Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Торгівля та комерція»Товарознавство»

Контрольна робота по товарознавству за 1 курс

Карточка работы:50261
Цена:
Тема: Контрольна робота по товарознавству за 1 курс
Предмет:Товарознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Поняття, що характеризують якість товарів 4 2. Споживчі властивості товарів і чинники, які формують якість 5 3. Відомості про безпечність товарів 8 4. Вимоги до виробництва харчових продуктів 10 5. Реєстрація харчових добавок для харчових продуктів 11 6. Вимоги до використання ароматизаторів та допоміжних матеріалів для переробки 13 7.Вимоги до використання допоміжних матеріалів для переробки 14 Висновок 15 Список використаної літератури 17
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Коли товар купується, чи продається, то повинні бути мати уявлення про його якість, тобто результати його експертизи. Ясно, що продавець, щоб продати товар по дорожче завищує його якість, а покупець навпаки занижує. Тому і робиться експертиза незалежними особами –експертами. Саме вони і дають об’єктивну оцінку якості товару. Та от з тим самим поняттям якості у нас виникають проблеми. Мало того, що розуміння якості у кожної людини різняться, так вони різняться і в просторі, і в часі. Це кількість завжди була числовим значенням величини, що виражає розмір об’єкту у конкретних одиницях вимірювання. „Якість – це сукупність характеристик товару, що стосуються його здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби”. Взагалі-то це скорочений переклад поняття якості, викладеного в міжнародному стандарті ІSO 8402-86:Якість- сукупність властивостей і характеристик продукції і послуг, які надають продукції або послугам здатність задовольняти обумовлені або передбачені потреби людства. Якість товару залежить від потреби суспільства, і якщо потреба в якомусь виді товару зникла, то і якість цього товару зводиться до нуля. (На практиці під якістю продукції розуміють лише відповідність товару вимогам нормативно-технічної документації.)Якість товару залежить від його фізичних, хімічних, біологічних властивостей, а також від відповідності товару функціональним, естетичним, ергономічним і іншим вимогам покупців. Оскільки вимоги покупців до якості продукції, постійно ростуть, росте і конкурентоспроможність товарів на ринку. Висока якість продукції сприяє ефективному розвитку зовнішньої торгівлі, розширенню експорту продукції і ускладненню її структури і, як наслідок, збільшенню валютних надходжень в країну. Дослідження ринку збуту товарів показує, що підвищення якості товарів на 10% викликає збільшення ціни на 40...50 %, а при зниженні якості товарів ціна товарів знижується на 20... 25 %. Як показали дослідження, якщо якість виробу на 50 % нижче за світовий рівень, то реалізація цього товару практично неможлива. Властивості і якість продукції в цілому можуть бути виражені кількісним показником. Цим займається наука кваліметрія.
Объём работы:
14
Выводы:У забезпеченні високої якості продукції можна виділити 4 стадії, що перекриваються і продовжуються : - контроль; - управління якістю; - постійне підвищення якості; - планування якості, Вони розвивалися під впливом суперечності між внутрішніми і зовнішніми цілями виробника : забезпечення якості продукції (зовнішня мета), що випускається, і підвищення ефективності виробництва (внутрішня мета). Стадія контролю. Основою концепції забезпечення якості цієї стадії можна сформувати так : споживач повинен одержати тільки якісні вироби. Упровадження в життя цієї концепції привело вже в 20-е роки до того, що чисельність контролерів у високотехнологічних галузях стало складати до 40% від числа виробничих робітників. В рамках цієї концепції підвищення якості завжди супроводжується зростання витрат на його забезпечення, тобто суперечить меті підвищення ефективності й прибутковості виробництва . Стадія управління якістю. Ядром концепції основна мета – споживач повинен одержувати тільки вироби, відповідні стандартам; контроль продукції зберігається як один з важливих методів забезпечення якості, але головні зусилля зосередили на управлінні виробничими процесами, забезпечуючи збільшення відсотка виходу якісних виробів. Але кожен виробничий процес має певну межу виходу гідних виробів і ця межа визначається не процесом самим по собі, а системою, тобто всією сукупністю діяльності підприємства, організації праці, в якій цей процес протікає. Досягши цієї межі з новою гостротою діє та ж суперечність, що і на попередній стадії, тобто цілі підвищення якості продукції суперечать цілям підвищення ефективності виробництва . Стадія постійного підвищення якості. Початок стадії постійного підвищення якості була програма, основною ідеєю якої була основа якості продукції – це якість праці і якісний менеджмент на всіх рівнях, тобто така організація роботи колективів людей, коли кожен працівник одержує задоволення від своєї роботи. При цьому програма базувалася вже не на вдосконаленні тільки виробничих процесів, а на вдосконаленні системи в цілому, на безпосередній участі вищого керівництва в проблемах якості, навчання всіх співробітників фірм від верху до низу.
Вариант:нет
Литература:1. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студентів кооп. вузів / Жук Ю.Т., Жук В.А., Кисляк Н.К. та ін.; Укоопспілка. Навч.-метод. центр "Укоопосвіта". - К., 2000. - 335с.; 2. Теоретичні основи товарознавства. Розділи "Споживчі властивості товарів", "Якість товарів": Опор. конспект лекцій / Київ. держ. торг.-екон. ун-т; Уклад. Н.К.Кисляк; Ред. К.Я.Савчук. - К., 2000. – 35; 3. Товароведение продовольственных товаров: Конспект лекций: Пособие для подгот. к екзаменам / Авт.-сост. Бурова М.. - М.: ПРИОР, 2000. - 142 с.; 4. Товарознавство продовольчих товарів: Лаб. практикум: Навч. посіб. / Тищенко Є.В., Рудавська Г.Б., Орлов М.П. та ін.; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. - К., 2000. - 409 с.; 5. Товарознавство товарів з пластичних мас, товарів побутової хімії, парфумерно-косметичних товарів: Опор. конспект лекцій / Київ. держ. торг.-екон. ун-т; Уклад. Коломієць Т.М., Росоха Т.Ю.; Ред. Савчук К.Я.. - К., 2000. - 50 с.; 6. Товарознавство товарів культурно-побутового призначення: Опор. конспект лекцій для студ. товарознавч. ф-ту всіх спец. ден. та заоч. навчання / Київ. держ. торг.-екон. ун-т. - К., 2000- . Ч. 1 / Уклад. Мірошников А.Є., Глушкова Т.Г.. - 88 с.; 7. Оснач О.Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007. - 304 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)