка торгово - технологічного процесу 18 1.4.2. Чинники які впливають на ефективність торгово - технологічного процесу 21 2. Заключна частина 22 2.1. Висновки та пропозиції щодо процесу торгового адміністрування 22 Перелік літератури 29
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В роботі адміністратора оперативного рівня багато привабливих сторін: вона надає великі можливості для розвитку особистості, додає людині достоїнство, захоплює. Адміністратору приходиться часто вирішувати складні задачі в умовах складних ситуацій. У минулому на цю посаду намагалися підібрати людей з яскраво вираженими диктаторськими замашками, оскільки підлеглі були здебільшого покірною, безликою масою і найкращим способом звертання з ними вважався примус. У цих умовах формула дій керуючого була: «працюй, не міркуючи». З розумінням того, що персонал потрібно не примушувати до праці, а заохочувати, змінилися і вимоги до цієї категорії керуючих. Головним їхнім достоїнством стала здатність відігравати роль глави родини, що по батьківські відноситься до підлеглих, діючи по формулі: «твердість, але справедливість». Усе це, безумовно, допомогло зняти багато проблем і насамперед антагонізм між персоналом і адміністраторами оперативного рівня. Кризові ситуації, зв'язані з жорстокістю законодавства в частині захисту прав споживача усе більше і більше впливають на національну систему роздрібної торгівлі, вимагають від керуючих нових якостей. Просто взаємодіяти з підлеглими було не досить — взаємодію потрібно було забезпечити надійною матеріальною базою, що створював надійний безперебійний збут товарів. Це зажадало ще і маклерських здібностей. І нарешті, сьогодні фірми виросли настільки, що одноособове керування ними стало практично неможливим. Крім того, в адміністраторів додалося і багато зовнішніх функцій, у тому числі взаємодія з партнерами, профспілкою, фіскальними органами. Кожним напрямком у торговому залі роздрібного підприємства займається самостійний продавець-консультант, тому адміністратор торгового залу будь - якого рівня ставав організатором, основний обов'язок якого — координувати діяльність групи продавців. Виконуючи цей обов'язок, сучасний адміністратор виступає в декількох іпостасях. По - перше, це керуючий, убраний владою, що керує визначеним колективом людей. По - друге, це лідер, здатний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції. По - третє, це — дипломат, що регулює контакти з партнерами і клієнтами, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти. По-четверте, це — вихователь, що володіє високими моральними якостями, здатний створити колектив і направляючий його розвиток у потрібне русло. По - п'яте, це — новатор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, що вміє оцінити і без зволікання впровадити в систему продажів ті чи інші раціоналізаторські пропозиції. По - шосте, це — просто людина, що володіє знаннями і здібностями, рівнем культури, чесністю, рішучістю характеру й у той же час розважливістю, здатний бути у всіх відносинах зразком для підлеглих. Адміністратор торгового залу - це фахівець який у різних торгових підрозділах може називатися по-різному: адміністратор торгового залу, старший продавець чи завідувач секцією. У його обов'язок входить, насамперед, контроль роботи і керівництво групою продавців, продавців -консультантів, касирів. Також адміністратор торгового залу може займатися складуванням і обліком товару, своєчасною подачею товару в торговий зал, списанням, переоцінкою товару; вести класифікатор товару, оформляти відповідні документи. Досягнення науки і техніки, бурхливий розвиток науково - технічної революції, що впливають на всю сферу людської діяльності, вимагають подальшого удосконалювання керування, стилю і методів роботи, підвищення якості й ефективності управлінської праці. Стиль керівника є однієї з найважливіших сторін управлінської діяльності: від того, як працює керівник, залежить ефективність роботи підлеглих. У поняття "стиль керівника" включається його здатність організації праці підлеглих, комунікабельність, готовність прислухатися до нових ідей, його відносини до ризику і помилок, розуміння почуттів інших людей. По суті справи, адміністратор є координуючим центром конкретного структурного підрозділу, що на практиці означає повну поінформованість про місцезнаходження осіб свого підрозділу, облік, правильне оформлення облікової документації, підготовку організацію телефонних розмов та інше. Усе це особливо необхідно для оперативного керівництва закріпленим підрозділом. Адміністратор торгового залу представляє компанію перед клієнтами і постачальниками, і по ньому найчастіше судять як про її керівника, так і про організацію. Механізація й автоматизація управлінської праці жадають від адміністратора постійного підвищення своєї ділової кваліфікації, більш глибоких знань. Одним зі шляхів забезпечення високої ефективності апарата керування є правильна організація роботи такої масової категорії допоміжних співробітників як адміністратори оперативного рівня. Однак у цій області необхідно відзначити істотні недоліки: як правило, підготовка фахівця зводиться головним чином до освоєння таких навичок – комп’ютерна грамотність, документообіг та інше. Питання ж раціональної організації роботи адміністратора, різні психологічні аспекти його діяльності глибоко не вивчаються. Необхідні навички виробляються в процесі тривалої практичної роботи методом "проб і помилок". Широке поширення офісної техніки, комп'ютерів індивідуального користування, могутніх засобів автоматизованої обробки інформації, високо ефективних пристроїв її збереження і пошуку, сучасних засобів зв'язку і мереж електронно - обчислювальних машин дозволяють деяким фахівцям порушувати питання про перспективи створення електронної контори майбутнього. Може бути, при такому рівні розвитку техніки вже не має істотного значення організаційні і психологічні аспекти праці службовців, і техніка здатна вирішити всі проблеми, забезпечити високоефективну працю адміністратора. Звичайно ж, немає. Ефективно за допомогою сучасної техніки вирішуються лише питання автоматизації інформаційних процесів, тобто ті, котрі найбільш добре піддаються формалізації. Значно сутужніше формалізувати процеси і зв'язки в сфері прийняття управлінських рішень, хоча й тут починаються спроби використання досягнень сучасної обчислювальної техніки. Проте в управлінській діяльності усе ще велика роль інтуїтивних, вольових рішень. Дуже великий вплив на ефективність праці в сфері керування роблять і психологічні аспекти взаємини людей. Імовірно, ключем до рішення проблеми ефективної організації роботи адміністратора є комплексний підхід, заснований на спільному використанні досягнень сучасної техніки, раціональної організації праці і людських взаємин у сфері керування. Ці питання буде розглянуто і проаналізовано у моєї роботі, а також будуть розроблені пропозиції щодо ефективної організації роботи адміністратора, а також усієї організаційної структури на прикладі невеликого роздрібного підприємства .
Объём работы:
26
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. А.В.Калина, М.Т.Пашута ??Прогнозування та макроекономічне пла-нування??; Навчальний посібник,К:МАУП,98р.,стр.34-36. 2. Портер М.??Стратегія конкуренції:методика аналізу галузей і діяльно-сті конкурентів??,К,1998.,стр.342,416. 3. ??Формування державної системи економічного прогнозування та планування??,ж.Банківська справа №2 ,96р.,стр.11-20. 4. Ю.В.Николенко,М.М.Діденко,А.В.Шегда ??Основи економічної теорії??,Підручник:У2кн.Кн.2:Підприємництво,маркетинг,менеджмент.Відтворення в національному та світовому господарстві, К:Либідь, 1998р,272с.,стр 180. 5. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. «Основи менеджменту».- Львів: світ», 1995. -296 с. 6. «Практична психологія менеджменту: Як зробити кар’єру. Як будувати організацію»: науково практичний посібник.-К.: Україна, 1994.-399с. 7. Румянцева К.Р. Менеджмент в організації. - Л.: «Перспектива», 1997. - 321с. 8. Міжнародні економічні відносини. Підручник/ За ред. А.С.Філіпенка.-К.: Либідь, 1994. 9. Філіпенко А.С., Бураковський І.В. та ін. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин.-К.: Либідь, 1994. 10. Льюис Р. Д. Деловые культури в міжнародному бізнесі: від сутички до порозуміння. Перев. з .: Справа. - 1999. 11. Карпик Т.Я. Інтеграція України в європейський економічний простір //Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 27. 12. Міжнародні економічні відносини. Підручник/ За ред. А.С.Філіпенка.-К.: Либідь, 1994. С. 178-183. 13. Управління зовнішньоекономічною діяльністю/ Під ред. А.І. Кредісова.- К.: 1997. С. 35-63. 14. Філіпенко А.С., Бураковський І.В. та ін. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин.-К.: Либідь, 1994. С. 48-67. 15. Білецький С. Міжнародний економічний взаємозв’язок і взаємозалежність: проблеми, тенденції // Економіка України. – 1994. - № 9. – С. 78-83.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)