Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Історія держави та права»

Суспільно-політичний лад і право на початку ХХ століття

Карточка работы:5638б
Цена:
Тема: Суспільно-політичний лад і право на початку ХХ століття
Предмет:Історія держави та права
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Суспільно-політичний лад і право на початку ХХ ст. 4 1.1.Положенняпро вибори до Державної думи 4 1.2.Маніфест про удосконалення державного порядкові 9 1.3.Про тимчасові правила про товариства та спілки 14 1.4.Маніфест про розпуск Державної думи і про годину скликання її в новому складі 20 1.5.Про створення військово-польових судів (19 серпня 1906 р.) 21 1.6.Столипінський указ про доповнення деяких постанов чинного законові щодо селянського землеволодіння і землекористування 22 1.7.Маніфест про розпуск Державної думи, про годину скликання нової та про зміни порядкові виборів до Державної думи 25 1.8.Законодавчі акти про Особливі наради (15 серпня 1915 p.) 26 Розділ 2.Суспільно-політичний лад і право західноукраїнських земель у період Австрійського панування (1772—1918 pp.) 28 2.1.Загальне цивільне положення Австрійської імперії (1811 р.) 28 2.2.Конституція Австрії (1867 p.) 30 2.4.Конституційний закон про встановлення імперсьго суду (21 грудня 1867 року) 33 Висновок 35 Список використаних джерел 36
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Суспільно-політичний лад і право на початку ХХ столітті відбулося багато подій які вплинули на подальших розвиток права. Збентежене ж такими непорядками селянство, не очікуючи законного поліпшення свого положення, перейшло в цілому ряді губерній до відкритого грабежу, розкраданню чужого майна, непокорі законові і законній владі. Схвалений Державною радою і Державною думою затверджений закон «Про установу Особливих Нарад для обговорення й об'єднання заходів щодо оборони держави, по забезпеченню паливом шляхів сполучення, державних і суспільних установ і підприємств, що працюють для цілей державної оборони, по продовольчій справі і по перевезенню палива і продовольчих і військових вантажів» Цивільні закони мають обов'язкову силу для всіх громадян територій, для яких ці закони були обнародувані. Ця обов'язковість зберігається також по відношенню дій і угод, чинених громадянами поза державною територією, наскільки законами обмежується особиста здатність громадян до здійснення зазначених дій і угод, і наскільки наслідки повинні мати законні наслідку також в австрійських володіннях. Темою дослідження даної курсової роботи є суспільно-політичний лад і право на початку ХХ століття.
Объём работы:
33
Выводы:Вибори в Державну Думу виробляються: а) по губерніях і областям і б) по містах: С.-Петербургові і Москві, а також Астрахані, Баку, Варшаві, Вільні, Воронежеві, Катеринославу, Іркутськові, Казані, Києву, Кишиневу, Курськові, Лодзі, Нижньому Новгороду, Одесі, Орлу, Ризі, Ростову-на-Дону разом з Нахічеванню, Самарі, Саратову, Ташкенту, Тифлису, Тулі, Харкову і Ярославлеві. Примітка. Виборові в Державну Думу від губерній Царства Польського, областей Уральської і Тургайської і губерній і областей Сибірських, генерал-губернаторств Степового і Туркестанського і намісництва Кавказького, а також вибори від кочових інородців виробляються на підставі особливих правил. На обов'язок Уряду покладаємо Ми виконання непохитної Нашої волі: 1) Дарувати населенню непорушні основи цивільної волі на засадах дійсної недоторканості особи, волі совісті, слова, збір і союзів. 2) Не зупиняючи призначених виборів у Державну Думу, залучити тепер же до участі в Думі, у мері можливості, що відповідає стислості терміну, що залишається до скликання Думи, ті класи населення, що нині зовсім позбавлені виборчих прав, надавши за цим подальший розвиток початку загального виборчого права знову встановленому законодавчому порядкові. Надалі до видання, у відповідність з Маніфестом 17 Жовтня 1905 року, закону про союзи і суспільства, Ми визнали за благо ввести в дію по цьому предметі правила. Припущення були вироблені Радою Міністрів і потім, по передсказанню Нашому, внесені на обговорення Державної Ради.
Вариант:нет
Литература:1. Заруба Віктор Миколайович. Історія держави і права України: Навч. посіб. для підгот. до іспиту / МВС України; Юридична академія — Д., 2003. — 160с 2. Іванов В'ячеслав Миколайович. Історія держави і права України: Навч. посібник. — К. : Атіка, 2003. — 416с. 3. Святоцький О. Д., Гончаренко В. Д., Страхов М. М., Рогожин А. Й., Рум'янцев В. О. Історія держави і права України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.:У 2 т. / Академія правових наук України ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.Я. Тацій (ред.) — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 653с 4. Чайковський А. С., Батрименко В. І., Зайцев Л. О., Копиленко О. Л., Кривоніс В. М. Історія держави і права України: Підручник / А.С. Чайковський (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 511с. — Бібліогр.: с. 506-510. 5. Демиденко Григорій Григорович. Історія вчень про право і державу: Підруч. для студ. юрид. вищих навч. закл.. — Х. : Консум, 2004. — 431с 6.Глиняный В. П. История государства и права зарубежных стран: Учеб. пособие / Одесская национальная юридическая академия. — 5. изд. — Х. : Одиссей, 2005. Ч. 1 — 832с. 7. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процесу и организации суда и прокуратуры 1917-1954 гг.: Сб. док. / С.А. Голунский (ред.)Леонид Николаевич Гусев (сост.). — М. : Госюриздат, 1955. — 625с. 8. Історична енциклопедія. В 3-х т. – М., 1999. 9. Кульчицький С. Держава в якій ми прожили 69 років. // Дзеркало тижня. - № 1 (426) Субота, 11 - 17 Ciчня 2003 року. 10. Кукушкин Ю. С., О.И.Чистяков. Очерк истории Советской Конституции. М., Политиздат, 1987. 11. Рогов В. А. История государства и права России IX-начала XX веков. — М. : Зерцало, 1995. — 264с. 12. Розумовський І.П. Історія Росії. – М., 2000. 13. Фесенко А.М. Кризис нэпа 1923 года: сущность и уроки // Записки історичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. – Вип. 7. – Одеса, 1998. – С.234-240. 14. Фесенко А.М. К вопросу об экономической программе “левой оппозиции” в СССР в 1920-е годы // Записки історичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Ме-чникова. – Вип.10. – Одеса, 2000. – С.276-281. 15. Фесенко А.М. Чи була партноменклатура правлячим класом СРСР? // Наукові праці Миколаїв-ського державного гуманітарного університету ім. П.Могили комплексу “Києво-Могилянська Академія” та Миколаївського центру політичних досліджень: Науково-методичний журнал. – Вип.9: Політологія. - Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П.Могили, 2003. – С.134-139.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (125)