Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Промисловість будівельних матеріалів, як основний споживач різноманітних відходів промисловості

Карточка работы:50342
Цена:
Тема: Промисловість будівельних матеріалів, як основний споживач різноманітних відходів промисловості
Предмет:Різне
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):ТБКВМ
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури (КНУБА) ("КИСИ")
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика будівельної промисловості 4 2. Використання вторинних ресурсів у будівельній промисловості 4 3. Головні галузі виробництва будівельних матеріалів та їх розміщення 7 Висновок 13 Література 14
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У наш час у будівництві використовують як традиційні матеріали (цеглу, цемент, деревину), так і сучасні (полімерні, скловолокнисті, азбестоцементні та ін.), які значно розширюють можливості будівель¬ників. Україна багата на сировину, має широку виробничу базу для випуску найважливіших будівельних матеріалів. Сировиною для бу¬дівельних матеріалів можуть бути також промислові відходи, що на¬копичилися на промислових підприємствах України. Будівельними матеріалами називають різні за складом, структу¬рою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосеред¬ньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елемен¬тів на спеціалізованих підприємствах. Найпростіші будівельні мате¬ріали — пісок, глина, деревина, природний камінь, гравій. Будівельні вироби — це закінчені елементи, виготовлені з буді¬вельних матеріалів (наприклад, цегляні й залізобетонні панелі» ви¬готовлені з цементу, піску, щебеню, гравію, арматури). Будівельна галузь має багато переваг, але також є і достатня кількість недоліків. Основний недолік – це забруднення навколишнього середовища.
Объём работы:
11
Выводы:Промисловість будівельних матеріалів - важлива складова час¬тина матеріально-технічної бази будівництва. Розвиток виробницт¬ва будівельних матеріалів значною мірою обумовлює і обсяги капі¬тального будівництва та його прогрес. Галузь базується на значних місцевих сировинних ресурсах (кам'яні будівельні матеріали, вапня¬ки, глини та ін.). Виробництво будівельних матеріалів є однією з галузей важ¬кої промисловості та найважливішою складовою частиною будівель¬ного комплексу. В будівельній промисловості використовуються вторинні матеріальні ресурси. Використання в народному господарстві вторинних матеріальних ресурсів є потужним резервом економії сировини та енергії. Екологічна роль будівництва особливо велика, оскільки воно є практично єдиною галуззю народного господарства, яка може переробити значні кількості відходів та супутніх продуктів багатьох інших галузей промисловості.
Вариант:нет
Литература:1) Боков ВЛ., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. - Симферополь: Сонат, 1998. - 224 с. 2) Лыпный М.Д., Синенький К.Е. Справочник производителя работ в строительстве. - К.: Будивельнык, 1986. - 399 с. 3) Нагибин Г.В. Основы строительных материалов. - М.: Высшая школа, 1969. - 349 с. 4) Справочник мастера-строителя / Под редакцией Д.В.Коротеева. - М.: Высшая школа, 1986. - 379 с. 5) Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников-строителей: материалы для малярных и штукатурных работ. - М.: Высшая шко¬ла, 1990. - 136 с. 6) Ягупов Б.А. Строительное дело. - М.: Стройиздат, 1988. - 366 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)