Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Фінанслвий менеджмент: контролінг, ціноутровення

Карточка работы:5038ф
Цена:
Тема: Фінанслвий менеджмент: контролінг, ціноутровення
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Переклад
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Концепція контролінгу 4 2. Місце контролінгу в організаційній структурі підприємства 7 3. Контролінг ціноутворення 10 Висновок 18 Список використаної літератури 19
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Однією з причин виникнення кризової ситуації на більшості українських підприємств є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва довели багатьох суб’єктів господарювання до межі банкрутства. Істотним фактором, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах системи контролінгу. Фахівці в галузі санації схиляються до того, що нормальне функціонування підприємства, його фінансове оздоровлення неможливе без упровадження системи контролiнгу. Поняття «контролiнг» походить вiд англiйського «to control», яке в економiчному розумiннi означає управлiння, спостереження, регулювання, контроль. У теорії та практиці існує чимало підходів до тлумачення змісту контролінгу та його функцій. У ході нашого дослідження спробуємо синтезувати різні погляди на контролінг та висвітлити ті його аспекти, які є необхідними для запобігання фінансовій кризі на підприємстві та проведення успішної санації. Контролiнг можна схарактеризувати як систему визначення цілей, прогнозування й планування механізмів та інструментів досягнення цих цілей, а також перевiрки того, наскiльки успiшно виконані поставлені цілі. У разі вiдхилень факту від плану контролінг розробляє рекомендації щодо застосування коригуючих заходів. Iншими словами, контролiнг є системою спостереження та вивчення економiчного механiзму конкретного пiдприємства i розробки шляхiв для досягнення мети, яку воно ставить перед собою. Отже, контролінг — це система, зорієнтована на майбутній розвиток підприємства. Основна мета даної роботи полягає у визначення мети та функцій контролінгу.
Объём работы:
16
Выводы:Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку. Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень. Завдання контролінгу: • оптимізація системи управління організаційною структурою компанії; • організація ефективної системи обліку фінансово-господарських операцій і результатів діяльності; • впровадження систем планування, бюджетування, контролю й аналізу діяльності; • забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи компанії; • автоматизація систем обліку і управління компанією. Контролінг базується на системі нормування витрат, визначенні залежності між обсягом реалізованої продукції, витратами та прибутком, кількості витраченого часу на виробництво продукції, експлуатацію машин і управління та інших показників, які характеризують рівень використання виробничих потужностей і ресурсів усіх видів.
Вариант:нет
Литература:1. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. - М., 1996 2. Дихтер Х. Планирование и контроль: концепция контролинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 800 с. 3. Дайле А. Практика контроллинга. - М., 2001 4. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под ред. Н. Г. Данилочкиной. -М.: Аудит, 1998 5. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления. - М., 1993 6. Манн Т., Майер Э. Контроллинг для начинающих. - М., 1993 7. Минаев ЭС., Данилочкина Н.Г., Ионов В.И., Базадзе Н.Г. Основы контроллинговых исследований. - М., 1994 8. Мюллендорф Р., Корренбауэр М. Производственный учет. - М., 1996 9. Робсон М. Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес - процессов. - М., 1997 10. Скоун Т. Управленческий учет. - М., 1997 11. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг - основа управления бизнесом. - К. 2002
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)