Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Економіна статистика

Карточка работы:98133
Цена:
Тема: Економіна статистика
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача №1 Умова: Середньорічна чисельність населення району дорівнює 3200 тис. чол. Коефіцієнт народжуваності – 21%, коефіцієнт смертності – 12%, а коефіцієнт механичного приросту населення 11%. Визначити чисельність населення району через 3 роки. Задача №2 Умова: Є такі дані про витрати різних видів сировини і виробництва різнорідної продукції:по підприємству: (...) Визначити: 1. Загальні індекси питомих витрат сировини, цін та витрат на сировину. 2. Взаємозв’язок одержаних індексів 3. Абсолютні суми економії від зниження питомих витрат сировини, цін та витрат на сировину. Задача №3 Умова: Є такі дані про виробництво і собівартість однорідної продукції: (...) Визначити: 1. Індекси собівартості продукції по кожному підприємству; 2. Середню собівартість одиниці продукції по двох підприємствах в цілому за кожний період. 3. Індекси собівартості продукції по двох підприємствах разом: а) змінного складу; б) постійного складу; в) структурних зрушень Задача №4 Умова: За місяць /30 днів/ сума явок на роботу дорівнювала 28400 людино-днів, сума неявок 7600 людино-днів, у тому числі 4800 людино-днів в святкові і вихідні дні і 1100 людино-днів у чергові відпустки. У числі явок враховані цілоденні простої /160 людино-днів/. Визначити: 1) Календарний, табельний і максимально-можливий фонд робочого часу. 2) Коефіцієнти використання календарного і максимально можливого фондів робочого часу. 3) Середньосписочну чисельність працівників. Задача №5 Умова: З наведеними даними визначити приріст валової доданої вартості за рахунок динаміки чисельності працюючих, продуктивності праці і частки проміжного споживання у випуску продукції (...)
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
5
Выводы:
Вариант:нет
Литература: Ковтун Н.В., Столяров В,С. Загальна теорія статистики. Курс лекцій. К.: Хвиля, 1996. 2. Общая теория статистики. Учебник. Под общей редакцией проф. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 1995. 3. Общая теория статистики. Учебник. Под редакцией Ефимовой М.Р. М.: 1996. 4. Практикум по теории статистики. Учебное пособие. под ред. проф. Шмойловой Р.А. - М.:1998. 5. Статистика. Підручник. За ред. Герасименка С.С., Головача А.В., Єриної А.М., К.:КНЕУ 1998. 6. Теорія статистики. Практикум. За ред. Єріної А.М., Пальянс З.А. – синій колір, стислий виклад теорії, приклад рішень, задачі. Рекомендується!
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)