Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Біологія»

Фауна ссавців досліджуваного регіону

Карточка работы:9025
Цена:
Тема: Фауна ссавців досліджуваного регіону
Предмет:Біологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Біологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Ніжинський Державний Університет ім. М.В.Гоголя (НДУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Коротка характеристика природних умов Карпат 5 2. Видовий склад ссавців у цьому Карпатах 8 3. Відомості про чисельність і біологію основних видів ссавців 11 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність курсової роботи. Серед регіонів України Карпати – наймісткіший осередок біорізноманіття. Карпати - щедрий подарунок, що природа зробила людям - наділила чистим і прозорим повітрям, гірськими ріками, водоспадами, лісами: гарний, багатий, щедрий регіон України. Природа Карпат – казково багата. Тут налічується більше 2000 видів рослин. Більша частина передгір'їв - це сади, виноградники, діброви. Над зоною лісів розкинулися високогірні луги - знамениті карпатські полонини. У Карпатах багато заповідних зон, у тому числі знаменитий Карпатський заповідник. Унікальними є фауністичні комплекси Українських Карпат, що характеризуються чітко вираженою висотною поясністю клімату, ґрунтів та рослинного покриву. Фауна ссавців у Карпатах – дуже багата, то саме на цьому регіоні буде побудоване моє курсове дослідження. Метою курсової роботи є вивчення фауни ссавців на прикладі Карпатського регіону. Об’єктом дослідження є Карпати як осередок багатої флори і фауни. Предметом дослідження виступає фауна ссавців. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - Дати коротку характеристику природних умов Карпат; - Розкрити видовий склад ссавців у цьому районі; - Дослідити чисельність і біологію основних видів ссавців Карпат. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання, трьох пунктів, кожен з яких дає певну характеристику Карпат, висновків за результатами курсової роботи та списку використаних джерел.
Объём работы:
27
Выводы:Таким чином, із вищевикладеного можна зробити наступні висновки і узагальнення: Карпати – унікальна природна зона України, яка багата на фауну ссавців. Фауна ссавців у Карпатах складається з 74 видів - 77% складу ссавців України. Прикрасою і гордістю Карпат є ряд парнокопитних. Карпатські ліси населені великою кількістю диких свиней. Багатий і світ комахоїдних, таких, як кріт, бурозубки, кутори, їжаки звичайні. Різноманітний світ гризунів. Дуже поширена група мишовидних - найшкідливіших гризунів: миші (польова, хатня і лісова жовтогорла), полівка руда, пацюк сірий та ін. Одним з основних рядів ссавців Карпат є рукокрилі. В дуплах дерев, у печерах, гротах, на горищах, у хлівах живуть підковоноси малий і великий, нічниця гостровуха і велика, вухань звичайний, довгокрил звичайний, кажан пізній та ін. Особливо багато їх у Закарпатті. Всі рукокрилі - корисні. Поширені також і хижаки, найбільшим з яких є володар гір - бурий ведмідь. Багато в карпатських лісах і невеликих хижаків з родини куницевих. Найбільш небезпечними і дуже поширеними хижаками є вовки. Свої лігвища вони влаштовують у глибоких ущелинах, лісових хащах, заростях чагарників і буреломах. Головним ворогом мишовидних гризунів є лисиця, що часто зустрічається від передгірних рівнин до найвищих гірських вершин. У горах ще збереглись рисі - великі хижаки з родини котячих. У лісових хащах і кам'яних скелях Карпат збереглись і дрібніші хижаки роду котячих - дикі коти. Таким чином, як бачимо, фауна Карпат характеризується домінуванням мешканців лісового комплексу. Проте багато видів ссавців зникає, тому першочерговими завданнями української держави є збереження фауни Карпат – цього безцінного осередку природи України.
Вариант:нет
Литература:1. Загороднюк I., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. (ред.). Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. – Київ: Інститут зоології НАН України, 1997. 2. Загороднюк І. В. (ред.). Ссавці України під охороною Бернської конвенції. – Київ, 1999. 3. Загороднюк І. В., Полуда А. М., Ємельянов І. Г. Фауна України: стан і заходи збереження // Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / За редакцією Ю. Р. Шеляг-Сосонко. – Київ: Хімджест, 2003. 4. Загороднюк І. Ендемічна теріофауна Карпат: таксономічний та біогеографічний аналіз // "Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку": Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Карпатського бiосферн. зап-ка (13-15 жовтня 1998 року). – Рахів, 1998. 5. Загороднюк І. Таксономічне багатство фауни Карпатського заповідника: підсумки інвентаризації та рейтинг заповідних ділянок // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. - Київ: Інтерекоцентр, 1997. 6. Загороднюк І., Загороднюк Н. Фактори підтримання різноманітності фауни // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. - Київ: Інтерекоцентр, 1997. 7. Загороднюк І., Киселюк О., Поліщук І., Зеніна І. Бальні оцінки чисельності популяцій та мінімальна схема обліку ссавців // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2002. - № 30. 8. Загороднюк І., Покиньчереда В. Фауна Карпатського заповідника та концепція "гарячих" територій // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. - Київ: Інтерекоцентр, 1997. 9. Загороднюк І., Покиньчереда В., Киселюк О. Рідкісні види ссавців Карпатського заповідника // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. – Київ: Інтерекоцентр, 1997. 10. Зізда Ю. Е., Загороднюк І. В. Раритетні види як ознака унікальності регіону (на прикладі теріофауни Карпат) // Сучасні проблеми екології (Збірка матеріалів Всеукраїнської конференції молодих вчених 7-9 жовтня 2004 р.). – Запоріжжя, 2004. 11. Киселюк О.І. Населення дрібних ссавців заповідних екосистем Східних Карпат: Дис... канд. біол. наук: 03.00.08 / Карпатський національний природний парк. - К., 1998. 12. Парникоза И. Ю., Годлевская Е. В., Шевченко М. С., Иноземцева Д. Н. Фауна Украины: охранные категории / Под ред. И. Загороднюка. – Киев, 2005. 13. Різун В. Б. Туруни Українських Карпат. – Львів, 2003.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (104)