Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Групове та індивідуальне ухвалення рішення. Форми операційного контролю: подібність та відмінність, переваги і недоліки. Неформальне лідерство та запобігання його негативному впливу.

Карточка работы:42702ф
Цена:
Тема: Групове та індивідуальне ухвалення рішення. Форми операційного контролю: подібність та відмінність, переваги і недоліки. Неформальне лідерство та запобігання його негативному впливу.
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Групове та індивідуальне ухвалення рішення 4 2. Форми операційного контролю: подібність та відмінність, переваги і недоліки 5 3. Неформальне лідерство та запобігання його негативному впливу 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Менеджмент – це визначені знання і прийоми, реалізовані за допомогою людей у напрямку досягнення поставлених цілей, у рамках тієї або іншої організації. Успіх будь-якої організації залежить від багатьох умов, а саме: виживання, результативності (ефективності), продуктивності, здатності до практичної реалізації, здатності до саморозвитку, вміння ефективно використовувати ресурси, здатності до самовдосконалення системи менеджменту. Оволодіння основами сучасного менеджменту – складний, багатоплановий процес, що оцінюється-фахівцями далеко не од¬нозначно. Одні вважають, що менеджером потрібно народити¬ся, інші – що менеджмент така ж наука, як, наприклад, фізи¬ка або біологія. Так чи інакше, формування менеджера здій¬снюється шляхом активної самозміни та саморозвитку особис¬тості. Як показує досвід, лише деякі з тих, хто наділений та¬лантом організатора, уміють розвивати цей талант і використо¬вувати його з користю для себе та суспільства. Мистецтва управління людьми навчити не можна, однак спроможність знаходити оригінальні рішення трапляється в людей набагато частіше, ніж ми звикли думати, маючи на увазі відносно невелику кількість людей, які досягли вершин у підприємництві. Мистецтво управління – це результат самоосвіти у по¬єднанні з творчою практичною діяльність у відповідній галузі. Тут доречна аналогія зі спортом: бігун-марафонець неодмінно має бути витривалою людиною, а олімпійському чемпіону зі штовхання ядра обов'язково треба мати міцну статуру. Проте мати міцну статуру недостатньо для того, щоб стати чемпіоном. Щоб досягти мети, треба систематично тренуватися. Для цього потрібні тренери, як підприємництву – менеджери. І головне, щоб кожний із них твердо вірив у кінцеву перемогу і неухиль¬но домагався її.
Объём работы:
9
Выводы:1. У роботі проаналізовані індивідуальні та групові управлінські рішення, виявлено переваги та недоліки кожного виду, а також визначено умови, коли ефективним є той чи інший вид управлінського рішення. 2. Також охарактеризовані різні форми операційного контролю, виявлено подібність та відмінність між ними, а також переваги та недоліки кожної форми операційного контролю. 3. Визначено феномен неформального лідерства, виявлено вплив неформального лідера на формальну організацію та охарактеризовано основні підходи до усунення негативного впливу неформального лідерства на формальну організацію та авторитет формального лідера – керівника.
Вариант:нет
Литература:1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. 2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2002. – 228 с. 3. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с. 4. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2005. – 336 с. 5. Савельєва В.С. Психологія управління: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2005. – 320 с. 6. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 687 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)